O poctivom hľadaní a nájdení pravdy

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
O poctivom hľadaní a nájdení pravdy

Pred niekoľkými týždňami sa mi dostala do rúk kniha, v ktorej švédski manželia Ulf a Birgitta Ekmanovci opisujú svoju cestu postupného objavovania a zbližovania s Katolíckou cirkvou, ktorá bola zavŕšená 21. mája 2014, keď oficiálne vstúpili do Katolíckej cirkvi. Avšak ich životná cesta bola poprepletaná dlhými rokmi hľadania, čo vystihuje aj názov knihy Veľký objav.

V lete 1983 Ekmanovci otvorili vo švédskom meste Uppsala biblickú školu a spoločenstvo, ktoré nazvali Slovo života. Išlo o evanjelikálne charizmatické hnutie, ktoré Ulf viedol 30 rokov. Po starostlivom zvážení a pred spoločenstvom, ktoré manželia založili, oznámili 9. marca 2014 svoje rozhodnutie vstúpiť do Katolíckej cirkvi. 

„To najpodstatnejšie je, že sme v Katolíckej cirkvi našli kontinuitu siahajúcu až k apoštolom a samému Ježišovi, ako aj silu a stabilitu, pre ktorú brány pekla nemôžu byť mocnejšie ako on,“ povedal v ten deň Ulf Ekman vo svojej starostlivo pripravenej kázni.

Riziko povrchného pohľadu

Dôležitosť knihy vidím predovšetkým v tom, že ponúka vnímanie Katolíckej cirkvi zo strany konvertitov. Pohľad manželov Ekmanovcov je veľmi vzácny aj z toho dôvodu, že konvertovali na katolícku vieru v staršom veku. Ulf mal už 64 rokov. Išlo teda o cestu niekoľkých desaťročí, naplnenú uvažovaním, modlitbou, hľadaním, stretnutiami... 

Ich svedectvo nám ukazuje, že pohľad nekatolíkov na náuku a pôsobenie Katolíckej cirkvi je neraz veľmi povrchný a plný predsudkov. „Katolícka cirkev bola vnímaná ako skostnatelý kolos, prestarnutý a zaostávajúci za dobou, ako nepriateľská voči prebudeniu a odmetavá k osobnému kresťanskému životu – ako viac či menej mŕtva cirkev alebo doslova Neviestka v Zjavení svätého Jána,“ uvádza Ulf Ekman prístup mnohých nekatolíckych autorov.

Poctivým hľadaním pravdy a odpovedí na rôzne otázky Ekmanovci prišli na to, že im v ich viere chýbajú základné kamene. Zrazu sa pre nich stalo dôležité vypočuť si, čo sami katolíci hovoria o svojej viere.

Dôležitým impulzom pre vieru vo Švédsku bolo vysvätenie katolíckeho biskupa Andersa Arboreliusa v roku 1998, ktorého v roku 2017 pápež František povyšil do hodnosti kardinála. Ekmanovci ho už vtedy vnímali ako človeka s pokornou autoritou. 

Dôležité piliere

V živote týchto konvertitov bol jedným zo zásadných bodov správne pochopenie ekleziológie – náuky o Cirkvi. Sami sa vyznávajú z toho, že je zradné stavať Cirkev proti Svätému písmu: „Tradície, liturgia, úrady, dogmy a všeličo iné, čo mnohí príslušníci slobodných cirkví pokladajú za ťažké a nezaujímavé – áno, dokonca za niečo, čo prekáža slobode kresťanského života –, sú práve tým, čo kresťanskému životu pomáha.“  

Na svojich stretnutiach s mládežou každý piatok večer začali čítať Nicejské vyznanie viery. Cirkev nie je protikladom Ježiša, ale Ježiš je jedno s Cirkvou a veľmi zreteľne v nej pôsobí: „Ježiš nie je úplne Ježišom bez Cirkvi, svojho viditeľného tela.“ 

Na adresu rôznych kresťanských spoločenstiev hovoria, že sa v nich skrýva naivná predstava, že svojim návratom k prvej cirkvi a kresťanstvu môžu jednoducho preskočiť dvetisíc rokov cirkevnej histórie, aby našli to prvotné a nadviazali naň. 

Prečítajte si aj
Známy švédsky pastor Ulf Ekman prestúpil do Katolíckej cirkvi Zdieľať

V Katolíckej cirkvi našli títo švédski konvertiti tri dôležité piliere. Tým prvým je historickosť v čase, keď sa kresťania vzdávajú histórie a opovrhujú minulosťou. Tým druhým je autentickosť v čase rôznych až neuveriteľných volaní po modernizme. Napokon tretím pilierom je autorita. Názor Katolíckej cirkvi sa stal pre nich zdravou protiváhou individualistického až svojvoľného vykladania Písma.

Jedným z príkladov je viera v skutočnú Pánovu prítomnosť v Eucharistii – premena chleba a vína na Ježišovo telo a krv. Túto vieru má Cirkev od samého počiatku. Až v 16. storočí sa to začalo spochybňovať a popierať. Ekmanovci začali chápať, že jestvuje aj Tradícia s veľkým T, pričom nejde o množstvo rozličných tradícii a ľudských názorov, ale o právo sprostredkovať a príjmať Božie zjavenie tak, aby ho bolo možné odovzdať v autentickej podobe z generácie na generáciu. Jednoducho vyjadrené, Tradícia je duchovná skúsenosť sprostredkovaná Cirkvou.

Poznať náuku Cirkvi

Ulf a Birgitta dávajú aj dôležitý odkaz do vnútra Katolícke cirkvi: „Už pred niekoľkými rokmi sme si uvedomili, že všetko, čo mu sme verili a čo sme chceli, aby tomu ľudia verili – ako základným kameňom našej kresťanskej viery, je úžasne dobre sformulované a opísané v Katechizme Katolíckej cirkvi.“ Katechizmus nazývajú „studnicou pokladov, ktorú by mali študovať všetci“. 

Publikácia zdôrazňuje to, čo je výraznou črtou Katolíckej cirkvi počas celej jej dvetisícročnej existencie, najmä duchovný život založený na prijímaní sviatostí, reálna prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii, primát pápeža, mariánska úcta, úcta svätých, a nevyhnutnosť spojenia s Cirkvou ako tajomným telom Krista. 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo