Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. máj 2018

Slovenský variant ruskej rulety

Naše rozlišovanie je otupované chaosom v nás samých. Keď by sa raz vraždenie novinárov stalo u nás takou banálnou samozrejmosťou, akou je dnes usmrcovanie počatých občanov SR, tak potom by sme už nemali mať spoločenský problém s násilím. Sme svedkami vlastnej rozpoltenosti. Cudzie záujmy do nás infiltrujú diktát zrady voči prvotnej pravde dejín. Démono-kracia namiesto demokracie?
Slovenský variant ruskej rulety

V dobe vedeckej exaktnosti, ktorá sa mieša s masmediálnou kašou, je nanajvýš potrebné a dobré myslieť v pojmoch presnosti. Náš slovenský svet je vo víre sporu samého so sebou, ba proti sebe. Zjednodušene, ktorá forma rovnice je správna: násilie potratu = neprípustné zabíjanie, alebo násilie potratu ≠ neprípustné zabíjanie, čiže násilie potratu = prípustné, teda ospravedlniteľné zabíjanie?

A napodiv slovenská katolícka obec a jej pro-life krídlo má chaos v základnej abecede. Bohužiaľ mal pravdu nedávno zomrelý pán MUDr. Rudolf Zbončák, ktorý roky pracoval na Ministerstve zdravotníctva SR, a raz sa osobne zdôveril: „Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Medzi členmi pro-life organizácie sa žiaľ nájde i nejeden aktívny potratár.“ Konštatoval to s bolesťou, lebo ako kresťan a za život nastavený a angažujúci sa lekár bol zháčený z prázdnych, klamných pro-life hesiel i následného dvojznačného správania.

Postavme sa pred náš problém touto pomocnou otázku: Čo má vražda Jána-a-Martiny (J-a-M) spoločné, a čo rozlišujúce s vraždou ešte nenarodených občanov SR? (ergo: anti-občanov?)

Čo majú spoločné:

 • sú rovnako usmrtení na spoločenskú objednávku
 • majú rovnako dočervena násilne preliatu krv
 • sú skántrení kvôli moci a jej posilneniu (peniaze, politické záujmy pravej či ľavej orientácie, pohodlnosť nás všetkých etc.)
 • z princípu toho, že sú v hre záujmu prebytoční, sú poslaní na cintorín dejín
 • sú dôvodom nepokoja v spoločnosti
 • konatelia násilia smrti sú buď anonymní alebo anonymizovaní
 • oba svety násilia sú komercializované (spoločensko-politiky a finančne-farmaceuticky)
 • radikalizujú davy i svedomia

Čo majú rozličné:

 • J-a-M usmrtili proti zákonu; rozvíjajúce sa deti zo zákona
 • proti smrti prvých zákon protestuje a trestá; vyhladzovanie druhých zákon zjednodušuje a napomáha
 • vražda J-a-M je exkluzívnou výnimkou (našťastie!), popravčie vagóny do vyhladzovacích táborov smrti pre detské bytosti sú pravidelne vypravované vlaky (nanešťastie!)
 • vraždu prvých spoločnosť pečatí výrazom „obete“, zatiaľ čo násilná smrť druhých je pečatená heslom „veď predsa ľudské práva ženy/rodičov“
 • vrah prvých je zatiaľ na slobode, vrah druhých je tam neustále. Vrah prvých je stíhaný, zatiaľ čo vrah druhých je k usmrcovaniu splnomocňovaný tým, čo by sme nazvali dekrét všeobecnej amnestie s platnosťou konať smrtonosne aj do budúcnosti bez akéhokoľvek časového obmedzenia.
 • J-a-M sú verejnou obeťou, tí druhí privátnou záležitosťou
 • zručnú novinárčinu Jána bránia aspoň masmédiami vystrojení kolegovia novinári, avšak nemé výkriky plodových bytosti ostávajú celospoločensky veľmi často bez slova, pretože nedostávajú slovo u silných masmediálnych mienkotvorcov, ba čo je najhoršie, dostávajú od nich neraz a opakovane protislovo („nemožno predsa ešte hovoriť o ľudských bytostiach, iba o istej vývojovej organizácii embryonálnych buniek...“ a všakovaké iné podobné protivedecké, a tak zaostalé tvrdenia)
 • smrť prvých všetci označia ako barbarstvo, kým druhých ako civilizačnú vymoženosť demografického inžinierstva
 • pri vražde prvých masmédiá elektrizujú masy k akcii i hyperakcii, zatiaľ čo pri vražde druhých tie isté masmédiá masovokomunikačne paralyzujú tých, ktorí kričia, že násilie potratu = neprípustné zabíjanie
 • smrť J-a-M je masmédiami silne emocionálne, ba až chorobne naddimenzovaná; zatiaľ čo smrtonosnosť v gynekologických zariadeniach je mainstreamovými masmédiami spiklenecky prehliadaná a banalizovaná
 • z tragédie prvých hypertrofuje kultúra zneužitia pre politické zápasy a prestíž, z drámy druhých kultúra sprisahania o mlčaní
 • vražda J-a-M je znakom ohrozenia istej populačnej vzorky, smrtonosný oblak nad započatými embryonálnymi ľudskými bytosťami je nástrahou ohrozenia celého populačného vývoja
 • vražda novinárov je mementom, vražda počatých ľudských bytostí imperatívom 
 • telá usmrteného J-a-M boli pochované s náležitou pietou a dôstojnosťou, telá usmrtenej bezmennej detskej biomasy sú spracovávané farmaceutickým a kozmetickým priemyslom  
 • vražda dvoch nie je vraždou nekontrolovanej mnohopočetnosti (na Sk je to denne nie menej ako 20 kolísok pre hrob). Ide tu o falošnú matematizáciu ľudského života? Vraždu niekde v moskovskom byte nik nevyhlási za celosvetovú kataklizmu podobnú Druhej svetovej vojne. Avšak smrť cca. 50 miliónov detí ročne je globálnou hrozbou pre svetový mier. Ide o efektívnu likvidáciu, pretože na usmrtenie 50 miliónov v Druhej svet. vojne sme v jej čase potrebovali 5 rokov, kdežto teraz to dokážeme za jeden rok.  
 • s usmrtením J-a-M sme sa „zviditeľnili“ v Európe, no s vraždou 364 dní krát 20 detí denne... to zaiste žiaden slov. politik nebude pripájať do DHP štatistík o SK pre zahraničné zviditeľnenie našej krajiny
 • obe skupiny, tak J-a-M, ktorí boli deťmi, ako aj deti, ktoré budú usmrtené skôr, ako sa stanú dospelými, majú spoločné to, že sú „deťmi smrti“, pokiaľ však smrť J-a-M má zakončenie spoločenskej pamäti (in memoriam), tak smrť detí bez detstva má len chladné zabudnutie (sine memoriam); v antickej dobe sa trest vymazania zo spoločenskej pamäti považoval za trest trestov, krutosť smrti je znásobená chladom zabudnutia.   

Toto je mapa, ktorú sme práve načítali. Čo predstavuje? O čom svedčí? Prezrádza dva rozličné svety v jednej a tej istej civilizácii, ktorou je Slovensko? Usvedčuje nás zo spoločenskej dvoj-miery, z dvoj-optiky videnia? Je správou o našej duchovnej schizofrénii? Dva svety: svet silných a svet slabých? Na základe akého kritéria apartheid človečenstva? Diskriminácia v mene ľudských práv na objednávku? Kto je zadávateľom? Kto delegoval koho, aby rozlíšil o dôstojnej smrti a naničhodnej smrti, a tým o hodnom živote a živote nehodnom? Diktatúra proletariátu proti proletariátu slabých? Je náhodou, že prípad „J-a-M“ je predkladaný spoločnosti inak ako prípad anonymných obetí potratov? Kto a prečo nás chce o tom presvedčiť? Prečo sa my (katolíci!) tým necháme intoxikovať? A to až natoľko, že máme problém priznať sa k tomu, že „5+5=10“ len preto, pretože predkladateľ má fúzy? Prečo podliehame diktatúre kultu priemernosti i tlaku zmanipulovanej verejnej mienky? Prečo robíme koalície s tými, ktorí riedia dreň Evanjelia? Prečo nechceme ostať v tomto svete bez nálepky, ktorej nákupný kód len prezrádza, že sme jeho lacnou korisťou? Prečo sme ohluchli na zdravé a nefalšované „prečo“? Kto nás naučí zabudnutú či zastieranú gramatiku správnosti?

Keď by sa raz vraždenie novinárov stalo u nás takou banálnou samozrejmosťou, akou je dnes usmrcovanie počatých občanov SR, tak potom by už nemal nastať problém onoho porovnávania. Takéto riešenie by nás uvoľnilo od ťaživosti problému vraždy Jána a Martiny a udelilo by nám slobodu aj od smrtonosného odpratávania iných nepohodlných a ešte nenarodených Jánov, Martín, Karolov, Hedvíg, Andrejov, Róbertov, Ivanov, Pavlov, Helien, Ježišov ... Ich mená, či ich anonymita by už prestali znepokojovať a rušiť ako nás, tak verejnú mienku, ako aj správy v mainstreame. Jednoducho sa len utopia v sladkom zastreti a dostanú sa za závoj našej ignorancie. Tá však prechováva horký ortieľ našej exitencie s bolestným odkazom o zabudnuti našej vlastnej ľudskosti. ... pálivá irónia či trpká pravda? Ruleta so slepotou, avšak istotou skoršej či neskoršej smrti sebapopravou ...

Inzercia

Namiesto alibizmu a špekulatívneho mudrovania, mali by sme si vybrať prv my sami brvno z vlastného oka. Slepí vedúci slepých sa nutne rútia do jamy. A ak soľ stratí svoju chuť, čím ju osolia?

P. s.:

Zastavme brainwashing, bratia!

Nech nám mozgy nepotratia

Slováci ožijú!  

Odporúčame

Blog
Ktoré slovo je viac? (Ad memoriam Charlie Hebdo)

Ktoré slovo je viac? (Ad memoriam Charlie Hebdo)

Môj dobrý známy B. M. skomentoval: „To je už nejako podivne čudné s tou našou Európou, keď to čo nás dokáže ešte na našom starom kontinente spojiť, je Charlie Hebdo.“ Isteže tým vonkoncom nechcel zotázniť tragédiu násilnej smrti. Ale len humorne lineárne priamo upozorniť na nízko prahového menovateľ...

Blog
Predstieranie kvality: vysoké školy bez zmeny

Predstieranie kvality: vysoké školy bez zmeny (výber z blogov)

Netreba ani detailne sledovať čo sa deje s rezortom školstva a čo sa v ňom chystá v mene jeho reformy, či „rozvoja“, ako svoje plány tvrdošijne nazýva Lubyová. V podstate na  to, aby som si o sľubovanom „rozvoji“ urobil reálny obraz, mi stačilo teraz zaznamenať len jednu formálnu vecičku, ktorá sa objavila v bežných správach z činnosti prezidentskej kancelárie.