Stačí si povedať pravdu.

 

Predseda KDH  v denníku Sme odpovedal.

Otázka: Podporíte návrhy na riešenie niektorých životných situácií LGBTI komunity, ako je dedenie, či nahliadanie do zdravotnej dokumentácie?

Odpoveď predsedu:“ V zásade sme za zachovanie súčasného stavu. Pozrite, ja si myslím, že vzhľadom na politickú situáciu si ani konzervatívci, ani liberáli nebudú môcť dovoliť viesť kultúrnu vojnu. Možno o pár rokov bude jedna zo strán taká silná, že si svoje videnie sveta presadí. Dovtedy bude zachovaný súčasný stav. S takou predstavou pôjdeme do volieb.

Pre zlú situáciu na Slovensku a problémy ako korupcia, polícia, súdnictvo, zdravotníctvo sme ochotní zatiaľ netlačiť na „večné“ konzervatívne témy a žiadať len zachovanie status quo, ale očakávame rovnaký prístup aj od liberálov.“

 

Predseda nepovedal že v tejto otázke  sme ochotní zatiaľ netlačiť a žiadať len zachovanie status quo, nepovedal, že pri riešení životných situácií tejto komunity sme ochotní zachovať status quo, ale že sme ochotní zatiaľ netlačiť na „večne“ konzevatívne témy!

Nuž a ochrana života je nielen „večnou“, ale i zásadnou témou!

Preto moja reakcia na toto stanovisko predsedu a myslím, že bola aj účinná, lebo začal svoju odpoved upresňovať, vraj sa týkala len problematiky komunity LGBTI. Skúste si však urobiť náhodný prieskum a spýtať sa ľudí, čo považujú za večné konzervatívne témy. Ja som tak urobil a asi jedna tretina nevedela uviesť žiadnu tému, ale dve tretiny medzi inými zakaždým spomenuli problematiku potratov.

Základnou odpoveďou na tento spor preto je, pravdivá odpoveď na otázku čo patrí k večným konzervatívnym témam, podľa predsedu KDH ochrana života od počatia po prirodzenú smrť to nie je, podľa mňa určite áno.

Teraz je na vás, aby ste si dali odpoveď.

Pavol Abrhan

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo