Viera a skepsa Charlesa Darwina

Viera a skepsa Charlesa Darwina

Mnohí častokrát zaraďujú Charlesa Darwina do pomysleného panteónu vedcov- ateistov. Jeho práca údajne poskytla dôkaz neprítomnosti Stvoriteľa. Skutočnosť je však komplikovanejšia.

Zrejme nemusím detailne rozpisovať, kto to bol Charles Darwin. Veľmi stručne k jeho myšlienkam. Darwin nebol prvý, kto si všimol že v prírode existuje určitá variabilita a vývoj. Myšlienka evolúcie bola známa už pred ním a dokonca aj v kresťanskom prostredí. Darwin však bol jeden z prvých, kto systematicky popísal evolúciu a predovšetkým objavil jej „hnací motor“ - prírodný výber. Darwinove závery boli nepochybne provokatívne. Vo viktoriánskom prostredí 19. storočí vládla predstava, že všetky druhy Boh stvoril priamo a bezprostredne a v tomto rámci vývoj nebol možný. William Paley, anglikánsky teológ prišiel so známou analógiou hodiniek a hodinára. Boh (Hodinár) stvoril svet (hodinky) tak kde všetko má svoje pevné miesto. Prírodný výber však bol zdanlivo slepý a nikým neriadený proces. Človek sa biologicky nijak výnimočne nelíšil od zvierat. Boh nestvoril druhy bezprostredne ale vývoj bol dlhodobou a postupnou záležitosťou. Hoci tieto myšlienky v konečnom dôsledku Boha-Stvoriteľa „nezabili“, predstavovali pre teológiu veľkú výzvu. Aký bol však vzťah Darwina k náboženstvu? Chcel svojou prácou zniesť Boha zo sveta?

Čomu veril Darwin? 

Mladý Darwin pre tým než sa dal na kariéru prírodovedca, zvažoval cestu anglikánskeho duchovného. Dôkladne čítal teologické knihy hlavne Paleyho Dôkazy kresťanstva. Uvažoval o jeho myšlienkach a s nadšením prijímal argumenty v prospech existencie Boha. Vo svojej autobiografii píše že počas slávnej výskumnej plavby na lodi Beagle bol veriacim. Dokonca spomína epizódu že sa mu námorníci posmievali z toho že na lodi študoval Bibliu. 

Pozoruhodné je že Darwin nevidel medzi evolúciou a vierou v Stvoriteľa rozpor. Vo svojej najznámejšej knihe O pôvode druhov píše: „Nevidím žiaden skutočný dôvod, prečo by mali názory prezentované v tejto knihe raniť náboženské cítenie ktoréhokoľvek čitateľa … jeden uznávaný autor a teológ mi napísal že sa postupne naučil rozumieť tomu že je rovnako vznešené veriť v predstavu Boha, ktorý stvoril niekoľko pôvodných foriem schopných samostatného rozvoja, aby tak vznikli ďalšie potrebné formy života, ako veriť, že potreboval zaplniť prázdno nového stvorenia spôsobeného činnosťou jeho zákonov.“ Na konci knihy prekvapivo dodáva: „V tomto pohľade na život vyznačujúci sa veľkou rozmanitosťou nájdeme nádheru. Život vdýchol Stvoriteľ niekoľkým formám alebo iba jednej, z nej sa za neustáleho pohybu našej planéty v súlade s nemenným zákonom gravitácie vyvinulo a neustále vyvíja nekonečne veľa ďalších foriem vyznačujúcich sa krásou a jedinečnosťou.“  

V roku 1879 v jednom zo svojich listov píše že človek môže byť veriaci a zároveň evolucionista. Ako príklad uvádza významného botanika Asa Graya, ktorý veril v Boha a zároveň uznával fakt evolúcie. Darwin nepovažoval Boha za zbytočného. Jeho teória skôr upravila Paleyho predstavu Boha-hodinára. Druhy sa vyvíjali prirodzeným spôsobom a žiaden nadprirodzený zásah do evolučného procesu nebol potrebný. Boh však zostal Stvoriteľom, príčinou všetkých príčin. Tvoril však zjavne ináč ako si to my ľudia častokrát predstavujeme. Debata o „teológii po Darwinovi“ však neutíchla.

Na druhej strane Darwin spomína aj svoju narastajúcu skepsu voči kresťanstvu. Pochybuje o tom či sú zázraky možné, pochybuje aj o evanjeliách. Hoci v mladosti uznával Palleyho argumenty, tvrdí že s objavom prírodného výberu je tomu koniec. Prijímal však novozákonnú morálku a navštevoval bohoslužby, no pomaly začal prevládať skepticizmus a racionalizmus. Darwin vo svojej autobiografii píše že „agnosticizmus by asi najlepšie vystihoval moje duševné rozpoloženie.“ Na inom mieste však uvádza: „Ťažkosť, až nemožnosť pochopiť tento obrovský a nádherný vesmír spolu s človekom a jeho schopnosťou nahliadnuť do ďalekej minulosti i budúcnosti v dôsledku náhody pre mňa predstavuje obrovskú výzvu. Keď tak o tom premýšľam, pociťujem nutnosť spoľahnúť sa na to, že za prvotnou príčinou stojí inteligentná myseľ, ktorá je podobná tej, ktorú nachádzame u človeka. Zasluhujem si tak označenie teista.“ Už tieto protichodné vyjadrenia v jeho autobiografii naznačujú sporný postoj Charlesa Darwina k náboženským otázkam. 

Ťažkým úderom pre jeho vieru bola smrť jeho dcéry Annie. Paul Johnson, anglický historik k tejto nešťastnej životnej udalosti píše: „Nikdy na ňu nezabudol a nikdy neodpustil Bohu, že mu ju vzal. To, čo sám vnímal ako Božiu krutosť, raz navždy zmazalo posledné zvyšky viery v milosrdnú božskú bytosť. Leibnitzova teodicea, ospravedlnenie Boha dopúšťajúceho zlo, pre neho stratila zmysel a od dcérinej smrti pokračoval v práci, ako keby žiaden Boh neexistoval. Je treba znovu zdôrazniť, že definitívne zrútenie viery nemalo nič spoločné s vedeckými objavmi, išlo čisto o dôsledok osobnej straty.“ Darwin však nebol z anglikánskej cirkvi vylúčený. Svedčí o tom aj to, že bol po smrti v roku 1882 pochovaný vo Westmisterskom opátstve.  

V blogu som ponúkol krátky rozbor Darwinových pohľadov na vieru v Boha. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí budú tvrdiť že bol vlastne protináboženský mysliteľ a snažil sa svojou pseudovedeckou teóriou zničiť kresťanstvo. Sú to dnes ťažko overiteľné hypotézy. Rozhodne boli aj zúrivejší skeptici v radoch evolucionistoch ako bol Darwin. Osobne si myslím že Darwina nemožno zaškatuľkovať do nejakej jednej krabičky. Na druhej strane je zavádzajúce o ňom písať že to bol bojovný ateista, mučeník vedy, biológ, ktorý zasadil rozhodujúci úder náboženským poverám a pod. V konečnom dôsledku to však nebol ani tradičný kresťan.  

Darwinove vedecké myšlienky nie sú nejakou nemennou dogmou. S rozvojom biológie už boli niekoľkokrát doplnené. A možno príde čas keď Darwina opraví nová a lepšia teória. V dejinách vedy sa už viackrát stalo že zdanlivo neprekonateľné bolo prekonané.

Použitá literatúra
Boží řeč – Francis Collins
Darwin-portrét génia – Paul Johnson
O pôvode druhov – Charles Darwin

Autobiografia Charlesa Darwinav + titulný obrázok - http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F1497&pageseq=1

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo