Ako sa členské štáty EÚ vyhýbajú povinnostiam

Ako sa členské štáty EÚ vyhýbajú povinnostiam

Čo zostalo z pôvodného návrhu smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a životným prostredím?

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti - Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) sa včera 22. júna 2018 dohodla v Bruseli na všeobecnom prístupe k smernici o zosúladení pracovného a osobného života. Znamená to, že legislatívny proces môže pokračovať a v júli 2018 sa očakáva hlasovanie v Európskom parlamente. Rodiny v Európe môžu stále dúfať, že táto smernica bude schválená pred európskymi voľbami v roku 2019. Už len z názvu je vidieť posun v pojmoch, pôvodne sa hovorilo o zosúľadení pracovného a rodinného života.

Spoločnosti COFACE Families Europe spolu s viac ako 3400 mimovládnymi organizáciami a odborovými organizáciami z celej Európy sa zmobilizovali, aby podporili jednotlivé členské štáty pri spoločný návrh, ktorý včera schválili na zasadnutí Rady EPSCO. Klub mnohodetných rodín je členom COFACE, ktoré oslávilo pred mesiacom 60. výročie založenia.

"Je to dôležitý krok k realizácii ambiciózneho návrhu európskych komisárok paní Thyssen a Jourovej. Musíme však dosiahnuť rovnováhu medzi uznaním, že ministri súhlasili s tým, aby sa pokračovalo v legislatívnom procese. Ministri EPSCO sa dohodli na texte, ktorý bol ochudobnený o mnohé jeho kľúčové zložky, "hovorí Annemie Drieskens, prezidentka COFACE Families Europe.

Pôvodný návrh Komisie jasne ukázal zámer posunúť sa smerom k spravodlivejšej a rovnejšej Európe s prvkami, ako úplná neprevoditeľnosť rodičovskej dovolenky a taká istá náhrada príjmu, navrhnutá ako ekvivalent výšky odmeny prijatej počas práceneschopnosti pre všetky tri druhy (otcovskej, rodičovskej a opatrovateľskej).

Táto smernica by bola prvým návrhom, ktorý by nasledoval po vyhlásení Európskeho piliera sociálnych práv, v ktorom sa členské štáty zaviazali vytvoriť rámec pre sociálnu Európu. Z tohto dôvodu bude úspech schválenie textu, ako aj symbolickým gestom že členské štáty sú odhodlané zachovať svoje slovo.

Úroveň noriem obsiahnutých v pozícii Rady je mimoriadne nízka a možno dospieť k záveru, že členské štáty by súhlasili len s textom, v ktorom by povinnosti, ktoré sa im ukladajú, boli také obmedzené, aby im umožnili čo najmenšiu zmenu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch namiesto toho, aby pracovali a aby vytvorili progresívny celoeurópsky rámec. Tu je záznam zo zasadania https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/4cee50d0-45b3-4a54-951a-93a76397c653

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo