Starí rodičia all inclusive

Starí rodičia all inclusive

Stáva sa, že máme strach pred prijatím role starého rodiča. V predstavách nadobúdame mylnú domnienku, že nás najbližší vytlačia na okraj diania a medziľudských vzťahov. To však nie je pravda. Naďalej tieto vzťahy tvoríme a rozvíjame.

Nenapíšem žiadnu novinku, ak uvediem, že Najsvätejšia Trojica, spoločenstvo Božských osôb, sa v prirodzenej ľudskej rovine odzrkadľuje v mužovi a žene. Nielenže nás Boh takto stvoril, On nás zároveň neustále volá k účasti na Božom živote, a to tak aby sme ukotvili naše vzťahy vo vzťahu Syna s Otcom. Neprekvapí teda, že rodina a medzigeneračné vzťahy majú byť neustále rozširované - sviatostne, mravne a v Cirkevnom spoločenstve.

Nemám teraz namysli len boj proti potratom, vyzdvihovanie hodnoty manželstva alebo obsah sexuálnej výchovy. I širšie predchádzanie zanedbávania dobrého je praktickou každodennou výzvou pre veriaceho jednotlivca. Keď som už raz matkou a otcom, budujem si priebežne rolu starého rodiča? Posilňujem rolu matky a otca v mojich deťoch? Hoci si svoj životný príbeh píšeme v prítomnosti, práve táto prítomnosť je doslovom minulosti a predslovom k budúcnosti. Nikdy nie je sterilne vyizolovaná. Samozrejme, že každá zo spomenutých úloh má svoj čas. Avšak tento čas by sme sa ako ľudia nemali snažiť spútať a odsúvať do roviny všeobecných ponaučení.

Rozmýšľam, či nebránime vlastnej účasti na Láske a prúdeniu Trojice v nás vetou a postojom: Opováž ma spraviť babkou či dedkom, na to som primladá/primladý. Ešte nie. Bezpochyby tu rezonuje obava z náročných zmien. Rozmýšľam, či nie je lepšie akceptovať (psychológmi a vychovávateľmi toľko ospevovanú) slobodu svojich detí a radšej povedať: Vieš čo a ako, a ak čosi, určite to zvládame, budeme sa tešiť a radi pomôžeme. Skrátka nebrániť životu. Povýšiť vzťahy na piedestál.

Byť „mladým“ a udržiavaným starým rodičom je predsa výhoda. Pre všetkých. Staršej generácii dáva zapojenie sa do nových výziev osobnú dôstojnosť a možnosti realizovania sa. Novým rodičom, čo uvažujú nad skĺbením práce s rodinou, sa zase zíde pomoc s režimom dňa, zapožičaním vecí, ale aj poskytnutie citovej opory pochopením a načúvaním, prípadne podelenie sa o skúsenosti. Starí rodičia zohrávajú nezastupiteľnú úlohu aj pre vnúčatá dávajúc im ďalší rozmer medziľudských relácií a pocitu bezpečia, keď s nimi trávia voľný čas a odovzdávajú im tradície, rozprávajú rodinné príbehy a poskytujú pozitívny obraz o svojej úlohe.

Myslím si, že v láske, modlitbách a nekončiacom sa sebadarovaní matka a otec vždy úspešne budujú rodinu naprieč mnohými generáciami. Doprajme si to, priatelia. Panna Mária, oroduj za nás.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo