O povolaní a službe teológa

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
O povolaní a službe teológa

Zamyslenie nad danou témou.

Duchovný život a služba teológa idú ruka v ruke 
Teológia je rozumová reflexia viery a Božieho zjavenia. Boha môžeme poznávať viacerým „funkciami“ nášho bytia a rozum je jednou z nich. V evanjeliách sa dočítame, že Boha máme milovať celým srdcom, dušou a mysľou. (porov. Mt 22,37) V tomto článku sa zamerám na oblasť poznávania Boha rozumom. Apoštol Pavol zase píše, že Boh ustanovil „niektorých za učiteľov ...“ (porov. Ef 4,11) Boh vo svojom bohatstve dáva svojej Cirkvi rôzne charizmy a služba teológa je jednou z nich. Treba podoknúť, že nie každý je na to povolaný - niekto je povolaný na niečo iné a tak je to dobré. Všetky povolania sú dobré a rovnocenné.

Niekto sa možno spýta: „Na čo je dobré všetko tak teologicky komplikovať? Nestačí jednoduchý, osobný vzťah s Bohom?“ Ja na to odpovedám tak, že osobný vzťah a štúdium teológie sa nevylučujú, práve naopak - imtímny vzťah s Bohom a hlboký modlitbový život je základom každej poctivej teológie. Navyše, je dobré o obsahu kresťanskej viery premýšľať a hlavne vedieť v čo vlastne verím. Viera, ktorá myslí a niekedy aj pochybuje, je skutočnou vierou. Ak si myslíte, že viera „zahladí“ vašu intelektuálnu pohodlnosť, v tom prípade kresťanstvo nie je tou správnou adresou. Byť kresťanom znamená neraz potrápiť aj svoj rozum. Samozrejme, tým nechcem povedať, že teraz je každý povinný študovať traktáty zo Sumy teologickej. Chcem tým len naznačiť, že ako kresťania by sme jednoducho mali využívať rozum podľa svojich možností a schopností. Znie to až banálne, no je to tak.  

Vyššie som písal o poslaní teológa ako o službe. Komu vlastne teológ slúži? No v prvom rade by mal slúžiť Bohu. Výskumným zameraním teológa (v tomto blogu píšem o teológii v zmysle katolíckej viery) je obsah Božieho zjavenia - Božie slovo vo Svätom Písme a v Tradícii. Hĺbka Božieho zjavenia sa nedá obsiahnuť načítaním si desiatok či stovák teologických príručiek. Boh je hlbina, ktorá nemá dno a stále je čo objavovať. Boh ustanovil Učiteľský úrad Cirkvi ako garanta a interpreta Jeho zjavenia aby Jeho ľud (Cirkev) nepoblúdil. Teológ je teda aj v službách Učiteľského úradu Cirkvi a Božieho ľudu ako takého. Úlohou teológa je viesť, usmerňovať a tlmočiť Božiu vôľu. Preto je poslanie teológa také dôležité. Ak nemáme dobrých teológov a učiteľov, iba blúdime a nevieme kam vlastne ideme.

Poslušnosť je kľúčová, pýcha je nepriateľ
Jednu vec by som rád zdôraznil - u teológa je veľmi dôležité byť poslušný. Nemám nič proti teológom, ktorí pri svojom bádaní zájdu priďaleko, avšak uznajú svoj omyl a vrátia sa späť. Mýliť sa je ľudské a netreba to hneď démonizovať. Horšie je to s pyšnými teológmi, ktorí „vedia ako to chodí“ a vo svojich tvrdeniach sa neopierajú o Učiteľský úrad Cirkvi (a vôbec o to čo učí kresťanstvo), ale o viac o svoj úsudok a tvrdohlavo sa ho držia aj keď je zjavné, že nemajú pravdu. Spoliehať sa viac na vlastnú mienku a byť „tak trochu“ neposlušný je dnes veľmi moderné. Niet divu, že preto niektorým teológom bolo vzaté povolenie učiť na školách. Prečo by mal vyučovať teológiu človek, ktorý viac nasleduje seba ako Boha? Dovolím si však povedať, že v istom zmysle aj heretici a schizmatici pomohli Cirkvi. Myslím to tak, že Cirkev aj vďaka nim prehĺbila a objavila istú časť učenia, ktoré bolo napádané resp. nesprávne vysvetľované. Boh vie z rôznych rozkolov vyvodiť ešte väčšie dobro. 

To, že má niekto tituly a doktoráty ešte nemusí znamenať, že bude resp. je dobrým teológom. Paradoxne, niekedy veľa titulov môže byť skôr na škodu ako na úžitok. Otitulovaný človek môže pomerne ľahko skĺznuť do pýchy a vyvyšovania sa. Boh však neraz zahanbuje učencov tým, že zjaví svoju vôľu cez jednoduchého, no pokorného služobníka, ktorý je otvorený pôsobeniu Ducha Svätého. Preto práve jednoduchý, ba dokonca málo vzdelaný človek, môže byť veľmi kvalitným teológom. Navyše byť skutočne múdrym neznamená mať v hlave čo najviac vedomostí. Dobrého teológa nech teda nezdobí len učenosť, ale aj pokora, skromnosť, schopnosť poučiť sa z chýb. Hlavne nech je verný Božiemu slovu !

Nehľadať vlastnú slávu
V dnešnej dobe existuje silné pokušenie pre teológov - vyhľadávať slávu reflektorov a zabúdať na, to čo je skutočne podstatné - na slávu Božiu. Nemám nič proti tomu ak má teológ dar vystupovania v médiach, vyjadruje sa aj ku aktuálnym spoločenským témam a je tak verejne známy. Na tom samo o sebe nie je nič zlé. Ale nech svoj dar využíva na to aby aj cez tieto prostriedky šíril krásu Božieho evanjelia a zabúdal na seba. Nech sa Božia sláva prostredníctvom teológov ukáže aj cez masovokomunikačné prostriedky. Mám teraz na mysli takých Božích služobníkov, akým bol v USA napr. arcibiskup Fulton Sheen, ktorý mal presne tento dar. Tento človek na prvom mieste slúžil Bohu a popularita, ktorú si u ľudí získal bola len druhotným prídavkom. Dokonca ani popularita nie je sama o sebe problém. Iné je to vtedy keď sa stáva prioritou.

Ale ak teológ cez média šíri skôr svoje osobné názory aby sa zapáčil ľuďom, robí v podstate evanjeliu medvediu službu. Títo ľudia nie sú dôveryhodní a nie je až také ťažké vystopovať to, o čo im vlastne ide. Častokrát svoje úvahy nestavajú na Kristovi, ale prispôsobujú sa módnym trendom a tomu, čo v súčasnosti letí. V týchto prípadoch ide o „samoštylizovaných teológov.“ Žiaľ, dnes je to čoraz zreteľnejší jav. Na druhej strane, sú skutočne vzdelaní a zbožní teológovia, o ktorých verejnosť vôbec nevie (a ani nepotrebujú publicitu) a robia mimoriadne záslužnú prácu napr. na univerzitách a v seminároch. Boh ich za to určite odmení. Rovnako laici sú v teologickej službe veľmi potrební. Medzi najznámejších laických teológov patrí C.S. Lewis. Lewis nebol ani duchovný a ani neštudoval teológiu na akademickej pôde. No napriek tomu z jeho kníh a rozhlasových prejavov išla správna vôňa kresťanstva, ktorá oslovovala a stále oslovuje milióny ľudí.

Myslím si, že je dobré keď si teológ určí svoju pôsobnosť a špecializáciu. Teológia je široký odbor a zahŕňa mnohé podskupiny - fundamentálnu, dogmatickú morálnu, pastorálnu teológiou a podobne. Je dobré si nájsť jeden okruh a okolo neho sa krútiť. Nesnažiť sa byť odborníkom na všetko. Teológ si podľa mňa získa rešpekt a kredit ak sa nebojí čarovného slovíčka „neviem.“ Snažiť sa vedieť všetko je totiž honba za vetrom. 

Modlime sa za pokorných, múdrych a Bohu oddaných teológov.

Titulný obrázok - http://www.craigthompson.org/2015/03/31/theology-vs-me-ology/

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo