Karol Marx spája prezidenta Putina a šéfa Európskej komisie Junckera

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Karol Marx spája prezidenta Putina a šéfa Európskej komisie Junckera

Za komunistického „reálneho socializmu" sme hovorili výstižný vtip o tom, ako si Európa rozdelila Marxovo dedičstvo. Po páde diktatúry sa ukázalo, že situácia je zložitejšia. Východoeurópski komunisti sa zmenili na veľkokapitalistov, a predseda Európskej komisie odhalením sochy K. Marxa, ktorú dodali čínski súdruhovia ukázal, že vôbec nerozumie marxizmu a ignoruje milióny jeho obetí, aj skúseností nových štátov EÚ.

Viete ako si Európa rozdelila Marxovo dedičstvo? Pred novembrom 1989 sme na to s použitím názvu dvoch diel K. Marxa odpovedali: Západ dostal Kapitál, a Východ Biedu filozofie. Výstižne to hovorilo o tom, že Západu priniesol demokratický kapitalizmus omnoho väčší hospodársky rozvoj i životnú úroveň, a Východu komunistami realzovaná Marxova idea diktatúry proletariátu neslobodu so zákonite negatívnymi dôsledkami na kvalitu života.

Premiestňovanie kapitálu

Po páde komunistickej diktatúry a železnej opony sa to premiešalo. Na Východe sa z komunistov stali najväčší kapitalisti, pričom ich bezohľadné drancovanie a vykorisťovanie sa v mnohom podobá práve na kapitalizmus o akom písal Karol Marx. Zo Západu k nám prichádza kapitál vo forme investícií, technológií aj eurofondov. Veľká časť z toho čo ide cez štátne orgány sa rozkradne podobne ako miliardové hodnoty „národného majetku“ pri privatizácií. Aj tu sú vedúcou silou komunisticko-eštebácke štruktúry a ich odchovanci. Značná časť rozkradnutého končí v západných bankách, luxusných sídlach a daňových rajoch.

Čím dlhšie komunisti v krajine vládli, a čím viac moci pri riadení štátu a ekonomiky im zostalo, tým väčšia je v krajine chudoba a nespravodlivé sociálne rozdiely. V zásade platí, že na východ od Slovenska je to horšie než u nás, a na západ lepšie. Špička ruských oligarchov patrí k najväčším boháčom na svete, a k majetku prišla podobne ako na Slovensku – vďaka štruktúram KS a KGB, tunelovaním štátu a okrádaním spoluobčanov.

Putin a Stalin

Napriek tomu, a miliónom obetí komunistickej vlády, považujú Rusi za najväčšiu historickú osobnosť diktátora a masového vraha J. V. Stalina. Podľa prieskumu z r. 2017 sa o druhé miesto delí bývalý dôstojník KGB a súčasný prezident Putin, a básnik Puškin, na ďalšom je V. I. Lenin, prvý vodca boľševickej revolúcie. ( ČTK 26. 06. 2017) Stalina oslavujú aj pre víťazstvo nad „fašizmom“, ignorujúc fakt, že v Nemecku pod Hitlerovým vedením nevládli fašisti, ale Nemecká národno-socialistická robotnícka strana (NSDAP), a vojna fakticky začala tým, že si Stalin a Hitler „bratsky“ rozdelili Európu. (Zmluva Molotov - Ribbentrop, 1939) Zabúdajú aj na to, ako výrazne im americkí a britskí kapitalisti pomohli obrovskými dodávkami vojenskej techniky a materiálu vyhrať vojnu. ( http://www.postoy.sk/content/stalin-vyhral-vojnu-aj-vdaka-obrovskej-pomoci-z-usa-britanie )

Diktatúra proletariátu

Mnohí však nie len na Slovensku stále nadávajú na „kapitalizmus" a liberálnu demokraciu. Aj v dôsledku desaťročí komunistického vymývania mozgov nechápu, alebo nechcú uznať, že protikladom komunizmu nie je kapitalizmus, ale demokracia. Preto sa komunisti po páde ich diktatúry ľahko a rýchlo zmenili na kapitalistov, liberálov, nacionalistov, ale sabotovali demokratizáciu politického a súdneho systému. Preto sa nimi budovaný kapitalizmus tak podobá na mafiánske podnikanie. 

Podstatou Marxovho učenia, ktoré rozvinul Lenin a realizovali komunisti, totiž nie je úsilie o sociálnu spravodlivosť, ale spôsob ako ju dosiahnuť. Objasňuje to aj Leninova definícia: „Diktatúra proletariátu je úporný boj, krvavý aj nekrvavý, násilný aj mierny, vojenský aj hospodársky, pedagogický aj administratívny proti silám a tradíciám starej spoločnosti." Z toho vyplýva totalitná vláda jednej strany, účelová morálka a neobmedzené výhody jej členov a vodcov. Preto pápeži od konca 19. storočia až podnes marxistický socializmus opakovanie a jednoznačne odsudzujú: je nespravodlivý, jeho recepty na riešenie sociálnych problémov sú neúčinné a ničí základy kresťanskej civilizácie.

Bieda filozofie na Západe

Ukázalo sa, že ani s marxistickou „biedou filozofie“ to nie je také jednoduché, ako hovoril ten vtip. Zatiaľ čo u nás ju komunisti v praxi násilne realizovali, a v monopolne ovládaných školách i médiách tlačili do všetkých hláv, na Západe ju mnohí prijali naivne a slobodne. Ideológia marxistického socializmu sa im stala materialistickým náboženstvom, ktorému skalopevne veria. Aj na nich platí definícia, ktorú sme si hovorili: komunizmus = víťazstvo ideológie nad zdravým rozumom.

Západ a Východ tak spája aj morálny relativizmus pomýlenej filozofie, ktorý odsudzuje nacizmus a naháňa nacistov, ale mlčí k rovnako zločinnému komunizmu a jeho protagonistov akceptuje aj vo vedení štátov EÚ.

Mnohých nepresvedčili osobné svedectvá ľudí ako A. Solženicyn či V. Kravčenko, násilné potlačenie maďarskej „kontrarevolúcie“, vojenská okupácia 21. augusta 1968 ktorá zlikvidovala demokratizáciu v Československu, intervencia v Afganistane, ani ekonomická prehra komunistického impéria v súťaži s demokratickým Západom.

Juncker a Marx

Ukázal to aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, keď 5. mája 2018, na 200. výročie narodenia K. Marxa v jeho rodnom meste Trier slávnostne odhalili jeho 4,4 m vysokú sochu, ktorú dodali čínski súdruhovia. Na Slovensku o tom mnohí ani nevedia, väčšinu to zdá sa nezaujíma, a nevšimol som si, že by sa k tomu vyjadril nejaký náš politik.

Juncker vo vystúpení v miestnej Konštantínovej bazilike ( ! ! ! ) uviedol, že dostal z krajín strednej a východnej Európy, ale aj Nemecka a zámoria neskutočne mnoho protestných listov proti tomu, že prijal pozvanie, aby pri tejto príležitosti vystúpil v Marxovom rodisku. Tvrdil, že Marx nemôže za zločiny, ktoré napáchali jeho „samozvaní nasledovníci". Na to odpovedal dobre bývalý český prezident Václav Klaus, ktorý sa v tom čase v Trieri zúčastnil na protestnom zhromaždení.

Václav Klaus jasne a pravdivo

„Přišli jsme sem proto, abychom varovali před bagatelizováním vlivu, který Marx po celých uplynulých dvě stě let ve světě měl, a stále ještě má." ... Výročie treba využiť k zamysleniu, kam môžu viesť „zdánlivě nevinné, na první pohled scientistně a akademicky vyslovované myšlenky ambiciózního intelektuála ve světě, který čeká na své radikální věrozvěsty." ...

S názorem Marxových věrných stoupenců, kteří jsou i dnes přesvědčeni, že Marx světu odevzdal skvělé myšlenky, ale že ty nebyly správně pochopeny, interpretovány a realizovány. Že bylo jeho učení zneužito, zjednodušeno, ztrivializováno. S tím zásadně nesouhlasím. ... síla jakéhokoli učení se nejlépe projeví v jeho trivializaci. Přesně to se stalo Marxovi. Marx se stal ikonou socialismu a komunismu.

Jeho útok na kapitalismus a tržní ekonomiku předznamenal celé dvacáté století se všemi jeho ničivými ideologiemi a praktikami. A hrozí s překvapivě narůstající silou i ve století dvacátém prvním. Marx kapitalismus a tržní ekonomiku odstranit chtěl a navíc dobře věděl (a říkal to výslovně), že uskutečnění komunistického ideálu vyžaduje diktaturu proletariátu. Diktatura ... byla po roce 1917 v Rusku a později v dalších zemích světa – s desítkami, ne-li stovkami miliónů obětí – zavedena. Marx k tomu přispěl výrazně. ... Komunistické diktatury dvacátého století od Marxe oddělit nelze, jakkoli by si to jeho dnešní stoupenci tolik přáli.

Postavení obřího Marxova pomníku, navíc financovaného ... komunistickou, Marxem inspirovanou Čínou, považují mnozí lidé za výsměch. Za výsměch dějinám, za výsměch obětem režimů, které vznikly na bázi Marxova učení, za výsměch dnešku."

Podstata a súčasnosť marxizmu

Marxa a milióny jeho nasledovníkov podľa Klausa zrodila „především nepokora před člověkem a lidskými dějinami. Tváří v tvář nespravedlnostem a nedokonalostem, kterých je v každé lidské společnosti dostatek, Marx a marxisté prosadili názor, že je nutné starý svět zbourat a začít jakoby od nuly, jinak, nově, bez respektu k dosud vytvořenému, bez respektu k obřímu společenskému dědictví, které je produktem minulých generací, bez pokusu navázat na minulost a spokojit se s dílčími, my ekonomové bychom řekli marginálními změnami. Marxismus vznikl jako plod nepochopení a/nebo nerespektování společenských zákonitostí a samotné lidské podstaty. Vznikl na bázi předpokladu, že jsou lidé v zásadě stejní, že jsou pouhou součástí celku, který může a musí být řízen shora, nikoli být evolučně utvářen na základě svobody a svobodného jednání každého jednotlivce.

Marxismus je třeba znát i dnes. Nepřetržitě vznikají nové, pro svobodu člověka nesmírně nebezpečné ideologie, které sice na první pohled nemají s původním marxismem nic společného, ale ve skutečnosti jsou budovány na stejném základě. Proto nesmí být dnešní výročí oslavou Marxe a marxismu, ale varováním před ním. Musí být výzvou k zamyšlení a k otevření očí ..."

Celý prejav tu: https://www.klaus.cz/clanky/4266

Petícia za odstránenie sochy K. Marxa tu: https://www.patriotpetition.org/2018/05/03/riesige-karl-marx-statue-in-trier-als-geschenk-der-chinesischen-kommunisten-nein-danke/

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo