Jestvuje aj duchovná podvyživenosť

Jestvuje aj duchovná podvyživenosť

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 6,30-34) kladie dôraz na správnu rovnováhu ticha pred Pánom a duchovného nadšenia pri šírení evanjelia.

Marek po vyslaní apoštolov (Mk 6,7-13), o ktorom sme počuli minulú nedeľu, vložil do evanjelia príbeh o sťatí Jána Krstiteľa (Mk 6,14-29), ktorý sa v liturgickom kalendári pripomína 29. augusta. Teraz opisuje návrat apoštolov, ktorí referujú Ježišovi všetko, čo robili a učili. Majster pozýva svojich učeníkov na pusté miesto. Je to príležitosť, aby mu vyrozprávali svoje skúsenosti a oddýchli si. 

Rovnováha

Dnešný úryvok nás učí, že apoštol potrebuje Ježišovu prítomnosť, ktorá sa dosahuje v prvom rade hlbokým zakorenením v modlitbe. Potrebujeme byť s Ježišom a pri Ježišovi. Pri šírení evanjelia vyhľadávajme chvíle ticha, samoty, modlitby a načerpania síl, lebo aj tej najsvätejšej činnosti hrozí syndróm vyhorenia a rutiny. Vyskúšajme tzv. digitálny pôst bez dosahu wifi a mobilnej siete. Pán potrebuje horlivých učeníkov, ale nie workoholikov. Nepodceňujme chvíle ticha pred Bohom!

Evanjelista Marek však zachytáva aj duchovný hlad a smäd po Kristovi. Zástupy predbehli Ježiša s učeníkmi a peši boli na mieste skôr ako oni na loďke. Ak som v predchádzajúcom odstavci upozornil na nebezpečenstvo prehnaného aktivizmu, musím povedať, že ďaleko viac nám hrozí strata duchovného zápalu, lebo sme upadli do nedbalosti o duchovný život. Prejavuje sa to vo vynechávaní modlitby, sv. omší, prijímania sviatostí... Na všetko sme si našli výhovorky. Medzi nami veriacimi sa výrazným spôsobom oslabilo verné a úprimné praktizovanie viery a ochotná služba vo farskom spoločenstve. 

Potreba duchovnej stravy 

Ovce bez pastiera sa ľahko stratia, zrania a sú veľmi ľahkou korisťou pre dravcov. Ide o obľúbený obraz v Starom zákone, ktorý vyjadruje vzťah Boha – starostlivého Pastiera k vyvolenému národu. Stačí pripomenúť nádherný žalm 23 „Pán je môj pastier, nič mi nechýba..."  V evanjeliovom úryvku vidíme nedostatok odpočinku, jedla a osamelého miesta pre apoštolov. Avšak prichádza ešte jeden oveľa väčší nedostatok – zástupy nemajú učiteľa. Ježiš je hlboko pohnutý týmto nedostatkom. Jeho súcit vyjadruje grécke sloveso  „splanchnízomai“, čo doslova znamená „pohyb čriev“, čo v prenesenom význame znamená „byť pohnutý súcitom“. Preto začne učiť zástupy. Som presvedčený, že aj v dnešnej dobe trpíme nedostatkom duchovnej stravy, pokrmu pre naše vnútro, predovšetkým z vlastného nezáujmu. Aj dnes nás Kristus chce sýtiť svojím slovom. Ponáhľame sa ako zástupy z evanjeliového úryvku, aby sme sa stretli s Kristom? Vyhľadávame tie miesta a situácie, o ktorých vieme, že ho v nich nájdeme? 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo