Identita Mesiáša ide ruka v ruke s identitou jeho učeníkov

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Identita Mesiáša ide ruka v ruke s identitou jeho učeníkov

Evanjeliové čítanie v rímskokatolíckej liturgii z 25. nedele v Cezročnom období v roku B pokračuje v téme Ježišovej identity z minulej nedele a zároveň ju rozširuje o tému identity jeho učeníkov.

Ježišove slová, ktorými znova predpovedá svoje utrpenie a spor učeníkov o prvenstvo (Mk 9,30-37), nenasledujú bezprostredne po evanjeliu z minulej nedele, kde sa Ježiš pýtal, za koho je pokladaný. Medzi nimi sa nachádza udalosť Ježišovho premenenia a následné uzdravenie posadnutého chlapca.

To, čo spája všetky tieto udalosti a čo ich prepletá ako červená niť, sú práve Ježišove slová o jeho budúcom utrpení. Ježiš svoje mesiášske poslanie naplní týmto spôsobom.

Videli sme už minulý týždeň, že takáto predstava o Ježišovom mesiášstve je pre učeníkov, aj tých najbližších, akým bol Peter, neprijateľná. Ježiš ich potrebuje učiť zmene ich predstáv. Po Petrovom vyznaní evanjelista hovorí: „Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť“ (Mk 8,31).

Súčasťou vyučovacieho procesu je aj udalosť premenenia na vysokom vrchu. Učeníci akoby v Ježišových slovách o jeho utrpení nepočuli, že sa vždy končia aj predpoveďou víťazstva nad smrťou.

"Ježišove predpovede o jeho utrpení sa vždy končia aj predpoveďou jeho zmŕtvychvstania." Zdieľať

Peter, Jakub a Ján, keď zažili Ježišovo oslávenie, si myslia, že už majú Ježišove nepríjemné a nevhodné slová za sebou, a že teraz už tu ide o niečo iné. Keď zostupujú z vrchu Ježiš im najprv hovorí o zmŕtvychvstaní. Vracia sa tak k slovám zo svojej predpovedi o jeho budúcnosti po Petrovom vyznaní. Oni nerozumejú, a tak sa radšej pýtajú na Eliáša. Ježiš im dáva odpoveď na ich otázku, zároveň však do nej znova vloží predpoveď svojho utrpenia: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané“ (Mk 9,12-13).

Ježiš tak aj teraz pokračuje vo vyučovaní svojich učeníkov o type jeho mesiášstva. Ak sa splnilo to, čo je napísané o Eliášovi, avšak v osobe Jána Krstiteľa, splní sa aj to, čo je napísané o Synovi človeka, v jeho osobe.

Po udalosti s posadnutým chlapcom Ježiš znova priamo vyučuje svojich učeníkov o svojom osude. Je to pre neho natoľko dôležité, že nechce byť pri tom rušený. Robí tak počas cesty Galileou. Tak ako sa ich cestou pýtal, za koho ho pokladajú ľudia, tak im teraz znova cestou vysvetľuje, kým on skutočne je – znova predpovedá svoje utrpenie, ale aj zmŕtvychvstanie.

Výsledok je však zatiaľ stále rovnaký: tieto slová sú pre jeho učeníkov nepochopiteľné a nezlučiteľné s ich predstavou o Ježišovi. Dokonca sa ho aj boja na to opýtať.

To, že sú ešte ďaleko od Ježišovej mentality a že ich predstavy o Ježišovi a o tom, čo to znamená byť jeho učeníkom, sú vzdialené tým Ježišovým, dokazuje predmet ich spoločnej debaty na ceste. Pre čitateľa Markovho evanjelia to vyznieva až tragikomicky, že zatiaľ čo Ježiš hovorí o svojom utrpení, učeníci sa bavia o tom, kto z nich je väčší. Ježiš nijako nepanikári, aj keď my by sme možno mali sto chutí im poriadne naložiť.

On pokojne pokračuje vo svojom vyučovacom procese skrze príklad dieťaťa. Dieťa postavené doprostred učeníkov vytvára vhodný kontrast voči ich sporu.

"Ježišových učeníkov charakterizuje čnosť prijatia a vytvorenia priestoru aj pre menších, slabších a marginalizovaných." Zdieľať

Dieťa je v postavení menšie, slabšie, zraniteľnejšie; ich zaujímalo, kto z nich je väčší. Ježiš svojím gestom objatia a slovami dáva dôraz na prijatie. Tých, ktorí nasledujú tohto Mesiáša, ktorý bude vydaný do rúk ľudí a zabitý, ale ktorý aj vstane z mŕtvych, charakterizuje čnosť prijatia a vytvorenia priestoru aj pre menších, slabších a marginalizovaných.

Identita Mesiáša ide ruka v ruke s identitou jeho učeníkov. Ježišovi učeníci ešte majú dlhú cestu pred sebou, aby to pochopili, ako sa to hneď ukáže v ich reakcii, o ktorej budeme počúvať nasledujúcu nedeľu.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Ukončil licenciátne štúdium na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Foto: Pohľad na Gelilejské jazero v Kafarnaume dnes (archív autora).

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo