Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. máj 2018

Pomôžme Prostredníkovi pochopiť Kuffu

Pomôžme Prostredníkovi pochopiť Kuffu

Nedá sa prehliadnuť, že “teológ”Prostredník má osobitnú záľubu v hodnotení katolíckej cirkvi a primárne miesto v jeho príspevkoch má kňaz Marián Kuffa. Keď Šavol tiahol na Damaskus, aby zajal apoštolov, Ježiš mu položil otázku, ktorá z čisto ľudského pohľadu nebola logická: Prečo ma prenasleduješ? Vieme, že to bolo v čase po nanebovstúpení Ježiša a Kristus v Damasku nebol. Ježiš sa neopýtal Šavla prečo “ich” prenasleduješ, pretože Ježiš a Cirkev sú jedno. Na Noemovej arche bolo okrem Noema a jeho rodiny veľa dobytka a smradu. Napriek tomu to bol jediný možný spôsob záchrany pre zvieratá. Tak je to aj s Cirkvou.  Cirkev je svätá, vďaka jej zakladateľovi a sviatostiam a platí to, aj keď kvôli naším hriechom veľa ľudí hovorí, že Cirkev smrdí.

Protestantská Amerika začala mať po 2. svetovej vojne veľký problém s fenoménom Mariána Kuffu, ktorý bol v USA známy ako Fulton J. Sheen. Tento kňaz, ktorý je dnes v procese svätorečenia, bol kňazom vo farnosti, ktorá bola americkými Žakovciami. Farnosť dostal od arcibiskupa do “daru” ako skúšku poslušnosti.  Sheen obrátil z týchto Žakoviec Ameriku hore nohami a dnes ho poznáme pod prezývkou - Ján Krstiteľ Ameriky. Jeho kázne a život vyvolali kontroverziu, pretože mal jednú vlastnosť - nikdy nevedel, čo povie. Nevedel to, ani keď sa ho na to pýtali pár minút pred vystúpením. Nikdy nemal papier, ani poznámky. Tvrdil, že nie on to hovorí a ľudia pochopili, čo pod tým majú rozumieť. Hovoril, čo ľudia nechceli počuť a napriek tomu ho vyhľadávalo každý deň viac a viac ľudí. Nakoniec ho oslovili najväčšie televízie, či môžu vysielať jeho katechézy. Takto sa stalo, že každú nedeľu ho sledovalo viac ako 30 miliónov divákov, týždeň čo týždeň počas dlhých 40 rokov. Je jediným katolíckym kňazom, ktorý získal dokonca najprestížnejšie ocenenie EMMY Awards.

Keď moderná teológia nabádala kňazov na novú evanjelizáciu a kladla dôraz, aby kňazi nestrašili ľudí peklom, ale hovorili o nekonečnom Božom milosrdenstve, vyhlásil, že na Božie milosrdenstvo má nárok každý, pokiaľ žije. Po smrti, nie je priestor na Božie milosrdenstvo, ale na Božiu spravodlivosť.  Nekoretkné? Keď mu jeden muž začal hovoriť, že on do kostola nechodí, lebo sú tam samí hriešni ľudia, tak mu odpovedal, že keby Cirkev dovolila mať vo svojich radoch iba svätých, o neho konkrétne by určite záujem nemala. Nekorektné? Keď mu žena pred všetkými začala vysvetľovať, ako je svätá spoveď zbytočná, povedal jej, že svätú spoveď nenávidí lebo nenávidí potraty, na ktorých bola. Nekorektné? Keď prišiel za ním spolubrat a poradil mu, aby viac bojovali proti klimatickým zmenám ako kázaniu o individuálnom hriechu človeka, Sheen mu odpovedal, že Boh nestojí o jeho falošný aktivizmus ako náhradu za ním zanedbávanú modlitbu Breviára, rovnako ako nestál o aktivizmus sv. Petra v Getsemanskej záhrade potom, čo namiesto toho, aby sa s ním modlil, spal. Nekorektné? Poukazovať na Mariána Kuffu ako na “čudáka”, ktorý našu spoločnosť zadúša zaostalými ideami a stredovekou teológiou, sa stalo lacnou vstupenkou do liberálnych kruhov, ako bolo niekedy nadávanie na kapitalizmus vstupenkou do sveta socializmu. Ak by pán Prostredník hľadal úprimne odpoveď čo i len na jednu ním položenú otázku, tak by ju položil otcovi Kuffovi osobne.  Marián Kuffa je katolícky kňaz, ktorý vie, že má zodpovednosť za jemu zverené duše a bude súdený, ak nejaké stratil. Kňaz Kuffa cíti zodpovednosť za duše nielen v Žakovciach, ale na celom Slovensku. Kňaz veriaceho varuje nielen pred hriechom, ale predovšetkým pred príležitosťou zhrežiť. Preto sa vyjadruje aj k potratom, aj k Istanbulskému dohovoru, pretože sú to zlá, ktoré sú nástrahou pre dušu slovenského národa.  Ak ste “teológ”, ktorého primárnym cieľom je klikanosť pod článkom na liberálnom médiu a nie ste kňazom, nemusíte tomuto cieľu a zodpovednosti rozumieť. Keď sa pýtali Sheena, ako by mal kňaz argumentovať, aby presvedčil druhých o existencii Boha, odpovedal, že jediná a posledná argumentácia, ktorej dnešný svet počúva, je osobná svätosť, pretože všetky ostatné argumenty svet už počul a odmietol ich. A keďže  to Marián Kuffa chápe rovnako, vydal sa na cestu osobnej svätosti, ako prvej podmienky šírenia Božieho slova. Preto si myslím, že najbližšie skôr ako vo vyvoňanej bratislavskej kaviarni vznikne ďalší príspevok na jeho adresu, mal by sa autor vybrať  do Žakoviec, kde otec Kuffa pôsobí, aby lepšie porozumel prostrediu a okolnostiam. Ak prijíma zločincov, našiel by si kapacitu aj pre Prostredníka a tam mu môže položiť svoje otázky a potom nám napísať odpovede. Sheen sa na jednom takomto stretnutí tiež začal pýtať. Povedz mi, kto sú tvoji nepriatelia a ja ti poviem, aký si. Povedz mi, čo nenávidíš a ja ti poviem aký máš charakter. Nenávidíš náboženstvo? Trápi Ťa svedomie. Nenávidíš bohatých? Si chamtivý a chcel by si byť bohatým. Nenávidíš chudobných? Si snob. Nenávidíš ambície druhých? To len preto, že ich máš sám. Nenávidíš hriech? Potom miluješ Boha. Nenávidíš svoj hnev, svoje sebectvo, svoju prchkosť a svoju skazenosť? Potom si dobrou dušou.

 

 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Kresťanský poslanec, ktorý má gule - fikcia

Kresťanský poslanec, ktorý má gule - fikcia

Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil. Volám sa Jozef Novák a som poslanec NR SR. Okrem toho som hlboko veriaci kresťan - katolík. O chvíľu sa mi naskytne príležitosť hlasovať o sprísnení podmienok potratov na Slovensku. Môj postoj je jasný: