Čo prináša Viganovo svedectvo? (upravené)

Po prečítaní Testimony arcibiskupa Vigana som dospela k nasledujúcim záverom.

Žila som v naivnom omyle, že McCarrick je predovšetkým chorý pedofil. Zo Svedectva, ak chcete v češtine, mi vyplýva, že je pravdepodobne súčasťou organizovanej skupiny ideologických homosexuálov infiltrovaných do najvyšších štruktúr katolíckej cirkvi, bohorovne presadzujúcich svoju zvrátenosť za normálnu. Niečo také by nevymyslel ani Dan Brown. Ako sa môžeme aj momentálne presviedčať realita má schopnosť predčiť akúkoľvek fantáziu, či fantazmagóriu. Ak by nešlo o nič pripadalo by mi len bizarné, že skupinka ľudí s jednou z mnohých psychických deviácií má vpplyv v Cirkvi, na súdoch, v parlamentoch a tvorí „pravdu“, „morálku“, zákony. Na hlavu postavené. Koľko ich je celosvetovo spomedzi všetkých? Dve, tri, štyri percentá? Aj keby ich bolo desať percent, predpokladám, že aj spomedzi nich sa len zlomok rozhodol pre neprávosť najvyššieho stupňa. Sú fakt „dobrí“ a „darí sa im“.

Po zvolení pápeža Františka pár mojich kamarátov začalo o ňom hovoriť ako o pravej ruke diabla. Prerušila som s nimi facebookove priateľstvo. Hoci ešte neurobil nič, čím by ma zaujal, ich šialené vízie mi pripadali choré, sektárske. Je pravda, že keď som náhodou niekedy niekde započula niečo čo povedal nijako ma to neoslovilo. Múdre výroky, či už útržky z evanjelia, či od iných autorov,  sa v jeho interpretácii u mňa míňajú účinkom. To viac ako o ňom, úplne spokojne môže hovoriť o mne, mojej prípadnej pýche, slepote srdca, či malej láske voči konkrétnemu človeku v konkrétnej situácií.

Svätý Ján Pavol II. ma okrem „Nebojče še!“, či „Abba Ojče“ osobne zaujal a oslovil, keď takmer neschopný rozprávať, s vypätím posledných síl navštívil Rožňavu. I keď ani jeho texty som väčšinou nedočítala, na mňa sú príliš zamotané, komplikované, zložité, kvetnaté. Jednoducho nezažívala som pocit blaženosti ako pri čítaní textov Benedikta XVI. Bol to poľský pápež a preto je a ostane pre mňa akoby jedným z nás, memento pádu totality. Ako spomienka mi ostáva jeho úsmev, radosť, ľudskosť, láska k mladým, prijaté a žité utrpenie, odovzdanie sa Panne Márii. Je to svätec.

Tým chcem povedať, že, nie ja som ten človek, ktorý má posudzovať či niekto má alebo nemá byť pápežom. Každý inklinuje k inej forme spirituality. Niekto ku jezuitskej, niekto ku františkánskej, niekto ku saleziánskej, niekto ku karmelitánskej, niekto ku dominikánskej atď., niekto má rád zložité vyjadrenia, niekto stručné, jednoznačné, jasné a výstižné. Niekto rád ticho kľačí pred Eucharistiou, iný rád tancuje a spieva... 

Po Amoris laetitia som si začala trochu viac všímať. Vidím z môjho pohľadu akési rozdelenie medzi klerikmi a laikmi, vyzdvihovanie druhých, vidím starostlivosť o migrantov, snahu otvoriť im Európu, vidím utrpenie čínskych katolíkov, vidím enormný záujem o životné prostredie, vidím podozrivého čílskeho biskupa v blízkosti pápeža. A po upozornení, či otázkach, vidím žiadnu odpoveď alebo následnú modifikáciu či ospravedlnenia sa. Mojim priateľom, ktorí nemajú radi Cirkev, a nie sú jej súčasťou, sa páči aké kresťanstvo pápež František prezentuje, respektíve aké k nim prichádza skrze média, že prezentuje. Milosrdenstvo, láska k prírode, starostlivosť o núdznych a chudobných, karhanie prepychu, pokrytectva, posielanie kňazov na periférie k biednym...

Začínam rozmýšľať nad „klerikalizmom". Čo má pápež na mysli pod týmto pojmom? Ak niekto môže, nech to trochu vysvetlí v prípadnej diskusii pod blogom.

Chcem zdôrazniť, že je dôležité zachovať si napriek osobnej inklinácii či antipatii otvorenú myseľ, nepodľahnúť vlastnej predstave, vlastným pocitom, ani vlastnej intuícii ale skúmať fakty. Fakty, nie mediálne bubliny. Musím priznať, že na to ja nemám dostatočné vzdelanie, schopnosti, možnosti. Je treba do hĺbky poznať pravé katolícke učenie. Zdá sa, že pri, v dnešných časoch nevyhnutnej apologetike, nestačí poznať evanjeliá, celú Bibliu, dejiny Cirkvi, dokumenty Magistéria, Tradíciu, katechizmus KC, morálnu a dogmatickú teológiu, kánonické právo atď. Vnímam to tak, že je nevyhnutne potrebné okrem osobného hlbokého spojenia s eucharistickým Kristom, pod vedením Ducha Svätého, v čistote srdca, byť aj psychicky zdravým mužom schopným otcovstva, s plnou kňazskou mocou. Lebo predpokladám, že aj veľmi inteligentní biskupi trpiaci vážnou psychickou chorobou sú schopní si myslieť, že poznajú pravé katolícke učenie.

Až do Viganovho svedectva som si myslela, že osoby s nepraktizovanou homosexuálnou orientáciou, po dôkladnom zvážení kompetentnými, sa môžu stávať kňazmi. Vnímala som to tak, že aj vzhľadom na ich neschopnosť manželského života, to pre nich môže byť zmysluplná cesta, v ktorej môžu byť skrze svoju empatiu a sebazapieranie osožní v službe ľuďom. Vidím, že som sa veľmi mýlila. Aj skrze jeho svedectvo som prijala názor, že má byť vylúčené, aby sa psychicky chorí muži, neschopní otcovstva, stávali kňazmi. Bez ohľadu na ich osobnú svätosť.

Po Amoris laetitia a tom, čo nastalo, (napr. dubia a žiadna odpoveď), myslím, že je namieste začať skúmať a v pravde katolíckeho učenia interpretovať fakty. Ale nemyslím si, žeby toto mali robiť laici. Myslím si, že to chce nielen vzdelaných teológov, ale bezpodmienečne tých, ktorí okrem poznania a vykladania katolíckeho učenia sú chránení silou sviatosti plného kňazstva a disponujú mocou učiteľského úradu. Áno v mojich očiach nikto iný, ako biskupi nemajú na to, aby nás vyviedli z tohto zúfalstva.

Biskup ako priamy nástupca apoštola. Muž, otec, ktorý svätí kňazov, i ďalších biskupov, vedie, učí ľudí. I keby mal biskup akékoľvek charakterové, či osobnostné nedostatky (akože ich aj má). V čom sa nesmie previniť je, že neprestane ohlasovať pravé učenie Cirkvi. 

Viganovo svedectvo je buď pravda, dobrovoľná alebo vynútená lož, alebo omyl. Chcela by som si myslieť, že mnohé veci si arcibiskup vysvetlil nesprávne a len sa v zúfalstve, ktoré z toho listu cítim, mýli.

P.S.1 Po dopísaní som si prečítala list Božiemu ľudu pápeža Františka, ktorý svet čítal pred Viganovým svedectvom.  

P.S.2 A tiež som si pozrela Jeden na jedného, Sexuálne zneužívanie, s hovorcom KBS Martinom Kramarom.

P.S.3 Tri, či štyri dni som zvažovala publikovanie tohto blogu, vzhľadom na jeho druhú vetu som sa rozhodla uverejniť ho. 

Doplnené 11.9.2018. Pre pokoj mojej duše som niektoré vety z tohto blogu zmazala, či trochu upravila. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo