Martin Luther po päťsto rokoch

Martin Luther po päťsto rokoch

V týchto dňoch predstavuje naše centrum novú publikáciu.

V minulom roku ubehlo päťsto rokov od reformácie. V tejto súvislosti zorganizovalo naše centrum v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Martin Luther po päťsto rokoch. Konferencia sa konala 5. októbra 2017 v Košiciach. Väčšina príspevkov bola zameraná na Sväté písmo a jeho preklady.

Na konferencii vystúpilo päť prednášateľov. Tým hlavným bol Christoph Levin, emeritný profesor a dekan Evanjelickej teologickej fakulty na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove (2009-2015) a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona, IOSOT (2010-2013). Keďže prof. Levin bol koordinátorom starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010-2016), ktorá bola vydaná práve pri príležitosti päťstého výročia reformácie, jeho príspevok sa týkal práve tejto najnovšej revízie.

Ďalším biblickým témam sa venovali slovenskí odborníci na Sväté písmo Bohdan Hroboň a Blažej Štrba. Augustinián Juraj Pigula hovoril o Lutherovej augustiniánskej formácii a Ján Veľbacký o jeho prínose v oblasti sakrálnej hudby.

Po niekoľko mesačnej práci sa nám podarilo ukončiť editovanie týchto príspevkov a s radosťou môžeme širokej verejnosti predstaviť publikáciu, ktorá ponúka príspevky konferencie v knižnej podobe. Kniha nesie rovnaký názov ako samotná konferencia Martin Luther po päťsto rokoch a je obohatená o príspevok historika Petra Zubka o Žaltári kalvínskej cirkvi z osemnásteho storočia. Publikáciu sme vydali v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV.

Ako sa k tejto publikácii dostať sa dozviete na našej internetovej stránke.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo