Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. august 2018

Veriť v toho, ktorého Boh poslal

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 6,24-35) prináša úvodnú časť Ježišovej reči o eucharistickom chlebe. Pán Ježiš v nej podáva vysvetlenie starozákonného príbehu o manne na púšti, ktorý aplikuje na vlastnú osobu a poslanie.
Veriť v toho, ktorého Boh poslal

Evanjelista uvádza informáciu o zmene miesta. Podľa Jn 6,59 vieme, že Ježiš prišiel do Kafarnauma a predniesol svoju reč v tamojšej synagóge. 

Pán Ježiš neodpovedá na priamo položenú otázku „Rabbi, kedy si sem prišiel?“, ale napomína zástupy kvôli dôvodom, pre ktoré ho hľadajú. Úlohou znamenia je poukázať na hlbší zmysel. Krátko predtým Pán Ježiš zázračne nasýtil veľký zástup. Toto znamenie bolo určené na to, aby zástupy porozumeli, že pred sebou majú Mesiáša. Pán je pripravený dať im večný život, ktorý však zástupy v ňom nevidia. Ježiš im vyčíta, že ich hľadanie nemá nebeský a trvalý dôvod, ale pozemský a krátkodobý – zasýtiť hlad. Aj v dnešnej dobe ľudia majú rôzne dôvody, pre ktoré hľadajú Krista, vieru, Cirkev. Aké sú naše úmysly hľadania Krista? 

Sme označení Božou pečaťou

Evanjeliový úryvok hovorí, že Boh Otec označil Syna svojou pečaťou (porov. Jn 6,27). Sloveso „sfragízo“ sa v Novom zákone vyskytuje len 14-krát a doslova znamená „zapečatiť, označiť pečaťou“. Pečať je zárukou pravosti dokumentu a potvrdením právomoci, ktorú list obsahuje. Pán Ježiš má od svojho Otca Božiu právomoc. Vystupuje Božou autoritou, lebo je Boží Syn. Pečať taktiež označuje vlastníctvo, komu daná vec alebo osoba patrí. Preto sa v kresťanstve výraz „označiť pečaťou“ používa aj na sviatosť krstu. Človek sa prijatím krstu rozhodol stať kresťanom a patriť Kristovi. Nesie vo svojej duši nezmazateľný znak - pečať tejto sviatosti. Apoštol Pavol nás povzbudzuje: „V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“ (Ef 1,13) Žime v tomto svete ako tí, ktorí patria Kristovi. 

Kristus je Božou mannou

Inzercia

Téma manny bola v židovstve hlboko prítomná. Napríklad židovský apokryfný spis Baruchova  apokalypsa, ktorého vznik sa datuje na koniec 1. storočia po Kr. (približne v tom istom čase bolo napísané Jánovo evanjelium) uvádza, že na konci čias Boh znova zošle mannu: „A stane sa, že pokladnica manny znova zostúpi zhora a budú z nej jesť v tých rokoch, lebo sú to tí, ktorí prišli k naplneniu času.“  Keď Pán Ježiš pripomína obraz manny, chce ukázať, že s ním nastáva plnosť času, prichádza doba Mesiáša. Už nemusia viac čakať. Je potrebné prijať ho ako Spasiteľa, ktorého poslal Otec. 

Zvolanie zástupu „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“, pripomína zvolanie ženy – Samaritánky pri studni: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať.“ (Jn 4,15). Žena potrebovala rásť vo svojej viere, lebo v danej chvíli chápala slová Pána Ježiša stále ešte pozemsky. Platí to aj o zástupe, ktorý sa chcel sýtiť chlebom života, aby nebol hladný. Sme svedkami toho, ako sa ľudstvo snaží po naplnení túžob, vyplnení nudy, zbavení úzkosti, získaní pokoja atď. Stále hľadá niečo nové, skúša, ako ďaleko môže zájsť, mení formy životného štýlu... Nehrozí to aj nám? Len Kristus dokáže naplniť naše očakávania po sýtom, krásnom, pravom, zmysluplnom živote. Aj pre nás platí Ježišovo odporúčanie: Boží skutok je veriťv toho, ktorého on poslal.“ (Jn 6,29)

Ježiš je Boh

V závere evanjeliového úryvku Ježiš zabraňuje nepochopeniu a nesprávnym interpretáciám, keď veľmi jasne hovorí, že pravým chlebom, ktorý zostupuje z neba, ktorý dáva Otec, je on sám: „Ja som chlieb života.“  (Jn 6,34) Výraz „Ja som chlieb života“ je jedným zo siedmich tzv. „ja som“  označení Krista v Jánovom evanjeliu: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 8,12); „Ja som brána“(Jn 10,7); „Ja som dobrý pastier“ (Jn 10,11); „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11,25); „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6); Ja som vinič“ (Jn 15,1).  V Starom zákone v príbehu o horiacom kríku v 3. kapitole Knihy Exodus sa Boh predstavuje Mojžišovi a vyvolenému národu práve týmto označením: „Toto povieš Izraelitom: "Ja-som"ma poslal k vám!“  (Ex 3,14) Tým, že ho Pán Ježiš používa,  zdôrazňuje svoj božský pôvod. 

 

Odporúčame

Blog
Sociálny hriech plytvania jedlom

Sociálny hriech plytvania jedlom

Evanjeliovým textom najbližšej nedele o zázračnom rozmnožení chleba (Jn 6,1-15) začína séria piatich nedieľ, keď všetky úryvky zaznejú zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Zázračné nasýtenie zástupov plní úlohu úvodu k tzv. Ježišovej eucharistickej reči, ktorá postupne zaznie počas ďalších nedieľ.

Blog
Aldo Moro a Červené brigády, slovenskí svätí a omyl našich antiliberálov

Aldo Moro a Červené brigády, slovenskí svätí a omyl našich antiliberálov

Vo Vatikáne začali prípravy blahorečenia talianskeho premiéra a kresťanského demokrata Alda Mora, ktorého v roku 1978 uniesli a zavraždili ľavicoví teroristi „Červené brigády". Jeho prípad rovnako ako všetci slovenskí svätí vyvracajú niekoľko omylov v rozšírených názoroch o politike, vrátane tvrdenia, že najväčším ohrozením Slovenska a kresťanstva je liberalizmus.