Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. jún 2018

Vstúpiť do Kristovej novej rodiny

Evanjeliový úryvok tejto nedele (Mk 3,20-35) nám pripomína, že príslušnosť ku Kristovi nezískáváme na základe nejakých osobitných privilégií, ale Ježišovu skutočnú rodinu tvoria tí, ktorí plnia Božiu vôľu.
Vstúpiť do Kristovej novej rodiny

Pred sebou máme úryvok, ktorý vyvoláva u niektorých ťažkosti s jeho prijatím, predovšetkým s údajným odmietavým postojom Ježiša k svojej matke.

Skôr než prejdem ku krátkej analýze textu, chcem uviesť dve skutočnosti: 1. evanjelista hovorí o pravej Ježišovej rodine, čo vôbec neznamená automaticky zneváženie Ježišovej prirodzenej rodiny; 2. úryvok nie je namierený proti Ježišovej matke, lebo text ako taký nie je mariánsky, to znamená nerieši postavenie Panny Márie.

Zmienka o matke, bratoch a sestrách slúži ako príklad na názorné vysvetlenie, v čom spočíva skutočné nasledovanie Krista, ku ktorému je vyzvaná aj Ježišova najbližšia rodina. Na tomto mieste uvediem len krátku poznámku, že Katolícka cirkev zmienku o Ježišových bratoch a sestrách chápe ako jeho širšiu rodinu a potvrdzuje svoju náuku, že Mária nemala okrem Ježiša ďalšie deti. 

Strata schopnosti rozlišovať medzi dobrom a zlom

V prvom rade chcem upozorniť na správne pochopenie tvrdenia v Mk 3,21, kde sa uvádza, že príbuzní prišli odviesť Ježiša, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“  Podmetom tvrdenia „pomiatol sa“ nie sú však jeho príbuzní, ale išlo o názor niektorých ľudí.

Správne by sme mohli verš preložiť takto: „Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo niektorí ľudia hovorili: "Pomiatol sa."“ Možno to bola snaha jeho blízkých ochrániť Ježiša od posmeškov a úražok, ba až smrti.

V predchádzajúcej 2. kapitole evanjelista Marek opisuje niekoľko konfliktov Ježiša so zákonníkmi, farizejmi a herodiánmi až po úmysel zahubiť ho (porov. Mk 3,6). Navyše, odborníci navrhujú odlíšiť „príbuzných“, ktorí chcú Ježiša odviesť, od „matky a bratov“, ktorí sa chcú s Ježišom stretnúť (porov. Mk 3,31).

"Aj v súčasnosti pozorujeme snahy zliať dobro a zlo. Sme svedkami toho, že sa legitimizuje zlo a trestá dobro. Tragédiou je, že sa to robí pod zámienkou údajne čistých úmyslov a dobrých riešení." Zdieľať

Pôvod mena Belzebul je nejasný. Niektorí odborníci ho spájajú s filištínskym božstvom mesta Ekron, ktorý sa volal Baalzevuv, čo v preklade znamená „pán múch“. V našom kontexte však jasne vyplýva, že ide o snahu Kristových protivníkov spojiť jeho zázračnú moc so zlým duchom. „Prisúdenie moci Božieho Ducha zlému je u človeka znakom veľkého zatvrdnutia, z ktorého Ježiš práve usvedčil zákonníkov (Marek, Komentár k Novému zákonu, s. 261).

Inzercia

Ježiš v podobenstve ukazuje, že on je tým „silnejším mužom“, ktorý dokáže spútať satana a oslobodiť nás od zla v jeho rôznych formách. Aj v súčasnosti pozorujeme snahy zliať dobro a zlo. Sme svedkami toho, že sa legitimizuje zlo a trestá dobro. Tragédiou je, že sa to robí pod zámienkou údajne čistých úmyslov a dobrých riešení.

Nové spoločenstvo s Kristom uprostred

Evanjelista sa výslovne zmieňuje, že Ježiš je vnútri a okolo neho sa nachádzajú tí, ktorí ho počúvajú. Výraz „vonku“ tu nemá iba priestorový význam, ale vystihuje rozdielnosť postoja k Ježišovi. Vnútri sú tí, ktorí počúvajú Učiteľa a tvoria jeho novú duchovnú rodinu, ktorá je silnejšia ako pokrvné zväzky.

Zjednocujúcim putom tejto novej rodiny je zachovávanie Božej vôle. To vôbec neznamená odmietnutie Ježišovej matky a bratov, ale pozvanie, aby do tohto nového společenstva vstúpili aj oni. Vstúpiť do nového spoločenstva s Kristom nie je jednoduchá vec ani pre samotných učeníkov. Neraz im ešte chýba viera v Ježiša, nedokážu porozumieť jeho náuke, voči ohlásenej ceste utrpenia zaujímajú odmietavý postoj. 

Evanjelista Marek zachytil Petrovu poznámku o zanechaní rodinných zväzkov: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou“ (Mk 10,28). Ježiš ho uisťuje: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život“ (Mk 10,29-30).

Ide o Ježišovu radikálnu požiadavku zanechať prizeranie sa zvonka. Je potrebné vstúpiť dovnútra a stať sa súčasťou jeho duchovnej rodiny. Toto nové spoločenstvo sa rodí a pretrvá iba tak, že vo svojom strede nebude mať nikoho iného, iba Krista. 

Odporúčame

Blog
Pápežov návod na svätosť každodenného života

Pápežov návod na svätosť každodenného života

Pred niekoľkými týždňami Vatikán zverejnil novú exhortáciu Svätého Otca Františka O povolaní k svätosti v súčasnom svete. Exhortáciou sa terajší pápež skutočne usiluje o to, čo je významom tohto slova – povzbudenie. Chce znova pripomenúť, že svätosť je pre každého.

Blog
Korupcia alebo potraty - Desatoro, kresťanské svedectvo a politika

Korupcia alebo potraty - Desatoro, kresťanské svedectvo a politika

Načasovanie diskusie o umelých potratoch bolo z hľadiska obecného dobra i zdravého rozumu zlé. Niektorí to obhajujú mylným tvrdením, že podľa Desatora má zákaz potratov prednosť pred riešením korupcie. Naliehanie podporiť návrh Kotlebovej ĽSNS dokazujú zle vykladanou požiadavkou vydať kresťanské svedectvo. Spôsob akým viacerí aktivisti vrátane kňaza Kuffu presadzujú prijatie tohto zákona je kontraproduktívny.