Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. október 2018

Rozjímání: Pán nám kříží cestu

Představme si, že jsme přítomni zázračnému rybolovu, v němž Pán vstupuje do Šimonovy loďky. Co to znamená pro nás? Jak se zachováme?
Rozjímání: Pán nám kříží cestu

Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. (Lk 5, 1 – 11)

V této evangelijní scéně vystupují kromě Šimona, což je budoucí svatý Petr, ještě další apoštolové, kteří jimi ale teď také ještě nejsou. Zkusme se k nim připojit. Je to, jako kdybych já byl přítomný v tomto příběhu. Byl jeho součástí.

Lovím ryby spolu s ostatními celou noc. Nic nechytíme. Je to neúspěch, protože na zdaru lovu závisí živobytí našich rodin. Když dorazíme ke břehu, vleze nám na loď jakýsi muž, který si z ní udělá kazatelnu. Mluví zajímavě a když domluví, přiměje nás, abychom se vrátili na jezero. Proti všem přírodním pravidlům se lov mnohonásobně vydaří. Jsme z toho překvapení a také trochu vyděšení, protože si uvědomujeme, že to nemůže být jen tak.

Ten muž se jmenuje Ježíš a vyzývá mé druhy, aby šli za ním. Jak se mám zachovat já? Mám se přidat?

Takto Ježíš přichází do našeho života. Nečekaně, v jeho každodenních obyčejných situacích. Představme si náš život jako loďku. Dovolíme Ježíšovi, aby do ní nastoupil? Jestliže mu to dovolíme, velice často změní směr naší plavby. Náš život nabere nový směr. Staletá zkušenost mnoha lidí, kteří žili před námi vydává svědectví, že je to k našemu dobru, protože jestliže mu to nedovolíme a necháme ho stát na břehu, loďku našeho života dovedeme ke ztroskotání.

Inzercia

Odporúčame