Je islam satanské náboženstvo?

Rozhodne odmietam terminológiu „kresťanský Boh“, „islamský Boh“, resp. „náš Boh“, „ich Boh“. Takto môžu hovoriť ateisti, podľa ktorých si kresťania vymysleli svojho Boha a moslimovia zas svojho. Pán Boh je len jeden a my máme o ňom svoje predstavy, zatiaľ čo moslimovia zas svoje.

Hneď na začiatok by som chcel zdôrazniť, že ja nie som moslim a ani si nemyslím, ze moslimské predstavy o Bohu sú lepšie ako kresťanské (v ktorom prípade by som si považoval za povinnosť stať sa moslimom a to nemám v pláne).

Viackrát sa tu argumentovalo, že islam je satanské náboženstvo.  Bola by to pravda, keby Allah, ktorého islam uctieva nebol jediným Bohom, ale bol satanom. Ako si teda predstavujeme  Pána Boha Stvoriteľa?

Nuž, kresťanské učenie je, že Pán Boh je jediný boh, že je Stvoriteľ, ktorý stvoril nebo a zem za 6 dní, že je milosrdný, láskavý, všemocný, vševedúci atď. Satan zas je zlý, nepravdivý (otec lží), nenávidí Boha, nenávidí ľudí, je ten ktorý spôsobil prvý hriech, navádza na zle atď.

Čo o tomto hovorí korán?

Súra (kapitola koránu) 1:1. hovorí , že Allah je milosrdný a zľutujúci sa.

https://www.koranoislamu.cz/sura/1/

Súra 2:163. hovorí, že Allah je jediný boh a okrem neho niet božstva.

https://www.koranoislamu.cz/sura/2/page/9/

Súra 11:1., 7., hovorí, že Allah je múdry a vševedúci. Že stvoril nebesá a zem za 6 dní.

https://www.koranoislamu.cz/sura/11/

 

O satanovi korán hovorí:

Súra 2:36. hovorí, že spôsobil prvý hriech.

https://www.koranoislamu.cz/sura/2/page/2/

Súra 2:169. hovorí, že navádza ľudí na zlé.

https://www.koranoislamu.cz/sura/2/page/9/

Súra 4:120. hovorí, že satan klame.

https://www.koranoislamu.cz/sura/4/page/6/

Ako argument pre to, že islam uctieva satana, sa niekedy uvádza to,  že islam neuznáva učenie o troch Božských osobách a neuznáva ani Ježiša Krista za Spasiteľa.  Na tomto základe by sa však aj o judaizme muselo povedať, že uctieva satana a to je absolútne evidentný nezmysel.

A je tu fakt, že korán vyzýva na násilie voči „neveriacim“. Dalo by sa tu odpovedať tým, že viaceré žalmy obsahujú nenávistné výroky, myslím však, že v oboch prípadoch by bolo nesprávne argumentovať z kontextu a času vytrhnutým citátmi.

Môj názor je, že ako islam tak kresťanstvo uctieva toho istého jediného Boha Stvoriteľa. Úplne ho nepoznáme, pretože je nekonečný. My o ňom vieme svoje a moslimovia zas svoje. Kresťanské poznanie je dostatočné na spásu duše. Či na ňu stačí islamské poznanie, my tu na Postoji nebudeme rozhodovať. Rozhodne je však islam bližší k Bohu ako ateizmus.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo