Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. február 2018

Finančná transparentnosť miestnych cirkví

O prekvapeniach a dileme slovensko-nemeckého katolíka.
Finančná transparentnosť miestnych cirkví

Pred rokom som sa stal nemeckým daňovým poplatníkom a pri prvom stretnutí s mojím nemeckým daňovým poradcom sme preberali aj otázku cirkevnej dane. Spýtal sa na moje vierovyznanie – som katolík – a povedal, že mám možnosť vyplniť jednoduchý formulár, ktorým formálne vystúpim z Cirkvi a nemusím platiť cirkevnú daň. Odpovedal som: Áno, budem platiť.

Odvtedy začalo odchádzať z mojho príjmu v rámci daňového preddavku pár stoviek mesačne aj na Kirchensteuer. Pri ročnom bilancovaní to sumárne vychádza nemalý peniaz a tak ma zaujímalo, čo sa asi deje s týmito prostriedkami. Nakoľko som v danom období spadal pod Kolínsku arcidiecézu, začal som si prezerať www.erzbistum-koeln.de.

Na stránke som hneď v navigácii hlavného menu našiel položku Financie, v rámci ktorej sa nachádzajú podstránky: finančné správy za posledné roky, hospodárske plány na roky nasledujúce, cirkevná daň, nehnuteľnosti, výstavba, dary a výdavky.

V rámci každej položky týkalúcej sa finančnej správy možno nájsť pre daný rok tieto podpoložky: Úvod, názorový prieskum, tématické poradenstvo, infografika (veľmi zaujímavý grafický prehľad fin. nákladov pre jednotlivé oblasti života arcidiecézy), koncoročná uzávierka (v jej rámci sedem ďalších zaujímavých subpoložiek), ďalšie uzávierky (tu ma zaujal dokument s podrobným výpisom nákladov na rekonštrukciu Kolínskeho dómu pre daný rok), zákazky.

Položka Hospodárske plány obsahuje plánované príjmy a plánované výdaje, všade sú podrobné číselné údaje doplnené užívateľsky príjemným grafickým prehľadom. V časti Cirkevná daň nechýba kalkulačka na výpočet výšky dane v závislosti od hrubého príjmu, počtu detí atď. Ďalej časť ohľadne možnosti vrátenia cirkevnej dane, podrobný historický pohľad na vznik dane, FAQ. 

Skrátka čitateľ pohodlne nájde informáciu o tom, aké boli celkové príjmy arcidiecézy v určitom roku, z akých zdrojov boli nadobudnuté, na aké účely boli použité a aké sú ďalšie plány na ich využitie. Krátke browsovanie zanechalo vo mne veľmi pozitívne dojmy nad vysokou úrovňou otvorenosti finančných informácií, nad ich rozsahom, prepracovanou a dobre zorganizovanou štruktúrou, aj nad ich užívateľsky príjemnou prezentačnou stránkou.

Pochopiteľne, nedalo mi neporovnať a nekliknúť aj na stránky iných diecéz, a nie len nemeckých. Milo ma v tomto smere prekvapilo Arcibiskupstvo Pražské, ktoré na svojej stránke www.apha.cz v časti Majetek dosť podrobne referuje o majetkových záležitostiach miestnej cirkvi, aj keď podrobné finančné správy absentujú. Katolícka Cirkev v Čechách ešte prevádzkuje špeciálny portál sluzbaverejnosti.cz, ktorý takisto podrobne dopĺňa prehľad o hospodárení cirkvi. Na stránkach slovenských diecéz (BA, KE, NR, TT …) som informácie o hospodárení s financiami nenašiel vôbec žiadne.

Diecéza tvorí základnú entitu v katolíckej Cirkvi, je obrazom a sprítomnením všeobecnej Cirkvi. (KKC 832) Podľa cirkevného práva má byť v každej diecéze Ekonomická rada, ktorá, okrem iných úloh, má každoročne pripraviť rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré sa predvídajú pre celé riadenie diecézy na nasledujúci rok, ako aj na konci roka schváliť vyúčtovanie príjmov a výdavkov. (porov. kán. 493)

Niekto môže namietať, že tieto finančné reporty sú len vnútornou vecou diecézneho úradu a že veriaci laici – bez ktorých finančnej podpory by hierarchia nemohla fungovať – nemusia vedieť nič. Cirkevný zákonník zdôrazňuje, že veriaci majú povinnosť prispievať na potreby Cirkvi, majú aj povinnosť napomáhať sociálnu spravodlivosť a z vlastných príjmov podporovať chudobných. (porov. kán. 222)

Inzercia

Nepovažujem názor, že finančné správy sú internou záležitosťou diecézneho biskupa a jeho poradcov, za správny. Naopak, iba s primerane informovaným a ostražitým laickým dohľadom, vrátane aktívnej laickej účasti v diecéznych ekonomických radách, môžu byť laici uistení, že zdroje, ktoré sú poskytnuté diecéze na spĺňanie jej poslania, sa na tento účel skutočne optimálne využívajú.

Zverejňovanie finančných správ podľa mňa posilňuje:

  • kontrolný aspekt – je dobré, aby aj kontrolný orgán bol kontrolovaný (klasický princíp dvojitej kontroly double-check, resp. 4-eye verfikácia),
  • bezpečnostný aspekt – nižšia pravdepodobnosť, že väčšie finančné čiastky budú nehospodárne použité, či dokonca zneužité,
  • aspekt dôvery a korektného prístupu voči veriacim.

Tieto skutočnosti v rámci univerzálnej Cirkvi podčiarkuje aj Tomasso Di Ruzza, riaditeľ Vatikánskej inštitúcie L'Autorità di Informazione Finanziaria: „Finančná transparentnosť Svätej stolice vychádza zo súladu medzi záväzkami prijatými na medzinárodných fórach a hlbokou morálnou povinnosťou". Ďalej dodal, čo tiež môžeme aplikovať na miestnu cirkev, že táto transparentnosť neslúži iba pre bezpečnosť transakcií, ale je aj faktorom, ktorý ukazuje, že financie nie sú cieľom, ale sú prostriedkom, ktorí má slúžiť spoločnému dobru všetkých osôb v diecéze a jej rozvoju.

Vrátim sa späť k môjmu nemeckému daňovému priznaniu, ktoré v týchto dňoch vzniká. Je známe, že v Nemecku sú už prípady, keď katolícki duchovní žehnajú aktívne spolunažívajúce homosexuálne páry. Tieto obrady verejných požehnaní majú tiež podporu časti nemeckého episkopátu. Stretol som sa nedávno so zaujímavým názorom:

„Biskupi Nemecka, ktorí sa čoskoro stretnú na jarnom zhromaždení biskupskej konferencie, sa ocitnú v komplikovanej situácii, kde sa budú musieť jasne vyjadriť, buď v prospech katolíckeho učenia o sexualite a manželstve, implicitne zakazujúceho takéto požehnania, alebo v zásade ich prijmú, prinajmenšom tým, že napovedia nič.

Normálny katolík sa čoraz pravdepodobnejšie bude pýtať: Ak sa v Cirkvi akceptujú takéto výrazné antikatolícke postupy – ktoré vážne porušujú katolícke morálne učenie – mám ešte stále platiť Kirchensteuer pre cirkev, ktorá sa zdá byť obsadená LGBT lobby?“

Ak by som na otázku odpovedal „Nie“ a pri najbližšom stretnutí s mojim Steuerberaterom vyplnil a podpísal formulár na vystúpenie z Cirkvi, nebola by to, myslím, moja auto-exkomunikácia, ale iba by som dal jednoducho najavo, že chcem podporovať (partikulárnu) Cirkev na inom mieste a iným spôsobom. Alebo sa mýlim?

Učiteľ, slobodno platiť dane Cirkvi v Nemecku, či nie?

Odporúčame

Blog
Kliatba Chamberlainovho dáždnika, Vol. 2.

Kliatba Chamberlainovho dáždnika, Vol. 2.

Ešte pred rokom, na jeseň 1938 bol oslavovaný ako prezieravý štátnik a hrdina, ktorý sa zaslúžil o mier v Európe, vo vojnových pomeroch sa z neho stala tragická postava, ktorá schytávala nemilosrdnú kritiku.