Spaľovanie plastov na Orave zastavíme!

Určite to poznáte! Otvoríte okno bytu či domu a dnu sa vovalí neviditeľný, ale poriadne štipľavý dym. Ak by ste nechali okno otvorené dlhšie, budú smrdieť dymom aj všetky textilné časti nábytku a oblečenie.

Spaľovanie tuhých palív (hlavne pri nízkych teplotách) so sebou prináša riziká v uvoľňovaní viacerých látok škodlivých pre naše zdravie. O to viac škodí, ak niekto do pece pridáva plasty, drevotriesku, hračky, plienky, či nebodaj priamo lepidlá, syntetické farby alebo iné chemikálie. Pri spaľovaní látok z týchto predmetov sa do ovzdušia uvoľnujú mimoriadne nebezpečné chemické prvky a molekuly, ktoré zamorujú náš vzduch, vodu a pôdu.

Viaceré z týchto prvkov a molekúl sú perzistentné - teda ostávajú vo vode, pôde a našich telách po celé roky. Aj v Tvrdošíne a iných oravských dedinách čelíme tomuto problému, ktorý sa túto zimu stal už neznesiteľným.

Preto som pripravil letáčik, ktorý sa začiatko marca distribuoval do domácnosti v Tvrdošíne a v Breze. Letáčik upozorňuje najmä na nebezpečenstvo pôsobenia dioxínov a kadmia. To sa uvoľňuje pri horení plastov a dlhodobo pôsobí v našich tráviacich orgánoch. Podľa štúdie citovanej v letáčiku, kadmium sa výrazne podieľa na zvýšenom riziku vzniku rakoviny pankreasu, obličiek a pečene.

Keďže za letáčikom stojíme s kamarátom ako súkromné osoby (a náklady platíme z vlastných zdrojov), ponúkame zadarmo letáčik každému, kto by ho chcel dal vytlačiť a distribuovať aj do iných obcí. Ak by si chcel do letáčika dopísať vlastný text (napríklad s názvom obce), dáme ho na vlastné náklady upraviť grafikovi.

Letáčik sa nám osvedčil viac ako zdieľanie na FCB alebo iných sociálnych sieťach, keďže chceme osloviť predovšetkým staršiu generáciu.

KADMIUM – TICHÝ ZABIJAK

Plasty sú obohatené rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá, stabilizátory, spomaľovače horenia, a pod. Tie často obsahujú ťažké kovy, hlavne kadmium. Spaľovaním sa uvoľňuje do ovzdušia, kde ho všetci dýchame. Zo vzduchu sa dostáva aj do pôdy a následne do potravín. V našom tele sa hromadí v pečení, pankrease a obličkách. Je vysoko karcinogénne, teda podieľa sa na vzniku a rozvoji RAKOVINY, predovšetkým pľúc, pečeni a obličiek. Vedecká štúdia(1), ktorej odkaz nájdete v spodnej časti letáčiku hovorí o tom, ako KADMIUM pôsobí pri vzniku a rozvoji rakoviny pankreasu, najobávanejšej formy rakoviny vôbec.

DIOXÍN – SMRTIACI JED

Pri nedokonalom spaľovaní plastov vzniká špecifická chemická látka označovaná ako DIOXÍN. Ide o mimoriadny nebezpečnú látku. Viaceré štúdie potvrdzujú (2), že sa významne podieľa  na vzniku rôznych druhov RAKOVINY. Mimoriadne nebezpečný je pre najmenšie detičky, v ktorých telíčkach ostávajú dioxíny 7 až 9 rokov. Sú známe prípady narodenia sa detí s deformovanými telíčkami z dôvodu kontaminácie dioxínmi.

  1. http://cebp.aacrjournals.org/content/9/2/139.full-text.pdf
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5126552/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo