Pri hľadaní s mladými

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pri hľadaní s mladými

Letná akadémia mladých si nachádza svoje miesto v letnom programe mladých ľudí. Prinášame vám krátke obzretie sa za jej úspešným prvým ročníkom.

Prežívanie letných dní môže mať rôzne podoby. V posledných rokoch sa asi najčastejšie hovorí o oddychu pri mori. K letu mnohých mladých ľudí patria zaiste aj brigády a ako oddychové aktivity rôzne festivaly. Naše Centrum sa rozhodlo ponúknuť mladým ľuďom vo veku od 15 do 20 rokov ďalšiu alternatívu v podobe Letnej akadémie mladých (LAM). LAM je ponukou pre mladých na duchovno-intelektuálnu formáciu počas niekoľkých dní v kláštornom prostredí. Pre prvý ročník LAM bolo vybraných 10 mladých ľudí (5 chlapcov a 5 dievčat), ktorí sa tak rozhodli dať priestor počas svojich prázdninových dní aj ďalšiemu vzdelávaniu a formácii.   

LAM prebiehala od 30. júla do 2. augusta v augustiniánskom kláštore v Košiciach. Jej tohtoročnou nosnou témou bolo "hľadanie". Tému sme zvolili v súlade s pripravovanou synodou biskupov katolíckej cirkvi, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto roku a bude venovaná mladým ľuďom a predovšetkým otázkam rozlišovania ich povolania, teda hľadaniu.

Program formácie je navrhnutý tak, aby rozvíjala osobnosť mladého človeka v čo najširšom rozmere. Jej súčasťou je teda spoločná modlitba, prednášky odborné a formačné, exkurzie a samozrejme aj čas pri budovaní spoločenstva.

Prvý ročník LAM prebehol veľmi úspešne. Sme za to vďační Bohu, samotným účastníkom a všetkým, ktorí prijali pozvanie na tomto projekte s nami spolupracovať: Rehoľa augustiniánov na Slovensku, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Dr. Anabela Katreničová a doc. Bohdan Hroboň.

Prinášame vám aj pohľad na dni strávené na LAM jedného zo zúčastnených, Jakuba Ivaneckého:

" V roku 1517 augustiniánsky mních Martin Luther vydal svojich slávnych 95 téz, čím započal svoju reformáciu Cirkvi. Minulého roku sme si pripomenuli 500-sté výročie tejto udalosti. Mníšska rehoľa sv. Augustína, z ktorej reformátor vzišiel, má však oveľa dlhšiu históriu. Je pomenovaná podľa filozofa a teológa staroveku, Augustína Aurelia, ktorý sa, napriek svojmu spočiatku zhýralému životu, obrátil, prijal krst a stal sa kresťanom.

Napriek svojmu dlhoročnému pôsobeniu však rehoľa stále dodržiava princípy sv. Augustína, čo sme mali možnosť vidieť na tejto Letnej akademii mladých organizovanej Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Okrem života v kláštore, ktorý bol demonštrovaný či už v podobách ranných chvál, spoločného stolovania či pravidelných sv. omší sme mali možnosť aj zažiť mnohé prednášky z oblasti biblistiky tunajších i zahraničných expertov a aj v oblasti antických a orientálnych jazykov.

Naše pátranie po vedomostiach začalo v Starovekej Mezopotámii, konkrétne v Sumérii, v Epose o Gilgamešovi, ktorý bol odprezentovaný Dr. Petrom Juhásom. Okrem príbehu jedného z najstarších diel svetovej literatúry, sme taktiež dostali až takmer "rýchlokurz" klinového písma, resp. znakov, ktoré boli pre pochopenie textu veľmi podstatné.

Druhý deň pokračoval po veľkej misijnej ceste sv. Pavla z Tarzu, jedného z najvýznamnejších učeníkov raného kresťanstva (sprevádzaný nádhernými zábermi Dr. Juraja Feníka z jeho dovolenky v Grécku) a pokračoval v mytologickej výprave Aenea v diele rímskeho básnika Vergília s rovnakým názvom, o čom nám rozprávala Dr. Anabela Katreničová, prednašajúca latinčinu na UPJŠ v Košiciach. Samozrejme nesmieme zabudnúť na otca Juraja Pigulu, jedného z otcov augustiniánov, ktorý nám prednášal o samotnom sv. Augustínovi.

Tretí deň bol viac-menej objavný nakoľko sme sa vybrali do Nižnej Myšle, spoznať archeologické nálezisko tunajšej oblasti a naučiť sa čo to o prehistórii a raného osídlenia nášho regiónu. Poobedňajším programom bola návšteva Centra spirituality Východ-Západ Michla Lacka v Košiciach, pod správou Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá nám priniesla poznatky o gréckokatolíckom obrade ako aj náhľady do kresťanskej ortodoxie. Deň bol zavŕšený sv. omšou a spoločnou opekačkou, ako spomienka na náš pobyt v kláštore.

Samozrejme, všetci sme mali pocit, že to skončilo priskoro. Záverečným dňom bola prednáška o praotcovi Abrahámovi a analýza knihy Genezis známym evanjelických teológom doc. Bohdanom Hroboňom.
Bol to čas duchovného a intelektuálneho rastu. Verím, že takéto možnosti sa naskytnú aj ďalším mladým veriacim." 

Ďalšia z účastníčok dodáva:

"Zaujimavý výber tém, perfektne a pútavo podané skutočnými profíkmi v atmosfére kláštora s mníchmi, v priestore na otvorenú diskusiu ... Odchádzam nakopnutá k ďalšiemu štúdiu Písma a tém mimo Biblie s Písmom súvisiacich."

Pozrite si aj zopar fotografií:

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo