Neexistuje zlá otázka, ale nečakajte komplexné odpovede

Neexistuje zlá otázka, ale nečakajte komplexné odpovede

Prv než sa dal na cestu kňazstva, vyštudoval architektúru, pôsobil vo vzdušných silách Holandského kráľovstva a v pobaltských krajinách pracoval pre súkromnú strojárenskú firmu. Holandský kňaz Michel Remery s rokom narodenia 1973 stojí za vznikom projektu „Tweetuj s Bohom“.

Kňazskú vysviacku prijal v roku 2004. Doktorát z teológie získal na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme na tému „Vzťah medzi liturgiou a architektúrou“. Pracoval pre Vatikánsku internetovú službu a bol zástupcom generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií vo Švajčiarsku. V súčasnosti je otec Remery opäť v pastoračnej službe ako kaplán pre mladých v Luxemburgu.

Jeho projekt je dostupný v troch formách – kniha, webstránka a mobilná aplikácia. Obsahuje 200 konkrétnych otázok a odpovedí, ktorých cieľom je priblížiť náuku Katolíckej cirkvi v oblasti právd viery, liturgie, modlitby, sviatostí a praktického kresťanského života. Ide o skutočné otázky konkrétnych ľudí, ktoré mu položili v rámci jeho pastoračnej služby kňaza. Každú odpoveď zakončuje tzv. „tweet“, v ktorom je zhrnuté ústredné posolstvo preberanej témy. Uvediem príklady niektorých konkrétnych otázok: Aký je rozdiel medzi Bibliou a Koránom?Nebol Ježiš len dobrý človek a múdry guru?; Nie je nekresťanské, aby bola Cirkev taká bohata?Kto vyberá čítania? Môžem si počas kázne pospať?; Ku ktorému svätému sa mám modliť?Je ich tak veľa!Máme človeka držať pri živote za každú cenu?...  

V našom prostredí je známa predovšetkým bohato ilustrovaná publikácia „Tweetuj s Bohom“, ktorú v roku 2017 vydali slovenskí saleziani. Michel Remery aj pri vzniku publikácie využil svoju pôvodnú profesiu architekta. Každá dvojstránka odpovedá na jednu z 200 otázok. Je vytvorená tak, že predstavuje samostatný celok, čo umožňuje začať čítať knihu na ktorejkoľvek strane. 

Kniha má štyri hlavné tematické okruhy: 1. Tweety o Bohu: začiatok a koniec; 2. Tweety o Cirkvi: pôvod a budúcnosť; 3. Tweety o tebe a Bohu: modlitba a sviatosti; 4. Tweety o kresťanskom živote: viera a morálka. V závere knihy je 5 príloh: Zoznam kníh Svätého písma, Cirkevné tituly, Zoznam pápežov, Modlitba nad textom Svätého písma a Zamyslenie v modlitbe nad uplynulým dňom. Nechýba index použitých termínov. 

Otec Michel Remery vysvetľuje dôvod vzniku publikácie: „Chce ti pomôcť pochopiť, aký veľký zmysel dáva viera.“ Projekt „Tweetuj s Bohom“ neponúka rozsiahle katechézy. Odpovede nie sú vedecké ani vyčerpávajúce. To však nie je ani jeho cieľom. Ide o pomôcku, ktorá si za svoju formu zvolila spôsob, akým dnes komunikujú mladí ľudia. Ide o vydarené dielo, ktoré si aj na Slovensku pochvaľujú mnohí kňazi, katechéti a učitelia náboženstva a s obľubou ho používajú najmä pri práci s mladými ľuďmi.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo