Kultúru života nebudujme s Kotlebom

Kultúru života nebudujme s Kotlebom

Ocitli sme sa v komplikovanej situácii. Je otázne, či je správne podporiť návrh zákona, ktorý obmedzí umelé potraty na Slovensku. Či je správne podporiť ho napriek okolnostiam – že ho predložili poslanci za stranu Kotleba – ĽSNS a aké následky môže mať podpora kresťanských prolife poslancov. Prikláňam sa k názoru, že túto novelu treba odmietnuť a prísť s vlastnou, ktorá nebude zaťažená problematickými okolnosťami. Encyklika Evangelium vitae ani iné normy v učení Cirkvi nekladú na svedomie poslancovi hlasovať bezpodmienečne za akýkoľvek návrh zákona umenšujúci umelé potraty.

Ocitli sme sa v komplikovanej situácii. Je otázne, či je správne podporiť návrh zákona, ktorý obmedzí umelé potraty na Slovensku. Či je správne podporiť ho napriek okolnostiam – že ho predložili poslanci za stranu Kotleba – ĽSNS a aké následky môže mať podpora kresťanských prolife poslancov.

Prikláňam sa k názoru, že túto novelu treba odmietnuť a prísť s vlastnou, ktorá nebude zaťažená problematickými okolnosťami. Encyklika Evangelium vitae ani iné normy v učení Cirkvi nekladú na svedomie poslancovi hlasovať bezpodmienečne za akýkoľvek návrh zákona umenšujúci umelé potraty.

Poslanec nie je povinný ignorovať možné negatívne následky pre budovanie kultúry života, ktoré sa dajú očakávať. Desiatky rokov aktivít za budovanie kultúry života môžu byť ohrozené. Nemôžeme sa čudovať, ak by aktéri hlasovania boli spájaní s absurdnými pasážami v dôvodovej správe alebo spájaní so všeobecne problematickým pohľadom strany Kotleba-ĽSNS na spoločnosť a človeka.

Pritom existuje legitímna a legálna alternatíva, totiž nezúčastniť sa na hlasovaní o tejto novele a predložiť následne vlastnú novelu. Ak je cieľom ochraňovať ľudské životy od počatia až po prirodzenú smrť, nespájajme sa s osobami, ktoré svojím programom a politickou aktivitou ukazujú, že si dôsledne vážia len niektoré ľudské životy. Naše snahy za život môžu byť zbytočne zmarené či aspoň vážne sťažené, ak si zničíme reputáciu spojením sa s poslancami strany Kotleba-ĽSNS. Ich strana predstavuje okrem iného aj pohŕdanie inými rasami, odmietanie pomoci núdznym utečencom alebo popieranie historických udalostí, kedy na našom území následkom Holokaustu tiež dochádzalo k zločinom proti životu.

Prolife aktivisti zaslali poslancom dobre myslenú výzvu, aby za novelu hlasovali. Poukázali pritom na niektoré pasáže encykliky Evangelium vitae, ktorú napísal svätý Ján Pavol II. Skutočne odsek 73 spomína „vážnu a konkrétnu povinnosť“ postaviť sa proti zákonom, ktoré napríklad umožňujú umelý potrat. Podľa môjho názoru to však neznamená povinnosť podporovať svojím hlasovaním akúkoľvek sprísňujúcu novelu bez zváženia ďalších okolností, o ktorých píšem vyššie. Koniec koncov, povedomie o tejto „vážnej a konkrétnej povinnosti“ mali zákonodarcovia aj pred Evangelium vitae (EV). Hlavným prínosom čl. 73 EV je ubezpečenie poslancom, že ak sa rozhodnú pre umenšujúcu novelu hlasovať, nekonajú nemorálne len preto, že novela nie je úplným zákazom umelých potratov.

Podobne článok 90 EV, ktorý výzva tiež spomína, kvalifikuje verejnú činnosť v oblasti podpory života, kladie isté podmienky, ktoré majú význam pre našu aktuálnu situáciu. Citujem z čl. 90 a pridávam zvýraznenie:

„Jednotlivci, rodiny, skupiny i združenia sú zodpovedné - hoci z odlišného titulu a rôznym spôsobom - za túto sociálnu činnosť a za vypracovanie projektov v oblasti kultúry, hospodárstva, politiky a zákonodarstva; keď sa budú riadiť rešpektovaním všetkých a logikou demokratického spolunažívania, pričinia sa o vybudovanie spoločnosti, ktorá uznáva a chráni dôstojnosť každej osoby, ako aj chráni a podporuje život všetkých.“

Som presvedčený, že predložená novela nespĺňa podmienku „rešpektovania všetkých“ vzhľadom na osoby predkladateľov a ich doterajšie politické pôsobenie a vzhľadom na znevažujúce tvrdenia použité v dôvodovej správe.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo