Proč některým lidem nejde uvěřit v Boha

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Proč některým lidem nejde uvěřit v Boha

Benedikt XVI: Víra je kořenem, ze kterého pučí život, je klíčem, kterým se vysvětluje všechno ostatní.

O víře říkáme, že je to dar od Boha. Z vlastní zkušenosti však víme, že existují lidé, kteří v Boha věří a jsou zase jiní lidé, kteří v Boha nevěří. To znamená, že někteří dar víry dostali a jiní ne. To se nám může zdát nespravedlivé. Cožpak si Bůh vybírá, komu víru dá a komu ne?

Tato otázka je velice důležitá, protože se v ní vlastně ptáme na to, zda je Bůh spravedlivý a jestli chce spasit všechny lidi.

Svatý apoštol Jan ve svém dopisu říká, že Bůh je láska (1 Jan 4, 8). Můžeme tedy říci, že mu není lhostejný žádný člověk. Protože miluje všechny lidi, chce, aby všichni byli spaseni. Z Bible víme, že víra v Ježíše Krista je tou nejjistější cestou k věčnému životu (Sk 2, 21; Řím 10, 13).

Proč tedy někteří lidé nevěří? Je to kvůli nedostatku pokory. Svatý Jakub ve svém listu píše, že Bůh dává milost těm, kdo jsou pokorní, pyšným však odporuje (srv. Jak 4, 6). Pyšný člověk je totiž plný sám sebe, a protože je plný sám sebe, už se do něho nevleze ani kousek něčeho, nebo někoho, jiného. Dar víry, jako všechno, co přijímáme od Boha, je milost, a milost může vstoupit pouze tam, kde je pro ni místo a kam je pozvaná.

Lidé mají velmi pokroucenou představu o pokoře. Většinou si myslí, že pokora je jakési podceňování sebe samého. Pokora je naopak pravdivý pohled na sebe i na vše kolem nás. Vztah mezi pokorou a pravdou je tak úzký, že je můžeme ztotožnit. Svatá Terezie z Avily říká, že pokora je pravda (Hrad v nitru). To samé lze říci také o Bohu. Ježíš v Janově evangeliu o sobě říká, že je pravda (Jan 14, 6). To je důvod, proč pokorní lidé mají usnadněný přístup k víře.

Jestliže se chceme pokoře naučit, musíme se učit být pravdivými. Budeme tak pokorní, nakolik budeme pravdiví. A cestou k pravdivosti je upřímnost, protože být upřímný znamená vždy myslet a mluvit pravdivě.

Mezi vírou a pokorou tedy existuje přímý vztah. Čím více žijeme podle pravdy, tím více jsme pokorní a schopni žít podle víry a čím více vpouštíme do svého života lež, tím více dáváme ve svém životě prostor hříchu pýchy a ten nás vzdaluje od Boha. Rozhodnutí žít podle pravdy nebo lži je plně v našich rukách. Z toho vyplývá, že v našich rukách je i to, jak snadno budeme schopni uvěřit v Boha a podle této víry žít.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo