Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. máj 2018

K evanjeliu Šiestej veľkonočnej nedele v roku B (Jn 15,9-17)

Text evanjelia tejto nedele je pokračovaním toho minulotýždňového. V ňom sa nachádzal jediný imperatív: „Ostaňte!“ (Jn 15,4). Ježiš tu vyzýval učeníkov, aby ostali v ňom ako on ostáva v nich. Aj v dnešnom úryvku nachádzame rovnaký imperatív: „Ostaňte!“ (Jn 15,9). Tentokrát Ježiš vyzýva učeníkov, aby ostali v jeho láske.
K evanjeliu Šiestej veľkonočnej nedele v roku B (Jn 15,9-17)

Rôzne podoby slovesa „ostávať“ pokračujú objavovať sa v tomto úryvku, ako tomu bolo aj minulý týždeň, avšak zároveň sa objavuje téma nová, téma lásky. Rozvíjaním tejto témy, Ježiš postupne odhaľuje, čo myslí pod výzvou „ostaňte!“. Ostať v ňom teda znamená ostať v jeho láske, v láske, ktorou miluje učeníkov, a ktorá má svoj prameň v láske Otcovej. Ak učeníci dokážu prežívať túto lásku, ktorú má Ježiš k nim, zároveň tak budú zakúšať lásku Otcovu.

Ježiš akoby dopredu predpokladal otázky učeníkov, a tak pokračuje v prehlbovaní predstavenej myšlienky. Ako môže učeník zostať v Ježišovej láske? Tak, že zachová jeho prikázania. Tieto prikázania pritom nemajú podtón vnútených nariadení. Práve naopak, priamo súvisia s láskou. Veď aj Ježišova láska, ktorú učeníci môžu zakúšať je výsledkom jeho poslušnosti voči vôli Otca (v. 10).

A aké je Ježišovo prikázanie, ktoré treba zachovávať, aby učeník mohol zostať v jeho láske? Ježiš to hovorí priamo: „Milujte sa navzájom ako som ja miloval (a stále milujem) vás“ (v. 12). Ak učeník chce mať zrak upretý na Ježiša a zostať v jeho láske, zostať v jeho blízkosti, dosiahne to tak, že si Ježišov príklad lásky nenechá sebecky pre seba, ale bude ho praktizovať voči druhému. Iba tak Ježišov príklad lásky zostane stále živý, a iba tak budú môcť učeníci všetkých dôb zostať v Ježišovej láske.

Ježiš pokračuje ďalej v odhaľovaní svojich myšlienok a objasňuje, čo pre neho znamená láska – dať život za priateľov je jej najdokonalejší prejav. Ježiš tak zároveň vnáša novú dimenziu do vzťahu so svojimi učeníkmi: byť jeho učeníkom, chcieť ho nasledovať, nemá za cieľ stať sa jeho sluhom, ale jeho priateľom – toto charakterizuje Ježišovho učeníka. Sluha nepozná tajomstvá svojho pána a pán s ním nezdieľa svoje túžby a plány. Avšak učeníkom Ježiš dovolil vstúpiť do svojho najväčšieho tajomstva, do tajomstva jeho jednoty s Otcom a do jeho plánu lásky, ktorá dáva život. Učeník, ktorý nevstúpi do dynamiky tejto lásky, zostáva len sluhom, a nikdy nedokáže pochopiť podstatu učeníctva a Ježišovho príkazu. Byť Ježišovým priateľom znamená byť jeho učeníkom.

Tento rozmer priateľstva, ktorý Ježiš vnáša medzi seba a svojich učeníkov je veľmi silný, ba až provokatívny, ak by sme ho chceli vnímať z hľadiska vzťahu Boh a človek. Totiž, priateľstvo je v istom zmysle najväčšia forma lásky. Aj tá manželská, ak nie je zároveň priateľská, vlastne ani nie je. Bez nej sa manželia veľmi ľahko stanú len spolubývajúci. V priateľstve niet väčšieho a menšieho a čím väčšie priateľstvo tým menej tajomstiev – tajomstiev v zmysle toho, čo by jeden s druhým nezdieľal – aj keď osoba samotná tajomstvom naďalej zostáva.

Ježišovo priateľstvo, teda jeho vyvolenie, neuzatvára, ale posiela prinášať ovocie (v. 16). Keďže Ježišovým priateľom je ten, kto v jeho láske ostáva, ostáva tak aj jeho ovocie. Skrze toto ovocie aj iní budú môcť ostávať v Ježišovej láske. Ten, kto je ponorený v Ježišovej láske, zároveň dostáva od Otca to, po čom túži (v. 16), lebo skrze Ježiša je ponorený do Otcových túžob – Otcove túžby sa stávajú aj túžbami učeníka, a tak učeník nevie prosiť o nič, čo by nebolo aj túžbou Otca.

Po slovách o tomto vznešenom prísľube, Ježiš znova pripomína svoje prikázanie: „Milujte sa navzájom!“ (v. 17) a zároveň tak aj celú túto časť svojej reči zakončuje. Chce nám tým naznačiť, že k jednote s Otcovými túžbami sa prichádza cez lásku k blížnemu?


Matúš Imrich
(Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. V júni 2017 ukončil licenciátne štúdium na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.)
www.biblia.rimkat.sk

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.