Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. jún 2018

Korupcia alebo potraty - Desatoro, kresťanské svedectvo a politika

Načasovanie diskusie o umelých potratoch bolo z hľadiska obecného dobra i zdravého rozumu zlé. Niektorí to obhajujú mylným tvrdením, že podľa Desatora má zákaz potratov prednosť pred riešením korupcie. Naliehanie podporiť návrh Kotlebovej ĽSNS dokazujú zle vykladanou požiadavkou vydať kresťanské svedectvo. Spôsob akým viacerí aktivisti vrátane kňaza Kuffu presadzujú prijatie tohto zákona je kontraproduktívny.

Presadenie nejakej hodnoty či zákona v štáte možno dosiahnuť silou alebo dohodou, oklamaním alebo presvedčením väčšiny občanov. Každá vláda v slobodnej krajine robí to, čo si želá, alebo jej dovolí väčšina obyvateľov. Aj totalitná komunistická diktatúra u nás padla, keď Gorbačov ukázal že Moskva nezasiahne silou, a do ulíc vyšlo dostatočne veľké množstvo ľudí.

Keď po vražde novinára Kuciaka, skúmajúceho korupciu a jeho snúbenice vyšli na námestia desaťtisíce ľudí, bola to „nahromadená nespokojnosť a nie zo zahraničia naplánovaný prevrat." (biskup Milan Lach) Konali v súlade so zdravým rozumom, prirodzeným zmyslom pre spravodlivosť aj s učením Katolíckej cirkvi, podľa ktorej „Základnou úlohou štátu je zachovávanie spravodlivosti." ( Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est) Korupcia je hrubým porušením spravodlivosti, na ktorú doplácajú hlavne chudobní (pápež František https://www.postoj.sk/30857/papez-frantisek-korupcia-je-ruhanie-na-slovensku-aj-tradicia ) Bola to po viacerých rokoch výnimočná príležitosť významnejšie zabrzdiť korupčné rozkrádanie a zmeniť vládu, ktorá zaň nesie hlavnú zodpovednosť.

Príprava a načasovanie

Načasovanie volania za zmenu potratového zákona v čase vrcholiacich protikorupčných manifestácií bolo naopak z viacerých dôvodov veľmi nevhodné:

1. Bez ohľadu na motívy a úmysly jednotlivých aktérov a hýbateľov, oslabilo silu spoločenskej aktivity za vec, ktorá je aj podľa pápeža Františka rovnako dôležitá.

2. Namiesto snahy presvedčiť a získať občanov, aktivisti tvrdo žiadajú aby v parlamente zákaz potratov presadili kresťanskí politici, ktorí tam nemajú ani štvrtinu hlasov. (Referendu, ktorým v decembri 2013 občania Chorvátska odhlasovali dodatok ústavy, definujúci manželstvo ako zväzok muža a ženy, predchádzala celonárodná diskusia. Niekoľkoročná príprava a diskusia po ktorej väčšina súhlasila so zákazom voľných potratov na požiadanie, predchádzala aj prijatiu súčasného poľského zákona.)

3. Namiesto vecnej diskusie a dohody konzervatívnych politikov a pro-life aktivistov, a predloženiu dobrého návrhu zákona, začali nespravodlivo kritizovať hlavne kresťanských demokratov, ktorí za 25 rokov SR najviac presadzovali kresťanské hodnoty v politike. A následne žiadať aby všetci kresťania bez výhrad podporili zákon, ktorý tiež bez snahy o dohodu s inými stranami vytiahla ĽSNS, ktorá, citujúc veľmi mierne vyjadrenie hovorcu KBS, „v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti nevystupuje konzistentne."

4. Viacerí ľudia úprimne usilujúci o spravodlivosť a ozdravenie politiky a štátu to pochopili ako rušenie ich úsilia a odvádzanie pozornosti. Preto aj takí, ktorí by inokedy možno so záujmom počúvali argumenty a diskusiu, v tejto situácii to odmietali - podobne ako predchádzajúce tvrdenia o Sorosovi a genderistoch organizujúcich naše manifestácie.

Ďalšie dôvody a argumenty dokazujúce nevhodnosť tohto načasovania som uviedol v predchádzajúcom blogu: https://www.postoj.sk/33712/kauza-potraty-ako-fico-dokazal-omyl-chromika-a-carnogurskeho

Ktorý hriech je väčší?

Niektorí tvrdia, že zákon o zákaze potratov má prednosť pred riešením korupcie, lebo vražda je najvážnejšie porušenie Desatora. Aj M. Kuffa mal na manifestácii za Kotlebov zákon pred parlamentom v rukách tabuľku s nadpisom „5. nezabiješ". Aj keď je pravda, že zabiť niekoho je horšie než okradnúť, alebo dať fľašku lekárovi, toto porovnanie je mylné a povrchné.

Umelý potrat porušuje „Nezbiješ" - 5. prikázanie Desatora.

Zabiť však možno aj tým, že niekoho uvrhneme do biedy, krádežou jedla, korupčným okradnutím nemocnice, ktorá nemá ani na toaletný papier ani na včasné odborné vyšetrenie. (Konkrétne fakty a čísla aj v predchádzajúcom blogu)

Korupcia nie je len úplatok na úrade či u lekára za lepšie vybavenie našej potreby. Je to celý systém mafiánskeho tunelovania štátu, ktorý ničí verejnú morálku i ekonomický rozvoj, a rozkráda asi štvrtinu výdavkov SR, čiže aj našich daní. Je to zlo, ktoré ničí životy chudobných, ako povedal aj pápež František. A to je ROVNAKO ako vražda jeden z „do neba volajúcich hriechov".

Pápež František povedal, že korupcia je rúhanie a uctievanie peňazí čiže modloslužba = hriech proti 1. prikázaniu. „Vedie ku kultúre smrti" = 5. prikázanie.

Je to krádež a žiadostivosť po majetku blížneho = proti 7. a 10. prikázaniu

Jej súčasťou sú podvody, klamanie, krivé svedectvo = 8. prikázanie

Inzercia

TO JE 5 PRIKÁZANÍ ! ! ! !

Svedectvo viery

Niektorí odôvodňujú požiadavku aby kresťanskí politici hlasovali za Kotlebov návrh napriek tomu kto a ako ho podáva tým, že je to vraj ich kresťanská povinnosť vydať takto svedectvo o svojej viere. Pri tom ignorujú dôležité fakty a okolnosti.

Svedectvo viery nemá byť sebaprezentáciou, ale oslavou Boha a príkladom na konanie dobra. Ježiš povedal, že niektoré zlo možno vyhnať len modlitbou a pôstom, ale demonštratívne modlenie na verejnosti farizejom vyčítal. Dobrá modlitba má viesť k dobrým skutkom. Biskup Baláž kritizoval veriacich ktorí idú na Mariánsku púť a o pár dní volia komunistov. Zvlášť zodpovedne treba pristupovať k verejnej modlitbe spojenej s politickou aktivitou, akou je aj každé rokovanie a hlasovanie parlamentu.

Keď sme v roku 1985 na Velehrade vypískali komunistického ministra, bolo to svedectvo zároveň o našej viere a vernosti cirkvi, aj o občianskom a politickom odpore voči komunistickej diktatúre. Takto ho videli a chápali milióny ľudí na celom svete. Podobne modlitba na sviečkovej manifestácii nebola len za nás a cirkev, ale aj za občiansku slobodu, a prejavom nesúhlasu s totalitným režimom. Takto to chápali a ocenili aj mnohí neveriaci.

Keď rektor seminára v Badíne a morálny teológ J. Viglaš v súlade s encyklikou Evangelium vitae povedal, že kresťan po zvážení dôležitých okolností nemá povinnosť hlasovať za tento Kotlebov zákon, oponoval mu aj cirkevný právnik J. Duda a publicista D. Żuk-Olszewski. Údajnú povinnosť hlasovať ZA dokazovali príkladom Maximiliána Kolbeho a Tomáša Morusa. Tí však konali v podstatne odlišnej situácii. Obetovali svoj život, nenútili iných konať rovnako, a ich skutok bol aj príkladom odporu voči zlému panovníkovi a režimu. Podporu Kotlebovho návrhu budú naopak niektorí chápať či interpetovať ako podporu strany ktorá šíri netoleranciu a chváli režim ktorý zlikvidoval milióny ľudí, a organizáciu, ktorá mu v tom pomáhala.

Kňazi podporujú Kotlebu?

Niektorí ho podporujú, väčšina nie. Ich mlčanie v kombinácii s niektorými skutkami tak však môže vykladať Kotleba pre svoju reklamu, aj skutoční nepriatelia Cirkvi, ktorým to uľahčí označiť pro-life aktivity ako extrémizmus a cirkev ako klérofašistickú.

Napríklad topky.sk informovali 21.5.: „Katolícki kňazi podporujú Kotlebu! Vo výzve zverejnili dôvody, je medzi nimi aj kontroverzný Kuffa" Názov zavádza, lebo títo kňazi Kotlebu ani nespomenuli. Článok cituje jasné a humánne dôvody na základe ktorých 18 podpísaných kňazov žiada poslancov odhlasovať tento zákon. „Dobrý zákon je potrebné podporiť bez ohľadu na osoby." http://www.topky.sk/cl/100535/1711385/Katolicki-knazi-podporuju-Kotlebu--Vo-vyzve-zverejnili-dovody--je-medzi-nimi-aj-kontroverzny-Kuffa

Kotlebov fanklub zas šíri e-maily a texty, ktoré aj týmto návrhom zákona "dokazujú" že ĽSNS je naša najkresťanskejšia strana. Kto nechápe aká medvedia služba cirkvi to je, toho je škoda presviedčať.

Rozum a prirodzené právo

„Spravodlivosť je cieľom, a teda aj vnútornou mierou každej politiky. ...To je otázka praktického rozumu. ... Sociálna náuka Cirkvi používa argumenty vychádzajúce z rozumu a z prirodzeného práva, teda z toho, čo je potvrdením prirodzenosti každého človeka." (Benedikt XVI.)

Pre "náš" postoj k ochrane života existujú jasné vedecké, psychologické a racionálne argumenty. Skutočnosť, že od počatia tu ide o človeka v ranom štádiu vývoja nie je náboženský výmysel, ale biologický fakt daný prírodou. Že mnoho žien má po potrate vážne zdravotné a hlavne psychologické problémy je tiež skutočnosť, ktorú poznajú aj mnohí odborníci.

Ak však namiesto kvalitných argumentov vychádzajúcich z rozumu a praktického života „nejaký pán v reverende a so sochou Panny Márie bojuje proti potratom, utvrdzuje spoločnosť v tom že je to čisto náboženská otázka a netýka sa spoločnosti všeobecne." (P.Š) Čiže prináša zmätok hľadajúcim a fakticky pomáha tým, čo tvrdia, že tu ide o náboženskú vieru.

A ak tak pred parlamentom stojí kňaz Kuffa, so svojím špecifickým štýlom hromženia na ináč zmýšľajúcich, vedľa kňaza Čajku, ktorý propaguje Kotlebu a šíri nenávistný pamflet proti rektorovi seminára Viglašovi, je to signál, ktorý pozitívne osloví len úzku skupinu ich fanúšikov, ale odradí mnohých.

„Dôsledkom bude, že sa možno aj o celé roky oddiali spoločenský konsenzus na odklonenie sa od doterajšej praxe, a to nielen prijatím zákona ale vedomým odmietnutím tejto praxe značnou časťou národa. Takže tých 7.000 detí ročne x 5 rokov oddialenia je 35.000 potratených, ktorých si môžu pripísať na zodpovednosť Kotlebovci svojou cynickou politickou manipuláciou a sfanatizovaní náboženskí fundamentalisti ktorí by chceli všetko rýchlo, jednoducho a radikálne." (citujem kamaráta P.Š., s ktorým sme okrem iného pred novembrom 1989 spolu „rozvracali socializmus")

Odporúčame

Blog
Kauza potraty - Ako Fico dokázal omyl Chromíka a Čarnogurského

Kauza potraty - Ako Fico dokázal omyl Chromíka a Čarnogurského

Kotlebov návrh zákona o potratoch parlament pravdepodobne neschváli. Jeho nerozumné načasovanie pomohlo najviac vládnym korupčníkom a Kotlebovi, a uškodilo kresťanskej politike. Podľa učenia Cirkvi hlavnou úlohou štátu a politiky je budovanie spravodlivosti, a nie zákon o zákaze potratov. Exkomunista Fico dokázal, že tvrdenia A. Chromíka, J. Čarnogurského a ďalších, že za potraty sú zodpovední liberáli a kresťanskí demokrati sú zavádzaním.

Blog
Aký bude vývoj spoločnosti?

Aký bude vývoj spoločnosti?

Americký politológ a spisovateľ Francis Fukuyama v roku 1992 skonštatoval, že rozpadom bipolárneho sveta studenej vojny nastáva „koniec dejín“. Budúcnosť sa mala vyvíjať už len vo forme súťaže jednotlivých verzií naveky víťazného liberálneho kapitalizmu. Už krvavé etnické konflikty sprevádzajúce rozpad Juhoslávie v deväťdesiatych rokoch 20. storočia však jeho vieru v liberalizmus výrazne schladili.