Slovenský variant ruskej rulety

Slovenský variant ruskej rulety

Naše rozlišovanie je otupované chaosom v nás samých. Keď by sa raz vraždenie novinárov stalo u nás takou banálnou samozrejmosťou, akou je dnes usmrcovanie počatých občanov SR, tak potom by sme už nemali mať spoločenský problém s násilím. Sme svedkami vlastnej rozpoltenosti. Cudzie záujmy do nás infiltrujú diktát zrady voči prvotnej pravde dejín. Démono-kracia namiesto demokracie?

V dobe vedeckej exaktnosti, ktorá sa mieša s masmediálnou kašou, je nanajvýš potrebné a dobré myslieť v pojmoch presnosti. Náš slovenský svet je vo víre sporu samého so sebou, ba proti sebe. Zjednodušene, ktorá forma rovnice je správna: násilie potratu = neprípustné zabíjanie, alebo násilie potratu ≠ neprípustné zabíjanie, čiže násilie potratu = prípustné, teda ospravedlniteľné zabíjanie?

A napodiv slovenská katolícka obec a jej pro-life krídlo má chaos v základnej abecede. Bohužiaľ mal pravdu nedávno zomrelý pán MUDr. Rudolf Zbončák, ktorý roky pracoval na Ministerstve zdravotníctva SR, a raz sa osobne zdôveril: „Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Medzi členmi pro-life organizácie sa žiaľ nájde i nejeden aktívny potratár.“ Konštatoval to s bolesťou, lebo ako kresťan a za život nastavený a angažujúci sa lekár bol zháčený z prázdnych, klamných pro-life hesiel i následného dvojznačného správania.

Postavme sa pred náš problém touto pomocnou otázku: Čo má vražda Jána-a-Martiny (J-a-M) spoločné, a čo rozlišujúce s vraždou ešte nenarodených občanov SR? (ergo: anti-občanov?)

Čo majú spoločné:

 • sú rovnako usmrtení na spoločenskú objednávku
 • majú rovnako dočervena násilne preliatu krv
 • sú skántrení kvôli moci a jej posilneniu (peniaze, politické záujmy pravej či ľavej orientácie, pohodlnosť nás všetkých etc.)
 • z princípu toho, že sú v hre záujmu prebytoční, sú poslaní na cintorín dejín
 • sú dôvodom nepokoja v spoločnosti
 • konatelia násilia smrti sú buď anonymní alebo anonymizovaní
 • oba svety násilia sú komercializované (spoločensko-politiky a finančne-farmaceuticky)
 • radikalizujú davy i svedomia

Čo majú rozličné:

 • J-a-M usmrtili proti zákonu; rozvíjajúce sa deti zo zákona
 • proti smrti prvých zákon protestuje a trestá; vyhladzovanie druhých zákon zjednodušuje a napomáha
 • vražda J-a-M je exkluzívnou výnimkou (našťastie!), popravčie vagóny do vyhladzovacích táborov smrti pre detské bytosti sú pravidelne vypravované vlaky (nanešťastie!)
 • vraždu prvých spoločnosť pečatí výrazom „obete“, zatiaľ čo násilná smrť druhých je pečatená heslom „veď predsa ľudské práva ženy/rodičov“
 • vrah prvých je zatiaľ na slobode, vrah druhých je tam neustále. Vrah prvých je stíhaný, zatiaľ čo vrah druhých je k usmrcovaniu splnomocňovaný tým, čo by sme nazvali dekrét všeobecnej amnestie s platnosťou konať smrtonosne aj do budúcnosti bez akéhokoľvek časového obmedzenia.
 • J-a-M sú verejnou obeťou, tí druhí privátnou záležitosťou
 • zručnú novinárčinu Jána bránia aspoň masmédiami vystrojení kolegovia novinári, avšak nemé výkriky plodových bytosti ostávajú celospoločensky veľmi často bez slova, pretože nedostávajú slovo u silných masmediálnych mienkotvorcov, ba čo je najhoršie, dostávajú od nich neraz a opakovane protislovo („nemožno predsa ešte hovoriť o ľudských bytostiach, iba o istej vývojovej organizácii embryonálnych buniek...“ a všakovaké iné podobné protivedecké, a tak zaostalé tvrdenia)
 • smrť prvých všetci označia ako barbarstvo, kým druhých ako civilizačnú vymoženosť demografického inžinierstva
 • pri vražde prvých masmédiá elektrizujú masy k akcii i hyperakcii, zatiaľ čo pri vražde druhých tie isté masmédiá masovokomunikačne paralyzujú tých, ktorí kričia, že násilie potratu = neprípustné zabíjanie
 • smrť J-a-M je masmédiami silne emocionálne, ba až chorobne naddimenzovaná; zatiaľ čo smrtonosnosť v gynekologických zariadeniach je mainstreamovými masmédiami spiklenecky prehliadaná a banalizovaná
 • z tragédie prvých hypertrofuje kultúra zneužitia pre politické zápasy a prestíž, z drámy druhých kultúra sprisahania o mlčaní
 • vražda J-a-M je znakom ohrozenia istej populačnej vzorky, smrtonosný oblak nad započatými embryonálnymi ľudskými bytosťami je nástrahou ohrozenia celého populačného vývoja
 • vražda novinárov je mementom, vražda počatých ľudských bytostí imperatívom 
 • telá usmrteného J-a-M boli pochované s náležitou pietou a dôstojnosťou, telá usmrtenej bezmennej detskej biomasy sú spracovávané farmaceutickým a kozmetickým priemyslom  
 • vražda dvoch nie je vraždou nekontrolovanej mnohopočetnosti (na Sk je to denne nie menej ako 20 kolísok pre hrob). Ide tu o falošnú matematizáciu ľudského života? Vraždu niekde v moskovskom byte nik nevyhlási za celosvetovú kataklizmu podobnú Druhej svetovej vojne. Avšak smrť cca. 50 miliónov detí ročne je globálnou hrozbou pre svetový mier. Ide o efektívnu likvidáciu, pretože na usmrtenie 50 miliónov v Druhej svet. vojne sme v jej čase potrebovali 5 rokov, kdežto teraz to dokážeme za jeden rok.  
 • s usmrtením J-a-M sme sa „zviditeľnili“ v Európe, no s vraždou 364 dní krát 20 detí denne... to zaiste žiaden slov. politik nebude pripájať do DHP štatistík o SK pre zahraničné zviditeľnenie našej krajiny
 • obe skupiny, tak J-a-M, ktorí boli deťmi, ako aj deti, ktoré budú usmrtené skôr, ako sa stanú dospelými, majú spoločné to, že sú „deťmi smrti“, pokiaľ však smrť J-a-M má zakončenie spoločenskej pamäti (in memoriam), tak smrť detí bez detstva má len chladné zabudnutie (sine memoriam); v antickej dobe sa trest vymazania zo spoločenskej pamäti považoval za trest trestov, krutosť smrti je znásobená chladom zabudnutia.   

Toto je mapa, ktorú sme práve načítali. Čo predstavuje? O čom svedčí? Prezrádza dva rozličné svety v jednej a tej istej civilizácii, ktorou je Slovensko? Usvedčuje nás zo spoločenskej dvoj-miery, z dvoj-optiky videnia? Je správou o našej duchovnej schizofrénii? Dva svety: svet silných a svet slabých? Na základe akého kritéria apartheid človečenstva? Diskriminácia v mene ľudských práv na objednávku? Kto je zadávateľom? Kto delegoval koho, aby rozlíšil o dôstojnej smrti a naničhodnej smrti, a tým o hodnom živote a živote nehodnom? Diktatúra proletariátu proti proletariátu slabých? Je náhodou, že prípad „J-a-M“ je predkladaný spoločnosti inak ako prípad anonymných obetí potratov? Kto a prečo nás chce o tom presvedčiť? Prečo sa my (katolíci!) tým necháme intoxikovať? A to až natoľko, že máme problém priznať sa k tomu, že „5+5=10“ len preto, pretože predkladateľ má fúzy? Prečo podliehame diktatúre kultu priemernosti i tlaku zmanipulovanej verejnej mienky? Prečo robíme koalície s tými, ktorí riedia dreň Evanjelia? Prečo nechceme ostať v tomto svete bez nálepky, ktorej nákupný kód len prezrádza, že sme jeho lacnou korisťou? Prečo sme ohluchli na zdravé a nefalšované „prečo“? Kto nás naučí zabudnutú či zastieranú gramatiku správnosti?

Keď by sa raz vraždenie novinárov stalo u nás takou banálnou samozrejmosťou, akou je dnes usmrcovanie počatých občanov SR, tak potom by už nemal nastať problém onoho porovnávania. Takéto riešenie by nás uvoľnilo od ťaživosti problému vraždy Jána a Martiny a udelilo by nám slobodu aj od smrtonosného odpratávania iných nepohodlných a ešte nenarodených Jánov, Martín, Karolov, Hedvíg, Andrejov, Róbertov, Ivanov, Pavlov, Helien, Ježišov ... Ich mená, či ich anonymita by už prestali znepokojovať a rušiť ako nás, tak verejnú mienku, ako aj správy v mainstreame. Jednoducho sa len utopia v sladkom zastreti a dostanú sa za závoj našej ignorancie. Tá však prechováva horký ortieľ našej exitencie s bolestným odkazom o zabudnuti našej vlastnej ľudskosti. ... pálivá irónia či trpká pravda? Ruleta so slepotou, avšak istotou skoršej či neskoršej smrti sebapopravou ...

Namiesto alibizmu a špekulatívneho mudrovania, mali by sme si vybrať prv my sami brvno z vlastného oka. Slepí vedúci slepých sa nutne rútia do jamy. A ak soľ stratí svoju chuť, čím ju osolia?

P. s.:

Zastavme brainwashing, bratia!

Nech nám mozgy nepotratia

Slováci ožijú!  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo