Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. júl 2018

Dovolenka alebo pastorácia?

Sme v prvej polovici dovolenkového obdobia. Božie slovo sa trefne dotýka aj tejto oblasti.
Dovolenka alebo pastorácia?

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. (Mk 6, 30-34) Zdieľať

Najprv si však evanjeliový úryvok 16. nedele v období cez rok, v cykle B,  (Mk 6,30-34) zaraďme do kontextu susediacich textov. Priamo nadväzuje na Ježišove inštrukcie k misijnej činnosti (6, 7-13), ktoré sme počuli pred týždňom. Medzi tým je vsunutý „flashback“, ktorý hovorí o mučeníckej smrti Jána Krstiteľa (6, 14-29). Ten liturgia rezervovala na sviatok, ktorým si túto udalosť pripomíname (29. august). Po preberanej stati nasleduje rozprávanie o prvom rozmnožení chleba. (Mk 6,35-44). Liturgia ho v nasledujúce nedele nahrádza verziou z Jána a nasledujúcou „rečou o Eucharistii“. (Jn 6)

Učeníci sa teda vracajú z prvej misie medzi ľuďmi a rozprávajú Majstrovi o svojich úspechoch. Ten sa rozhodol, že je čas na odobratie sa do ústrania a oddych. (porov. Mk 6, 31.) Ježiš tu prejavuje to, čo sa moderne vyjadruje termínom „pastoračná múdrosť“. Chce apoštolom (vyslaným) dopriať „zdravotnú prestávku“. Jedným z dôvodov je aj to, že „stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť“ (6,31). To má očividne vzťah aj s nasledovnou udalosťou rozmnoženia chlebov. Niektorí exegéti odkazujú aj na predobraz eucharistie, čo by sa dalo vyložiť tak, že neboli podmienky (podobne ako v Mk 3,20) na vhodné na vytvorenie eucharistického spoločenstva.

Ježiš tu prejavuje to, čo sa moderne vyjadruje termínom „pastoračná múdrosť“. Zdieľať

Ľud však družinu apoštolov s Ježišom predchádza. Keď teda prišli na destináciu „dovolenky“, čakal ich túžiaci dav. Tu nastáva zlom. „Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera.“ (Mk 6, 34). Prvý dôležitý element je použitie slovesa „σπλαγχνίζομαι“, čo znamená „cítiť ľútosť, zľutovať sa“. To sa v Novom Zákone používa veľakrát. Nadväzuje na starozákonné obrazy Boha, ktorý sa rozhodne nevykonať spravodlivý trest, ale z vnútorného pohnutia odpúšťa previnenia. Ježiš mení kurz. Sám vedie iniciatívu

Pohľad mu doslova „mení vnútro“. Zdieľať

a zabúda na zaslúžený oddych. Pohľad mu doslova „mení vnútro“.

Druhý element je pripodobnenie ku pastierskej praxi. „Boli ako ovce bez pastiera.“ Aj tento element je bohato zasupený v Starom zákone. Pozrime len na prvé čítanie (Jer 23,1-6). Obraz oviec bez vedenia bol u prorokov kritika nedobrého a zanedbaného plnenia vodcovskej úlohy. Poverení v poverení zlyhali, a tak sa pastorácie ujíma sám Boh. Ježišova následná aktivita je opísaná činnosťou vyučovania. Ľud bol hladný po slove. A to má podľa Ježišovho srdca (odkaz na použité sloveso „zľutovať sa“) prednosť pred právom na osobné voľno.

Lukáš Durkaj

 Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.