Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. september 2018

Zákon, ktorý zlepší ochranu matiek a nenarodených detí

V parlamente je Vašečkov návrh zákona na ochranu života nenarodených detí. O čo v ňom ide?
Zákon, ktorý zlepší ochranu matiek a nenarodených detí

V lete náš parlament zmietol zo stola návrh zákona o ochrane života, ktorý predložila Kotlebova ĽS NS (návrh bol vzápätí opätovne podaný). Viacerí poslanci sa vtedy vyjadrili, že s obsahom zákona síce súhlasia, no nepodporia ho kvôli osobám predkladateľov. Richard Vašečka sa vtedy rozhodol, že predloží svoj návrh zákona, za ktorý by už pro-life poslanci nemali mať problém hlasovať. Tento zákon bol včera predložený.

Jeho hlavným cieľom je aspoň čiastočne odstrániť diskrimináciu nenarodených detí. Dôležité sú najmä tieto zmeny:

1. Začína sa brať ohľad aj na nenarodené dieťa, čo sa prejavuje tak v účele zákona, ako aj v používanej terminológii - „nenarodené dieťa“.

2. Zavádza sa ochrana žien pred núteným potratom.

3. Ruší sa možnosť bezdôvodného zabíjania nenarodených detí. Legálne by zostali len umelé potraty z tých najvážnejších dôvodov, ktorými sú ochrana života matky, ochrana zdravia matky, tehotenstvo ako následok trestného činu a ťažké poškodenie dieťaťa.

Novinkou zákona je, že zdravotníci budú musieť predchádzať umelým potratom z donútenia. To v praxi znamená, že nesmú nabádať matku, aby šla na potrat. Vety typu: „Snáď nechcete porodiť postihnuté dieťa!“ alebo „Chcete si to nechať?“ z úst lekárov nemôžu zaznievať.

Z výskumov, aj zo skúseností ľudí, ktorí pracujú s tehotnými matkami v núdzi vyplýva, že veľká časť matiek je do potratu nútená.

Prínosný bol v tomto smere sociologický výskum, ktorý porovnával vplyv umelého potratu na posttraumatickú stresovú poruchu u Američaniek a Rusiek. Jednou z otázok tohto výskumu bolo aj to, či ženy, ktoré podstúpili umelý potrat, boli pod tlakom iných ľudí. Výskum ukázal, že pod tlakom bolo 37% Rusiek a 64% Američaniek.

V inej štúdii sa objavili podobné výsledky, a síce 58,3 % žien šlo na potrat preto, aby vyhoveli iným ľuďom, 73,8 % nepovažovalo svoje rozhodnutie za úplne slobodné a bez čo i len slabého nátlaku okolia, 28,4 % šlo na potrat zo strachu, že stratia svojho partnera, ak na potrat nepôjdu.

Lekári nemôžu byť komplicmi násilníkov, ktorí nútia ženu do potratu. Zdieľať

Lekári nemôžu byť komplicmi násilníkov, ktorí nútia ženu do potratu. Ak teda zdravotník zistí, že matka je do potratu nútená, musí ju podľa návrhu zákona poučiť o jej práve potrat nepodstúpiť. V prípade, že je do potratu nútená násilím, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, musí túto skutočnosť oznámiť polícii, alebo prokurátorovi.

Čo sa týka potratov z dôvodu ochrany života a zdravia matky, aj tu je dôležité, aby lekári brali ohľad na život a zdravie nenarodeného dieťaťa. To znamená, že ak je možný predčasný pôrod, treba zvoliť pôrod a nie potrat. Ak je možné matku liečiť rôznymi spôsobmi, treba voliť také, ktoré nebudú predstavovať riziko pre život nenarodeného dieťaťa. Alebo, ak je možné s liečbou počkať do pôrodu, bude treba počkať.

Inzercia

Často sa stáva, že lekár tehotnej mamičke povedal, že sa jej narodí postihnuté dieťa, ale nakoniec sa dieťa narodilo zdravé. To sa stáva pomerne často, pokiaľ matka nejde na potrat. Koľko detí však zomrie úplne zbytočne, keď matky týmto nepresným predpovediam podľahnú a idú na potrat? Po novom bude musieť byť postihnutie dieťaťa preukázané. Je potrebné, aby rodičia mali v tejto ťažkej situácii viac informácií. Zákon preto zavádza aj právo na druhý názor lekára.

Oproti doterajšej legislatíve sa navrhuje aj skrátenie lehoty pre potrat z dôvodu ťažkého postihnutia dieťaťa. Kým doteraz je potrat pre ťažké postihnutie legálny počas celého tehotenstva, po novom by sa lehota mala skrátiť na 24 týždňov.

Dlhodobý cieľ pro-life snaženia je jasný: nenarodené deti by mali mať uznané ľudské právo na život rovnako, ako všetci ostatní ľudia. Ak nemožno zabiť narodeného človeka pre jeho postihnutie, nemožno schvaľovať ani zabitie nenarodeného dieťaťa. Ak nezabíjame narodených ľudí kvôli zlej sociálnej situácii, alebo preto, že sa počali pri znásilnení, nemožno z týchto dôvodov schvaľovať ani zabitie nenarodeného dieťaťa. To je požiadavka rovnosti, ideál, ku ktorému smerujeme.

Otázka je, ako sa k tomuto ideálu dopracovať. Jedným veľkým skokom sa nám to žiaľ nedarí. Poslanec Vašečka predložil zákon, ktorý nás k tomuto cieľu môže výrazne priblížiť, pretože chráni deti a ich matky pred bezdôvodnými potratmi. Podľa odhadov tento zákon zníži potratovosť asi o 80%. Ak by bol prijatý, zachránil by asi 6000 detí ročne. A to stojí za pokus!

 

Patrik Daniška

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (www.hfi.sk)

Ilustračná fotka: Flickr, Laura (24 weeks) od David Salafia, licencia: CC BY-ND 2.0

HFI je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy a rozvoj náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí. www.hfi.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Správa Európskeho parlamentu k situácii v Maďarsku a jej dozvuky na Slovensku...

Správa Európskeho parlamentu k situácii v Maďarsku a jej dozvuky na Slovensku...

12. septembra 2018 Európsky parlament odhlasoval uznesenie, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená. Od schválenia spomínanej správy neprešiel deň, aby som sa nestretla s rozhorčenými ľuďmi z jednej alebo druhej strany barikád.