Ministerstvo podporuje rodinu. Vo vyhlásení V4

Ministerstvo podporuje rodinu. Vo vyhlásení V4

My, ministri zodpovední za rodinné záležitosti v krajinách V4, týmto potvrdzujeme našu zhodu na tom, že rodina je základnou, prirodzenou živou bunkou spoločnosti, na ktorej je postavená každá komunita a samotný národ,

Vyhlásenie zasadnutia Vyšehradskej skupiny pre rodinné záležitosti, Budapešť, 28. marca 2018

My, ministri zodpovední za rodinné záležitosti v krajinách V4, týmto potvrdzujeme našu zhodu na tom, že rodina je základnou, prirodzenou živou bunkou spoločnosti, na ktorej je postavená každá komunita a samotný národ, a zdieľame názor, že dobro rodiny je otázkou sociálnej politiky a súčasne záväzkom pre budúcu kvalitu života národa. Rodina je národným, európskym a globálnym spoločným základom, ktorý musí byť chránený s maximálnou starostlivosťou.

Ako ministri krajín V4 deklarujeme, že podporujeme posilňovanie rodín, pretože rodina je kľúčom k riešeniu demografických problémov.

Musíme potvrdiť, že rodina, ako základná jednotka spoločnosti, musí dostať ochranu a podporu, ktorú potrebuje, aby mohla plne zastávať svoju úlohu v komunite a aby umožnila deťom vyrastať v priateľskom prostredí v šťastnej, milujúcej a prijímajúcej atmosfére.

Štáty Visegrádskej štvorky považujú deti a mladých ľudí za najpodstatnejších pre trvalo udržateľný rozvoj a zdôrazňujú potrebu politík na podporu rodín, ktoré umožňujú rodinám vychovávať ďalšie generácie.

Ako ministri zodpovední za rodinné záležitosti v krajinách V4, na základe poznania a výmeny osvedčených postupov, venujeme zvýšené úsilie na podporu národnej spolupráce v oblasti rodinnej politiky.

Podpísané v Budapešti, 28. marca 2018 v anglickom jazyku.

Za Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky
Za ministerstvo zahraničných vecí Maďarsko
Za ministerstvo, rodiny, práce a sociálnych vecí Poľskej republiky
Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš

Originál vyhlásenia TU

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo