Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. september 2018

Teória evolúcie a viera významných vedcov

Hoci sa skôr dozvieme o konfliktoch medzi kresťanstvom a evolučnou teóriou, môj článok bude trochu z iného „súdka.“ Evolúciu ako vedecký fakt uznali poslední pápeži a mnohé iné osobnosti z radov filozofie a teológie. No poznáme aj vedcov, ktorí nevideli rozpor medzi svojim presvedčením a výskumným zameraním na poli evolučnej biológie. Vyberám len niektorých.
Teória evolúcie a viera významných vedcov

Asa Gray (1810-1888)

Hoci sa často vraví, že evolučná teória prírodným výberom poskytla intelektuálom dobrý dôvod na zavrhnutie kresťanstva, v USA bol významný botanik, ktorý tvrdil niečo iné. Asa Gray v knihe Darwiniana z roku 1876 vyhlásil, že viera v Boha a evolúcia nie sú v konflikte. Hoci sa v Amerike už-už formovala opozícia voči evolúcii, Gray bránil Darwinove myšlienky. Obidvaja učenci sa poznali a priatelili.

Gray bol oddaný kresťan a člen presbyeriánskej cirkvi v ktorej slúžil ako diakon.

Pierre Teihard de Chardin (1881-1955)

Francúz de Chardin bol katolícky kňaz - jezuita, filozof, geológ a paleontológ. Vo svojej knihe Vesmír a ľudstvo načrtol syntézu biblického zjavenia a evolučnej vedy. Na druhej strane však rozlišoval medzi evolúciou ako vedou a metafyzickým evolucionizmom, ktorý z vedeckej teórie neoprávnene vyvodzoval záver -„Boh neexistuje.“

De Chardin vstúpil do povedomia pre svoj spor s Vatikánom. Ten sa však netýkal evolúcie ako vedy, ale skôr jeho teológických reflexií, hlavne pohľadu na prvotný hriech. Hoci Cirkev najskôr jeho knihy cenzurovala, v súčasnosti zastáva oveľa priaznivejší postoj. Dodnes však v povedomí katolíkov zostáva kontroverznou postavou. Jedni ho majú za originálneho a tvorivého mysliteľa, kým druhí za modernistu a liberála.   

Ronald Fisher (1890-1962)

Podľa Richarda Dawkinsa bol tento muž najväčším biológom od čias Charlesa Darwina. Fisher síce nie je veľmi známy, no patrí medzi najvýznamnejších vedcov 20. storočia. Bol nielen vynikajúcim evolučným biológom, ale aj matematikom, štatistom a jedným zo zakladateľov populačnej genetiky. Zároveň bol zbožným anglikánskym kresťanom.

Theodosius Dobransky (1900-1975)

Nič v biológii nedáva zmysel - jedine vo svetle evolúcie.“ Aj to bol jeden z výrokov amerického evolučného biológa ukrajinského pôvodu. Dobransky sa významnou mierou pričinil k tzv. modernej syntéze - spojeniu myšlienok a objavov dvoch velikánov Charlesa Darwina a Gregora Mendela. 

Dobransky bol pravoslávny kresťan. Zastával koncept tzv. teistickej evolúcie - Bohom riadeného evolučného procesu. Zároveň kritizoval vzmáhajúce sa kreacionistické hnutie: „Stvorenie nie je udalosť, ku ktorej došlo v roku 4004 pred Kristom. Je to proces, ktorý započal pred vyše desiatimi miliardami rokov a ktorý stále pokračuje ... Je doktrína evolúcie v rozpore s náboženským vyznaním? Nie, nie je. Je chybou považovať Písmo sväté za základnú učebnicu astronómie, biológie, geologie a antropológie. Imaginárne a neriešiteľné spory môžu vzniknúť iba vtedy keď symboly interpretujeme tak, že dostanú význam, ktorý nemajú a nemali mať. "

Kenneth Miller (1948)

Miller je molekulárny biológ a profesor biológie na Brown University. Aj on je zástancom kooexistencie viery v Boha a evolúcie. Na druhej strane, oponuje názorom kreacionizmu a inteligentného dizajnu (ID). Zúčastnil sa niekoľkých debát s obhajcami ID - medzi nimi aj diskusie s Michaelom Behem, najznámejším advokátom hnutia ID. 

Inzercia

Miller je rímsky katolík. 

Francis Collins (1950)

Collins patrí medzi najvýznamnejších amerických genetikov a bol vedúcim Projektu ľudského genómu. Collins bol v mladosti ateistom, ktorý v priebehu životného skúmania našiel ukotvenie v kresťanstve. Svoj obrat popisuje v knihe Boží rěč. Jeho sprievodcom v spoznávaní kresťanstva mu bola kniha C.S. Lewisa K jádru kresťanství. Collinsa presvedčili Lewisove zdôvodnenia, najmä morálny dôkaz Božej existencie. Collins v roku 2002 vyhlásil: „Veda nám neprinesie svetlo do toho, čo znamená niekoho milovať, ani nám neosvetlí duchovný rozmer našej existencie. Nepovie nám nič o charaktere Boha."

Collins je držiteľom Prezidentskej medaily slobody a Národnej medaily za vedu. V roku 2009 ho vtedajší pápež Benedikt XVI. vymenoval za člena Pápežskej akadémie vied. 
Už zosnulý ateista Christopher Hitchens raz Collinsa označil za „veľkého Američana" a „jedného z najhorlivejších kresťanov akého kedy stretol."

Alister McGrath (1953) 

Alister McGrath je skutočne multifunkčným intelektuálom. Okrem toho, že vyštudoval molekulárnu biofyziku na Oxfordskej univerzite, je zároveň duchovným anglikánskej cirkvi, plodným teológom, historikom a zástancom teistickej evolúcie. Podobne ako Francis Collins aj Alister je kresťanským apologétom (obhajcom viery) ... a podobne ako Collins, aj on bol v mladosti ateistom, ktorý neskôr zmenil pohľad na kresťanskú vieru. Dnes je silným kritikom hnutia New Atheism (nový ateizmus) evolučného biológa Richarda Dawkinsa a spol. McGrath okrem iného napísal aj polemický spis Dawkins Delusion? ktorý je priamou odpoveďou na Dawkinsovu známu knihu Boží blud.  

Marek Orko Vácha (1966)

A konečne niekto z nášho prostredia ... 

Vácha predtým než sa stal katolíckym kňazom vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku. Trochu netypická kombinácia pre kňaza, ale aj takéto pozoruhodné podoby má toto poslanie. Vo svojich knihách a prednáškach sa venuje vzťahu kresťanstva a evolučnej teórie. V jednom rozhovore zaujímavo opísal vzťah medzi vedou, umením a vierou: „Veda nám o svete hovorí pravdu, ale nie celú. Je ako lúč, ktorý svieti na skutočnosť s veľkým S. Druhým lúčom je umenie - ako objektívna realita vlastne neexistuje, napriek tomu ho chápeme ako niečo tvorivé. Umelec tiež objavuje kus pravdy. A ten tretí lúč je mystika, viera, náboženstvo. Aj teológ premýšľa o svete a objavuje nové veci. A tým, že sa modlí, tiež sa mu zjavuje iná časť pravdy. Nikdy nepríde na to, že štyri bázy DNA sú adenín, guanín, cytozín a tymín. Ale má pravdu v inej rovine. Nie je pravda umenia proti pravde vedy, nie je pravda vedy proti pravde viery a nie je pravda viery proti pravde umenia. Sú to skôr tri lúče svetla, ktoré osvetľujú jednu Skutočnosť...

Vácha je okrem svojich akademických aktivít, kaplánom Rímskokatolíckej akademickej farnosti pri kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe.

Použitá literatúra a zdroje obrázkov
COLLINS, F: Boží rěč. 2009.
LARSON, E: Evolúcia - neobyčajná história jednej vedeckej teórie. 2006
https://www.famousscientists.org/ronald-fisher/
https://www.youtube.com/watch?v=hc6UdA3TtWY
https://en.wikipedia.org/wiki/Asa_Gray
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Collins
https://en.wikipedia.org/wiki/Alister_McGrath
https://finmag.penize.cz/kaleidoskop/322866-marek-orko-vacha-zijeme-v-sestem-vymirani
https://myzilina.sme.sk/c/5681193/vacha-veda-nam-hovori-pravdu-ale-nie-celu.html

TItulný obrázok - https://www.google.com/search?q=christianity+and+evolution&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSiOTR7bjdAhXMjqQKHTF9AsAQ_AUICigB&biw=1396&bih=690#imgrc=p9ETZC1HAFiYqM:

Inzercia

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Inzercia

Odporúčame

Blog
Spolitizované Slušné Slovensko a vlastný gól Jána Mrvu

Spolitizované Slušné Slovensko a vlastný gól Jána Mrvu

Niektorí organizátori protikorupčných manifestácií Za slušné Slovensko vyjadrili pre blížiace sa komunálne voľby podporu kandidátom z politického hnutia „Progresívne Slovensko". Viacerí to označili za zradu ich sľubu nevstupovať do politiky, a dôkaz, že manifestácie boli od začiatku financované touto stranou. Pridal sa k nim žiaľ aj Ján Mrva, ktorý je nádejným opozičným kandidátom na primátora Bratislavy.