Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. september 2018

Byť ako Kristus - mať záujem o každého a robiť dobro

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 7,31-37) ponúka príbeh uzdravenia hluchonemého človeka. Podstata nespočíva v opise zázraku, ale v celkovom Kristovom postoji, ktorý vyjadruje posledná veta nedeľného textu.
Byť ako Kristus - mať záujem o každého a robiť dobro

Ježiš  pôsobil aj na území mimo Izrael, keďže Týrus a Sidon boli fenické prístavné mestá. Židia ich považovali za symboly pohanskej kultúry, ktorá bola pre ich náboženstvo neprijateľná. Už aj tým sa naznačuje odlišná cesta Ježišových učeníkov, ktorí sa iným kultúram nebudú vyhýbať, ale budú im ponúkať hodnoty evanjelia. 

Ježišova inkulturácia

Pán Ježiš prišiel do stredu dekapolského kraja. Opäť tak prišiel na územie s výraznou väčšinou nežidovského obyvateľstva. Išlo o zväz pôvodne desiatich miest (dekapolis = desaťmestie), z ktorých len Bet Šean sa nachádzal na západnej strane rieky Jordán. Ostatné mestá ležali na východnej strane v dnešnej Sýrii a Jordánsku. Tieto mestá sa vyznačovali prevažne helénskym obyvateľstvom gréckej civilizácie  s autonómnym zriadením. Založil ich generál Pompeius v roku 63 pred Kr., ktorý získal územie Palestíny a Sýrie pre Rímsku ríšu. Pre týchto ľudí Ježiš nebol neznámy. Dokazuje to zmienka v Mk 3,8, že  medzi zástupmi, ktoré prišli k Ježišovi, boli aj obyvatelia Zajordánska. Podľa Mk 5,1 uzdravenie posadnutého prebehlo v gerazskom kraji a Geraza patrila medzi mestá Dekapolu. Napokon o samotnom uzdravenom Marek uvádza: „On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš.“ (Mk 5,20)I keď to evanjelista neuvádza, môžeme predpokladať, že Ježiš komunikoval v tomto kraji po grécky. Evanjelista Marek zdôrazňuje pozitívne prijatie Ježiša zo strany domáceho obyvateľstva. Nikto nie je vylúčený z radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Ježiš ukazuje, aké je dôležité hľadať vždy nové spôsoby a prostriedky, aby aj dnes zaznelo evanjeliové posolstvo všetkým ľuďom. 

Záujem o každého

Evanjeliový text detailným spôsobom opisuje Ježišov osobitný prístup k chorému. Ježiš ho berie stranou, mimo zvedavosť ľudí. Symbolicky sa dotýka orgánov, ktoré boli zasiahnuté chorobou – uší a jazyka. Detailným spôsobom je opísaný aj priebeh a slová modlitby – pozdvihol oči, vzdychol a vyslovil slová „effeta“ – „otvor sa!“ Povzdych odráža Ježišovu emocionálnu stránku, ktorú spomedzi štyroch evanjelistov zachytáva iba Marek a to ešte v Mk 8,12. Povzdych vyjadruje Kristovu solidaritu so situáciou chorého, ktorú chce zmeniť. Len na dvoch miestach Markovho evanjelia sú zachytené v aramejčine Kristove slová uzdravenia. Okrem nášho „effeta“ je to ešte „talitha kum“ v Mk 5,40 pri vzkriesení 12 ročného dievčaťa. Vyjadrujú silu Kristovej moci, ktorá pramení z jeho spojenia s Otcom. Preto tie pozdvihnuté oči k nebu. 

Práve tieto spomenuté dva prvky uzdravenia chcem zvýrazniť. Prvým je Ježišov záujem o chorého a druhým emocionálna stránka solidarity s jeho situáciou. Na každom z nás Ježišovi záleží, ku každému z nás pristupuje s osobitným záujmom a starostlivosťou, chce každého z nás uzdraviť, za každého z nás prosí svojho Otca. Je to silný príklad pre všetkých Ježišových nasledovníkov. Nesmieme dovoliť, aby sa ohlasovanie evanjelia stalo pre nás formalnou záležitosťou, splnenou povinnosťou bez osobnej zaangažovanosti. Terajší pápež František veľmi často vyzýva duchovných pastierov k osobnému doprevádzaniu a k rozlišovaniu situácie každého človeka, v ktorom nepodľahneme paušálnemu prístupu. Kristovo evanjeliu je vždy o záujme o človeka, nie o záujme o štatistiky, čísla, alebo imidž.  

Robiť dobro

Kristus opäť raz zakazuje hovoriť o tom, čo sa stalo. Videli sme to už pri uzdravení malomocného (Mk 1,44) a vzkriesení Jairovej dcéry (Mk 5,43). Radosť z uzdravenia a nadšenie zástupov sú však príliš veľké, aby človek mlčal o Kristovi. Vrcholom celého nedeľného evanjelia je záverečná veta: „Dobre robí všetko“. Boh v Kristovi Ježišovi robí pre záchranu človeka všetko a všetko, čo robí, robí dobre. Pán Ježiš vrátil chorému sluch a zrak, avšak aj v zástupe postupne nastáva duchovné uzdravenie, keď za hranice telesného zraku a sluchu zástup vníma Kristovo učenie srdcom. Nech výrok „dobre robí všetko“ je aj našim životným štýlom, ktorý pramení z Božieho pôsobenia v nás. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Katolíckej cirkvi vďačíme za omnoho viac, než si uvedomujeme

Katolíckej cirkvi vďačíme za omnoho viac, než si uvedomujeme

Pred niekoľkými rokmi vydali slovenskí redemptoristi preklad amerického autora Thomasa E. Woodsa „Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu“. Tento historik a konvertita na katolícku vieru si postavil za cieľ ukázať, že Katolícka cirkev nielenže prispela k budovaniu západnej civilizácie, ale túto civilizáciu vytvorila.

Blog
...až  k hrobu Silvestra Krčméryho

...až k hrobu Silvestra Krčméryho

Banskobystrický chalan, skaut, člen kolakovičovej Rodiny, lekár, väzeň, disident, človek v pozadí Sviečkovej manifestácie, osobný priateľ Jána Pavla II. Človek, ktorého blahorečenie môže začať. Prečo? V pondelok uplynie 5 rokov od jeho odchodu do večnosti. Možno by sme sa mohli spýtať spoločne s kardinálom Stanislavom Dziwiszom: "Silvo, Silvo. Poznáte ho?!" Víkendové podujatia ponúkajú niekoľko možností ako MUDr. Silvestra Krčméryho SF spoznať.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.