Predstierať vieru s maskou herca

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Predstierať vieru s maskou herca

Po piatich nedeliach, počas ktorých zaznievali úryvky Ježišovej eucharistickej reči z Jánovho evanjelia, sa opäť vraciame k Evanjeliu podľa Marka. Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 7,1-8. 14-15. 21-23) prináša Ježišovu diskusiu s farizejmi a zákonníkmi ohľadom obradnej čistoty.

Ježiš a jeho učenie vzbudzovalo takú veľkú pozornosť, že farizeji a zákonníci prišli za ním dokonca až z Jeruzalema. Presné miesto, kde sa odohráva diskusia, síce nepoznáme, ale ide o Galileu, kde Ježiš uskutočňoval svoje ohlasovanie Božieho kráľovstva. 

V prvej časti nedeľného úryvku (Mk 7,1-8) zaznieva kritika na adresu Ježišových učeníkov, ktorí nedodržiavajú zaužívané tradície. Samozrejme, zodpovednosť za to nesie ich majster, ktorý im to tolerue, ba dokonca podporuje. Farizeji a zákonníci sa preto s výčitkou obrátia na neho: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ Podľa niektorých odborníkov mohlo ísť o zvyšky chlebov a rýb, ktoré sa nazbierali po zázračnom nasýtení zástupu, o čom sa evanjelista Marek zmieňuje v predchádzajúcej kapitole (porov. Mk 6,43).

Zahrané divadlo

Vysvetlenie, že pod „poškvrnenými rukami“ sa myslia „neumyté ruky“, potvrdzuje, že evanjelista Marek napísal spis pre čitateľov, ktorým tieto židovské predpisy boli neznáme. Podľa mienky odborníkov Markovo evanjelium vzniklo okolo roku 70 po Kr. v Ríme pre kresťanov pochádzajúcich z pohanstva. Zdá sa, že farizeji a zákonníci chceli aplikovať predpisy o obradnej čistote, ktoré sa dotýkali kňazov, na všetkých obyvateľov. Najmä farizeji často zachádzali s nárokmi na ľudí nad požiadavky Písma. Ježiš neodpovedá priamo, ale tých, ktorí položili otázku, označuje slovom „pokrytci“. Názov pochádza z gréckeho slova „hypokrites“, čo  pôvodne označovalo herca s maskou postavy, ktorú stvárňoval. Herec teda predstieral, že je niekým iným, než v skutočnosti. Ježišovým oponentom nešlo o poznanie pravdy a plnenie Božej vôle, len o dobre zahrané divadielko pred ľuďmi predstieranej ustarostenosti o čistotu viery. 

Pán Ježiš ich usvedčuje citátom zo starozákonnej knihy proroka Izaiáša 29,13: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.“  Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ K týmto slovám Pán Ježiš pridáva vlastné varovanie: „Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ 

Kristus ukazuje na nebezpečenstvo, keď ľudské interpretácie prekryjú Božie prikázania s cieľom, aby sa zmiernila alebo až odviedla pozornosť od podstaty. Ježišovým odporcom nejde o život v čo najväčšej zhode s Božím slovom. Aj dnes sme svedkami rôznych interpretácií, ktoré sa snažia  zjednodušovať, ba až prekrúcať Božie prikázania. Argumentuje sa vtedajšou dobou, odlišným sociálnym a kultúrnym prostredím. Neraz ide o vysvetlenia, ktoré si chcú nakloniť dnešnú mienku ľudí. Je to pokušenie byť akceptovaným, ale nie pravdivým. 

Poškvrniť alebo posvätiť

Pán Ježiš využil predpisy o čistých a nečistých jedlách, o ktorých hovorí starozákonná Kniha Levitikus v 11. kapitole a Kniha Deuteronómium v 14. kapitole, aby poukázal na podstatu. Jedlo nevstupuje do srdca, ale do žalúdka. Skutočné poškvrnenie spôsobuje hriech. Človek sa má zamerať na to, aby sa v živote chránil pred morálnym zlom, tzn. aby strážil svoje srdce. Srdce je v biblickom chápaní centrom ľudskej bytosti, kde sa prijímajú rozhodnutia. Zmyslom zoznamu nerestí nie je podať úplný výpočet možných hriechov, ale názorným spôsobom poukázať na nebezpečenstvo a podporiť, čo už bolo povedané - najdôležitejšie je vnútro, ľudské srdce.  Kristus nás Božím slovom chce posväcovať. Rozhodnutie je na nás. 

Istá indiánska legenda hovorí, ako starý otec chcel svojmu vnukovi názorným príkladom priblížiť rozdiel medzi čnosťou a neresťou. „Vieš, vnúčik môj, vnútri každého človeka sa odohráva zápas medzi dobrým a zlým vlkom. Zlým vlkom je hnev, závisť, lož, pýcha. Dobrým vlkom je radosť, láska, odpustenie, dobrota,“ vysvetľoval starý otec. „Dedko, ktorý vlk nakoniec zvíťazí?,“ spýtal sa vnuk. „Ten, ktorého budeš kŕmiť,“ odpovedal starý otec. 

Môžeme náš život poškvrňovať alebo posväcovať. Čo sa rodí v našom srdci? 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo