Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. august 2018

Ekumenizmus 5 - Mária

Je Mária modla v katolíckej cirkvi? Je nepoškvrnené počatie Panny Márie blud? Je modlitba ruženca uctievaním Panny Márie?

Snáď pri žiadnej inej téme nezažíva katolícka cirkev z protestantských radov väčšiu kritiku ako pri jej úcte k matke Pána Ježiša. Treba priznať, že niekedy je ta kritika aj veľmi oprávnená, pretože skutočne niektorí „katolíci“ vyvýšili Ježišovu Matku nad samotného Ježiša. Veľakrát je napríklad rozšírený blud, že Panna Maria splní všetky prosby. To je hlúposť, lebo my si veľakrát prajeme veci, ktoré sú na našu škodu a takéto prosby Ježíš nevypočuje ani keby ho Jeho matka o to prosila. A ona by to tiež pravdepodobne neurobila. Verím, že existuje démon, ktorý sa vydáva za pannu Máriu a veľmi ho teší tato nezdravá úcta. A tu treba byt skutočne pozorný.

Avšak je potrebné tu veľmi rozlišovať. Jedna vec je život niektorých „katolíkov“ a druhá vec je oficiálne učenie katolíckej cirkvi. Drahí bratia a sestry z nekatolíckych cirkví, prosím nehádžte všetko do jedného vreca.
Mnohokrát sa však aj stáva, že veľa z vašej kritiky pochádza aj z neznalostí  katolíckeho učenia a Vašich predsudkov o katolíkoch.  

Skúsim teraz poukázať na tri najčastejšie klamstvá/nedorozumenia na tuto tému:

Klamstvo jedna: Katolíci uctievajú Máriu tak isto alebo ešte viac ako Boha.

Katechizmus katolíckej cirkvi(KKC 970) však tvrdí: „Lebo nijaké stvorenie nemožno nikdy postaviť na roveň vteleného Slova a Vykupiteľa…. Katolícka cirkev rozlišuje medzi úctou k Panne Márii ako k človeku a uctievaním Boha. Človeka môžeme prosiť o príhovor a Bohu vzdávame všetku slávu a moc.

Nedorozumenie jedna: Nepoškvrnené počatie Panny Márie je blud, pretože biblia tvrdí, že Ježiš Kristus mal pokrvných bratov.
Ak by prvá časť tohto tvrdenia bola pravdivá, tak by skutočne katolícka cirkev mala problém, lebo toto je jedno z dvoch tvrdení, kde panuje zhoda v katolíckej cirkvi, že spadajú pod štatút neomylnosti. Druhé je o Nanebovzatí Panny Márie. Teda zďaleka nie každý výrok pápeža sa považuje za neomylný….To bola len taká mala odbočka, lebo na toto je tiež kopec predsudkov.

Pokiaľ takto niekto argumentuje, tak hlavne poukazuje sám na seba, že kritizuje niečo, čo vôbec nepozná. Pretože Nepoškvrnené počatie Panny Márie sa nevzťahuje na narodenie Pána Ježiša, ale na narodenie Márie – Ježišovej matky. Tak o tom hovorí aj sám názov(Nepoškvrnené počatie Panny Márie). Teda ak by aj mal Pán Ježiš pokrvných bratov z Márie, tak by to nijako tuto dogmu katolíckej cirkvi neohrozilo. Už keď sme pri tom, tak sa poďme pozrieť ako je to teda s tými bratmi Pána Ježiša. Po prečítaní viacerých komentárov učenejších ľudí ako som ja, som prišiel k záveru, že Biblia pravdepodobne hovorí o pokrvných bratoch a nie o nejakých nie pokrvných.

Inzercia

Teraz malá odbočka. Tu je zarážajúce, že mnohým ľuďom toto tvrdenie, že Ježiš mal pokrvných bratov, úplne stačí na to, aby s absolútnou istotou tvrdili, že katolícka cirkev sa mýli a hlása bludy. A vôbec si nepolozia otázku, že či sa skutočne najstaršia kresťanská cirkev, ktorá má/mala jednoznačne najviac biblistov, teológov, učencov, mystikov... mýli v časti, ktorú ako jednu z mála považuje za neomylnú. Nedajú si ani pár chvíľ úprimnej modlitby s otvoreným srdcom, aby zistili, či to chápu správne. Alebo par hodín googlenia. Prečo to tak je, to nech si už zodpovie každý sám za seba. Môže za tým byt lenivosť hľadať pravdu, náboženská pýcha, zranenia, duch rozdelenia....

Mimochodom ponúkajú sa tu dve vysvetlenia, ako mohol mat Ježiš pokrvných súrodencov. Čítal som, že historické pramene uvádzajú, že Jozef mal za manželku ešte pred Máriou inú ženu s ktorou mal pravdepodobne aj deti. A to by mohli byt ti pokrvní bratia spomínaní v biblii. Až po jej smrti si vzal Máriu. Druhé vysvetlenie je, že ich mali spoločne s Máriou. Biblia nehovorí, ktoré z týchto dvoch tvrdení je pravdivé. Nehovorí o tom nič, ako ani o mnohých iných veciach. Rôzne cirkvi majú na to svoj názor, ktorý nie je ani v jednom prípade jednoznačne podložený bibliou. Rešpektujme sa navzájom prosím.

Klamstvo dva: Modlitba ruženca = uctievanie Márie

Prečo to nie je pravda? Pretože centrom tejto modlitby nie je Mária, ale Ježiš. Modlitba ruženca je rozjímavá modlitba o živote Ježiša Krista. Skladá sa z 12 prosieb k Ježišovi a z 20 tajomstiev/pravdách o živote Ježiša. Len v 7 tajomstvách je spomenutá Mária. A samotná modlitba Zdravas? Prvá časť sú veršíky z biblie(Lk 1) a druhá časť je prosba o Máriin príhovor. Ako je to s príhovormi svätých to je už iná téma, ktorú som rozoberal nedávno:
https://blog.postoj.sk/34907/ekumenizmus-4-modlitba-k-svatym
Keby mal však niekto predsa len problém s druhou časťou Zdravasu(prosba o príhovor Márie), tak odporúčam jednoducho ju vynechať. Je podľa mňa veľkou škodou, že väčšina protestantských cirkví zahodila tradíciu opakujúcich sa modlitieb. Či už je to ruženec, alebo Ježišova modlitba, alebo iné... Skúsenosť mnohých ukazuje, že vedia byt veľmi jednoduchou a účinnou cestou bližšie k Bohu.

A prečo ma katolícka cirkev k  Márii väčšiu úctu ako k ostatným svätým? Myslím, že to je vcelku jasné:

  1. Bola Ježišovou matkou -  to je asi jej najväčšie privilégium
  2. Biblia o nej učí, že je „požehnaná medzi ženami“(Lk 1, 42) a milosti plná(Lk 1, 28)
  3. Bola pri všetkých dôležitých míľnikoch Ježišovho života(počatie, narodenie, prvý zázrak, smrť, zoslanie Ducha Sv.) a všade obstála veľmi dobre. Dokonca Ježiš pri prvom zázraku zmenil svoje rozhodnutie a premenil tú vodu na víno na Máriinu prosbu. Už tu vidíme silu jej príhovoru u svojho syna.

V tomto blogu som úmyselne moc nevysvetľoval, ako to je to teda s tou Mariánskou úctou, pretože pre mňa samého je to tak troška tajomstvo, ktoré už roky odhaľujem a ešte asi roky budem. A to som katolík. Išlo mi tu viac o zmiernenie napätia, ktoré to množstvo klamstiev a predsudkov na túto tému so sebou prináša.

Odporúčame