Postavme sa za MRAVNÉ Slovensko

Posledné dni a týždne sa slovenská spoločnosť postavila na stranu slušnosti a spravodlivosti, keď svojimi verejnými protestmi vyjadrila svoj názor na súčasnú situáciu na Slovensku. Áno, potrebujeme slušné Slovensko, ale aj mravné Slovensko. Mravné hodnoty sú základom slušného správania. Veď či poctivosť, pracovitosť, spravodlivosť, čestnosť, úcta, pravdovravnosť nie sú atribúty slušného správania?

Ak chceme zachovať Slovensko prosperujúce a zdravé, potrebujeme jednať hlavne s našimi morálnymi hodnotami. A to každý sám za seba. Tu nepomôžu verejné protesty, ale vnútorné protesty v našom svedomí proti sebeckému, pohodlnému, morálne pokrivenému, rozkošníckemu a povýšeneckému egu.

 

Michael Jackson vo svojej piesni Man in the Mirror spieva: „Chystám sa urobiť zmenu aspoň raz v mojom živote, kde sa budem cítiť naozaj dobre a bude to správne. Chcem, aby si vedel, že začnem s človekom v zrkadle. Požiadam ho, aby zmenil svoje správanie. Žiadna správa nebola nikdy jasnejšia než táto: Ak chceš urobiť svet lepším, pozri sa na seba a urob zmenu v svojom živote.“

 

Nedávno sa mi dostala do uší informácia o jednej celebrite slovenského národa. Táto žena momentálne žije s tretím mužom. S prvým mužom má jedno dieťa. S druhým má dve deti. S tretím mužom už vyše roka býva v spoločnej domácnosti. Vraj sa s ním teraz zasnúbila a čoskoro bude chystať tretiu svadbu. Na jej adresu ktosi povedal: Ona je veriaci človek, ktorý si ctí tradície a nebude žiť len tak na divoko. Rovnako zmýšľa aj jej partner. Sobáš preto nebudú zbytočne naťahovať.

 

V televízii raz jeden pán hovoril, ako spoznal svoju ženu. Chodili spolu pol roka a potom sa k nemu nasťahovala. Po roku spoločného bývania sa rozhodli vziať, lebo nechcú žiť len tak, sú hlboko veriaci. (na dnešné pomery dosť skoro, teraz je trend sa brať, keď máte už aspoň jedno dieťa)

 

Ak je toto vzorka veriaceho človeka, tak zbohom... Bolo by lepšie, keby sa k svojej viere radšej nepriznali. Takto robia len hanbu. Ako môže veriaci človek žiť s partnerom v spoločnej domácnosti pred svadbou? Ako môže zasnúbená dvojica žiť v spoločnej domácnosti pred svadbou? Nepoznajú Božie slovo a zákon? Nikto im o tom nepovedal? Alebo si prispôsobujú Božie slovo ako sa im hodí? Problém je v tom, že veľa mladých ľudí žije podobne a ani najmenej ich netrápi, že žijú v hriechu. A teraz nehovorím o neveriacich, ale o veriacich. Aká je to viera? Falošná a démonská. Viera sa prejavuje v skutkoch a v zachovávaní Božieho slova. Sväté Písmo hovorí: Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. (Jk 2, 19)

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. (Mt 7, 21)

Ako vidia neveriaci veriacich? Hovoria, sú to presne takí istí ľudia ako my, rozdiel je snáď v tom, že niektorí chodia do kostola alebo majú isté morálne zásady (ktoré však často krát prekračujú).

Vážení, toto nie je kresťanstvo. Na nás musí byť vidieť odlišnosť od okolitého neveriaceho sveta. Spamätajme sa!

 

Sv. Pavol píše Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú... Veď dobre viete, že nijaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. (Ef 5, 3 – 5)

 

Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1. Kor 6, 18 – 20)

 

Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. (1. Kor 6, 9 – 11)

 

Páry, nežite sexuálne pred svadbou, nežite v spoločnej domácnosti pred svadbou, je to hriech smilstva. Tento hriech nesie následky. Niekedy sa prejavia až neskôr.

  

Preto by som chcel s úctou a láskou vyzvať všetkých, ktorým na Slovensku záleží, ktorí majú možnosť hovoriť k ľudom, či sú to kňazi, biskupi alebo pastori jednotlivých cirkví, pomenujte jasne, čo je hriech a pomôžte ľudom jasnými radami zo Sv. Písma, čo majú a čo nemajú robiť, aby si neubližovali. Každý hriech nesie so sebou aj následky.

 

Ja nepotrebujem počuť na kázni alebo v pastierskom liste štatistiku o úpadku morálnych hodnôt spoločnosti a počet rozvrátených rodín. My to všetci vieme. Ani nepotrebujem počuť na kázni iba prerozprávanie evanjelia. To nestačí. My všetci potrebujeme aplikovať Božie slovo do nášho života. Inak sa nepohneme z miesta.

 

Ďakujem všetkým kňazom, ktorí to už robia.

 

 

Predmanželský sex je ťažkým hriechom: https://www.lifenews.sk/content/predman%C5%BEelsk%C3%BD-sex-je-%C5%A5a%C5%BEk%C3%BDm-hriechom-mus%C3%ADme-trva%C5%A5-na-pok%C3%A1n%C3%AD

 

 

 

© Mgr. Dario Máček

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo