Fascinujúci svet miništrantov

Fascinujúci svet miništrantov

Kúzelné roky medzi škôlkou a pubertou vypĺňa obdobie tzv. triezveho realizmu. Deti sa vtedy začínajú zaujímať o skutočné dianie okolo seba. Spoznávajú ako fungujú veci, z čoho sú zložené, ako sa vyrábajú. Aj keď sú stále hravé, svet pre nich nepredstavuje iba hračky. Hoci sa spoliehajú na autority, chcú si všetko odskúšať samé. Inklinujú k pravým ilustráciám a modelom, encyklopédiám a činnostiam. U mnohých chlapcov sa mladší školský vek spája tiež s miništrovaním.

Okrem samotnej liturgickej služby pri oltári im farári, kapláni a katechéti venujú pozornosť na miništranských stretkách a táboroch. Pripravujú im program v podobe turistiky, spoločenských a športových hier, rôznych posedení. Miništrantom (i ďalším chlapcom a dievčatám) by sa však mali ponúknuť najmä aktivity, ktoré nenájdu nikde inde než v Cirkvi. Ponúknuť niečo, čo nasýti ich prirodzenú zvedavosť a vytvorí puto porozumenia. Možností je neúrekom.

Nechať deti, nech samé požehnajú pána farára krížikom na čele. Ľahnúť si s nimi na karimatky v kostole a porozprávať im príbeh stropných fresiek. Nebrániť im sadnúť si na miesto kňaza v starej spovednici a vidieť kostol cez sklo v jej dverách. Spustiť zvony. Spočítať zbierku. Čokoľvek dôležité, ozajstné.

Odvážnejší isto prijmú aj náročnejšie výzvy. Čo takto upiecť na ručnom stroji hostie a potom ich použiť pri slávení svätej omše? Namixovať aromatickú zmes do kadidla; zmerať oltár, zaobstarať šijací stroj s pedálom a ušiť liturgický obrus; očistiť príbytok relikvií a obrúsky s úctou spáliť. Možností je fakt neúrekom. Stačí len vybrať tú, o ktorej si myslíte, že zaujme práve vašu skupinu.

Výhoda týchto realistických činností spočíva v tom, že sprievodná vieroučná informácia spojená so zážitkom sa lepšie vryje do pamäti a krásne odhalí prítomnosť sakrálneho medzi nami.

Raz som sa po omši spýtal jedného dievčaťa, prečo si počas premenenia upravovala vlasy, veď práve to je tá chvíľa, kedy sa chlieb mení na telo. „Aha, to je vtedy, ja som aj rozmýšľala, že kedy to je“, odpovedalo mi. A áno, to dievča už bolo po prvom svätom prijímaní. Hodiny náboženstva je skrátka dobré si odžiť. Sv. Dominik Savio, oroduj za nás.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo