Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. marec 2018

Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista

Evanjeliový úryvok nedele (Mk 14,1-15,47), ktorá sa nazýva aj Kvetnou nedeľou, ponúka pašiový príbeh, to znamená opis Ježišovho umučenia.
Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista

Svätý týždeň, do ktorého Kvetnou nedeľou vstupujeme, je pozvaním v tichu rozjímať nad tajomstvom obety Božieho Syna pre záchranu človeka. 

Najstarší opis umučenia

Príbeh o Ježišovom umučení, jeho uložení do hrobu a vzkriesení je najväčším literárnym blokom vo všetkých evanjeliách. Tým je vyjadrená aj jeho dôležitosť.

Pravdepodobne najskôr medzi kresťanmi kolovala ústna  a potom aj písomná podoba opisu Ježišovho umučenia, ktorú ako prvý spracoval evanjelista Marek okolo roku 70 po Kr. Jeho evanjelium slúžilo ako základný materiál pre Matúša, Lukáša a Jána, ktorí k nemu pridali ešte ďalšie témy.

Markovo evanjelium sa niekedy nazýva „evanjeliom umučenia s obšírnym úvodom.“ Marek trikrát spomína rozhodnutie židovských autorít zabiť Ježiša. (3,6; 11,18 a 12,12) a rovnako trikrát uvádza Ježišovu predpoveď o svojom umučení (8,31; 9,30-32; 10,32-34). Ježiš teda ide v ústrety plánu, ktorý mu určil Boh Otec.

Bezprostredná dráma umučenia začína Ježišovým príchodom do Jeruzalema a vyčistením chrámu. V tejto chvíli pomazanie ženy v Betánii je prípravou na smrť. Jeho umučením a smrťou sa uskutočňuje Božie kráľovstvo na zemi. Na kríži sa ukazuje, kto bol Ježiš, keď rímsky stotník hovorí: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

Telesné a duševné bolesti

Opis umučenia slúži aj na to, aby Marek kresťanským spoločenstvám ukázal, kto je Ježiš a že cesta jeho nasledovníkov musí byť cestou, po ktorej kráčal samotný Ježiš.

Marek ako jediný spomína, že Šimon z Cyrény, ktorý pomohol Ježišovi niesť kríž, bol otcom Alexandra a Rúfusa (Mk 15,21). Bol asi známy kresťanskému spoločenstvu, ktorému písal evanjelium.

"Zdalo by sa, že Ježiš je opustený dokonca aj Bohom." Zdieľať

V Markovom pohľade učeníci nepochopili Ježišovu cestu utrpenia. Ježiš je až tragicky sám a opustený, keď všetci sa rozutekali (Mk 14,27). Táto opustenosť sa ešte stupňuje v osobe mladíka, ktorý pri Ježišovom zatýkaní radšej utečie nahý, akoby ho mali chytiť. Nahý učeník je symbolom utekajúceho učeníka, ktorý necháva Ježiša samotného. Prví učeníci sú povolaní, aby zanechali všetko a šli za Ježišom. Tento učeník však necháva všetko, aby od neho utiekol.

Inzercia

Majme na zreteli nielen Ježišove telesné bolesti, ale aj duševné, akým bolo zapretie, zrada, odmietnutie zo strany vlastného národa, útek jeho najbližších, výsmech a ponižovanie na kríži.

Markov opis Ježišovho utrpenia je potrebné čítať aj na pozadí Starého zákona. Smrť je istým zlom, ktoré bolo uložené Adamovi a Eve po hriechu a toto zlo treba vidieť v odcudzení sa človeka Bohu. Smrť je pokrivením pôvodného Božieho plánu. Ježiš Kristus preukazuje poslušnosť Otcovej vôli a dôveru, ktorú si poslušnosť vyžaduje.

Marek zobrazuje Ježiša pred židovskou veľradou, kde falošní svedkovia hovoria, že zbúra chrám rukou zhotovený a postaví iný, nie rukou zhotovený (14,58). Túto poznámku má iba Marek. Ukazuje na nové spoločenstvo, ktoré sa rodí z kríža, ktoré nie je zjednotené kultom jeruzalemského chrámu, ale okolo Ježiša.

Učeníkom skrze kríž

Pri Ježišovom ukrižovaní je trojnásobný výsmech: okoloidúci sa mu rúhajú (15,29), potom sú to starší a zákonníci (15,31) a napokon zločinci ukrižovaní spolu s ním (15,32). Opustenosť pokračuje. Zdalo by sa, že Ježiš je opustený aj Bohom („Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“).

Božia odpoveď prichádza v momente jeho smrti. Chrámová opona sa roztrhne. Ide o symbol naplnenia Ježišových slov „Zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím“.

Kristus je novým chrámom a prvým, kto do neho vstupuje, je stotník pod krížom, ktorý vyznáva Ježišovo božstvo. Ježišova smrť má teda ovocie prvých učeníkov. Ďalej prichádza Jozef z Arimatey. Začína sa ukazovať prvá odvaha tam, kde sa pred smrťou stratila.

Skutočným Kristovým učeníkom je možné stať sa skrze umučenie a prijatie kríža. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Optika Kristovho kríža

Optika Kristovho kríža

Zvyk, ktorý máme na Slovensku, zahaľovať v našich kostoloch kríže na 5. pôstnu nedeľu, je symbolickým pripomenutím, aby sme nikdy nestratili z nášho duchovného života pohľad na ukrižovaného Krista.

Blog
Stabilný génius (znovu) útočí

Stabilný génius (znovu) útočí

Prezident Trump vyhodil cez Twitter svojho ministra zahraničia. Tillerson bol napriek výhradám odborníkov pragmatik, ktorý sa snažil o racionálne vplývanie na svojho šéfa. Kde sa po jeho odchode ocitá americká zahraničná politika?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.