Kresťan má byť revolucionár

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kresťan má byť revolucionár

Počas národného stretnutia mládeže P18 v Prešove bol predstavený slovenský preklad publikácie s názvom DoCat, ktorá ponúka syntézu sociálnej náuky Cirkvi určenú pre mladých ľudí. Ide o pokračovanie série, ktorú začal tzv. YouCat, tzn. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých.

Názov je tentokrát skratkou, ktorá vznikla spojením dvoch anglických slov „do = robiť“ a „catechism = katechizmus.“ Publikáciu odenú do obálky s modrou farbou predstavil prvýkrát Svätý Otec František počas Svetových dní mládeže v Krakove v roku 2016. Jeho želaním bolo, aby mladí ľudia dostali do rúk manuál, ktorý za pomoci Kristovho evanjelia im pomôže v prvom rade zmeniť seba samých, potom vlastné prostredie a napokon celý svet. 

Leitmotívom publikácie sú slová pápeža Františka, ktoré vyjadril v úvode: „Kresťan, ktorý v týchto časoch nie je revolucionárom, nie je nijaký kresťan!“ Svätý Otec vyzýva mladých, aby sa angažovali za druhých v tužbe premeniť svet. Pripomína im slová Pána Ježiša: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Pápež zdôrazňuje, že „sociálna náuka nepochádza od toho alebo onoho pápeža či učenca. Vychádza zo srdca evanjelia. Prichádza od samotného Ježiša. Ježiš je sociálnou náukou Božou.“     

Na publikácii sa podieľala tridsiatka odborníkov, ktorí vždy vo dvojici vypracovali jednotlivé kapitoly. Ešte pred samotným vydaním diela poslali rukopis asi tridsiatke mladým, aby im pomohli naformulovať vyjadrenia účinným a zrozumiteľným spôsobom. Štruktúra diela je postavená na otázkach a odpovediach, ktorých je celkovo 328. Text dopĺňajú citáty zo Svätého písma, výroky svätcov, vyjadrenia pápežov a známych osobností, ilustrácie a fotografie. Východiskom pre celé dielo je náuka Katolíckej cirkvi od prvej sociálnej encykliky Leva XIII. Rerum novarum z roku 1891 až po encykliku Laudato si'  z pera súčasného pápeža, v ktorej sa venuje ochrane životného prostredia.

Kniha je rozdelená do dvanástich kapitol, v ktorých sú postupne predstavené témy, ktoré sa dotýkajú aktívneho života kresťana v spoločnosti: 1. Majstrovský Boží plán: láska; 2. Spoločne sme silní: Cirkev a sociálne otázky; 3. Jedinečná a s nekonečnou hodnotu: Ľudská osoba; 4. Spoločné dobro, dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita: Princípy sociálnej náuky; 5. Základ spoločnosti: Rodina; 6. Povolanie a zamestnanie: Ľudská práca; 7. Blahobyt a spravodlivosť pre všetkých: Hospodárstvo; 8. Moc a morálka: Politické spoločenstvá; 9. Jeden svet – jedno ľudstvo: Medzinárodné spoločenstvo; 10. Chrániť stvorenie: Životné prostredie 11. Život v slobode a nenásilí: Mier; 12. Osobná a spoločenská angažovanosť: Uskutočňovať lásku. 

Publikácia zaujme kvalitným grafickým spracovaním a starostlivo premyslenou štruktúrou. Čitateľa sprevádzajú textom štyri grafické symboly. Symbol knižky označuje citáty zo Svätého písma, ktoré sa vzťahujú na daný text. Symbol úvodzoviek označuje citát nejakej osobnosti, ktorý pomáha lepšie porozumieť textu. Symbol Baziliky svätého Petra odkazuje na aktuálne učenie pápeža a jeho predchodcov. Napokon symbol výkričníka vysvetľuje niektoré definície a termíny. DoCat používa tri farebné šípky, ktoré odkazujú na cirkevné dokumenty. Modrá šípky odkazuje na Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, sivá šípka odkazuje na Katechizmus Katolíckej cirkvi a žltá šípka odkazuje na citáty z Katechizmu pre mladých YouCat. V závere sa nachádza prehľadný menný a vecný register. 

DoCat je zrozumiteľným prerozprávaním katolíckej náuky o spoločnosti a sociálnej náuke, ponúka mladým a dospelým orientáciu a prehľad v základných princípoch pravdy, spravodlivosti a lásky a podáva úryvky z významných dokumentov magistéria Cirkvi, aby sa angažovali za lepší a spravodlivejší svet. 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo