Mnohí kresťania nasledujú Boha s rozdeleným srdcom

Mnohí kresťania nasledujú Boha s rozdeleným srdcom

Milovať budeš Pána, svojho Boha...

Poznáme ho ako 1. prikázanie a možno ho preskakujeme, veď: „nebudeš mať iných bohov okrem mňa...“ Jasné, že nemáme, keď veríme v tohto jedného.

Naozaj?

Ešte raz: PRVÉ prikázanie. Z neho vychádza všetko ostatné. Slová prvého prikázania sú kľúčové slová izraelského národa cez celé veky. Keď sa Ježiša pýtali, aké je najväčšie prikázanie, začína takto: „Počúvaj Izrael, milovať budeš Pána, svojho Boha...“

Keď sa Izraeliti chystali podmaniť si zasľúbenú zem, o ktorej Boh hovoril ich praotcom, neprestajne nad nimi zneli slová: „Tvoj Pán je jediný Boh a jedine jemu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť... DÁVAJ SI POZOR, aby si nešiel za bohmi iných národov." Stáli na prahu krajiny, do ktorej tak dlho putovali, ale nemohli vkročiť, kým si niekoľkokrát nevypočuli tieto varovania a túto jednu, základnú pravdu. Že Boh je len jeden a teraz urobí nemožné, aby na tebe, Izrael, ukázal všetkým národom, že iba On je pravý, jediný Boh.

Tieto pravdy, na ktorých stojí celé židovské a kresťanské náboženstvo sú stále rovnako aktuálne. Áno, Boh je len jeden, ale naozaj sa klaniame iba jemu a iba jemu slúžime?

Obrovské množstvo kresťanov nasleduje Boha s rozdeleným srdcom. A toto všetko je cudzoložstvo: povery, mágia, veštby, astrológia, súčasné duchovné smery a v neposlednom rade: konzum a klaňanie sa súčasným hodnotám: „JA viem najlepšie; musím si užiť; karma existuje...“ Každé neposlúchnutie a upravenie si Božích príkazov podľa seba je duchovné cudzoložstvo a nasledovanie cudzích bohov.

Lebo: Boh je len jeden, v ňom máme všetku plnosť (nepotrebujeme iné duchovné cesty), on je Spravodlivý Sudca, ktorý bude súdiť na konci vekov (nie karma), On stále trvá a pozná budúcnosť a zjaví ju komu chce (nie veštby, karty, horoskopy, postavenie planét) a on stvoril svet a vo všetkom je jeho poriadok (nie povery; nie, že ak budem v to veriť a pozitívne myslieť – stane sa to). Svet vznikol jeho myšlienkou a jeho slovo samo o sebe je stvoriteľské. On dáva a berie život – nie my. On vie, čo je najlepšie, lebo svet je jeho dielo – nie my to vieme.

Keď budeme jeho milovať a jemu načúvať, celý svet a život budú mať zmysel v Svetle Jeho Lásky.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo