Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. február 2018

Kristus berie na seba naše zranenia

Dnešná nedeľa je poslednou pred začiatkom pôstneho obdobia. Evanjeliový úryvok (Mk 1,40-45) hovorí o uzdravení malomocného. Za telesným uzdravením je oveľa viac. Ježiš prišiel, aby nám daroval plný život.
Kristus berie na seba naše zranenia

Mojžišov zákon chápal malomocenstvo ako nákazlivú chorobu. Okrem toho malomocenstvo sa považovalo za formu kultovej nečistoty. Preto malomocný bol vylúčený zo spoločenstva, zo vzťahov a z účasti na kultu. Aby sa zabránilo kontaktu s ním, mal volať „nečistý, nečistý“, ako to prikazuje starozákonná Kniha Levitikus 13,46. Z toho dôvodu sa malomocenstvo istým spôsobom stotožňovalo so smrťou a uzdravenie z neho so vzkriesením.

Uzdraviť hlboké rany

V Starom zákone Boh potrestal malomocenstvom Miriam, keď sa postavila proti svojmu bratovi Mojžišovi (porov. Nm 12,10-15). Na príhovor Mojžiša ju Boh uzdravil.

Azda najznámejším uzdravením z malomocenstva je starozákonný príbeh sýrskeho Námana, ktorý bol uzdravený po sedemnásobom ponorení do rieky Jordán (porov. 2 Kr 5).

V našom úryvku sa Ježiš dotýka malomocného. Tým sa podľa židovského zákona sám stal obradne nečistým. Ide o mesiášske gesto, ktorým sa napĺňa proroctvo Izaiáša: „On niesol naše choroby a našimi bôľmi sa obťažil“  (Iz 53,4). Autor novozákonného listu Hebrejom uvádza: „A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní“ (Hebr 2,18).

Kristus uzdravením vracia malomocnému nielen zdravie, ale ho znova začleňuje do spoločenského a náboženského života. Kristus sa dotýka aj našich rán. Berie na seba naše zranenia, bolesti, utrpenie. Neraz ide o hlboké duševné a duchovné rany, rozbité vzťahy, neprijatia, hriechy. Pán Ježiš nám dáva pravý život.

Malomocný prišiel k Ježišovi, kľakol si pred ním a prosil o očistenie. Toto gesto je vyznaním viery v božstvo Ježiša Krista. Jedinečným prostriedkom uzdravenia je sviatosť zmierania. Nehanbime sa kľaknúť si pred milosrdným Pánom. Táto sviatosť má v sebe aj sociálny rozmer, čo znamená zmierenie sa s blížnym a vzájomné odpustenie v našich rodinách.

Priniesť obetu

V už spomenutom starozákonnom príbehu Náman prišiel najskôr s prosbou o uzdravenie pred izraelského kráľa, ktorý zareagoval slovami: „Som ja Boh, aby som mohol dávať smrť a život..., aby som človeka oslobodil od malomocenstva?“ (2 Kr 5,7)

Inzercia

Keď sa novozákonné evanjeliá zmieňujú o tom, že Ježiš uzdravoval aj z malomocenstva, vyjadrujú Ježišovu identitu: Ježiš je Boh.

"Kristus sa dotýka aj našich rán. Berie na seba naše zranenia, bolesti, utrpenie. Neraz ide o hlboké duševné a duchovné rany, rozbité vzťahy, neprijatia, hriechy. Pán Ježiš nám dáva pravý život." Zdieľať

Podľa Mojžišovho zákona sa mal uzdravený najskôr ukázať kňazovi, ktorý skontroloval, či skutočne nastalo vyliečenie. V jeruzalemskom chráme bola dokonca na tento účel vyhradená osobitná miestnosť. Potom mal v chráme priniesť obetu. Bolo to vyjadrením vďaky všemohúcemu Bohu.

Výraz „im na svedectvo“ bolo Ježišovým odkazom pre kňazov, že je tu niekto, kto koná skutky, ktoré dokáže iba Boh. Naša účasť na Eucharistii, čo v preklade znamená „vzdávanie vďaky“, je chválou Bohu, je našou obetou za uzdravenie.

Chcem, buď čistý!

Evanjelista Marek na viacerých miestach svojho spisu zachoval aj Ježišov „vnútorný“ svet, čím nám jeho osobu robí bližšou z hľadiska jeho ľudskej prirodzenosti pravého človeka. Sú to výrazy napr. „s hnevom si ich premeral“; „zarmútený povedal“; „prísne mu pohrozil“; „namrzený im povedal“; „naňho pozrel s láskou“, atď.

V našom úryvku je to výraz „zľutoval sa nad ním“. Grécke sloveso „splanchnízomai“ označuje pohyb vnútorností. V prenesenom význame vyjadruje pohyb vnútra, to znamená zľutovanie a súcit. Marek do centra celého príbehu vkladá Ježišov súcit s človekom.

Radostné posolstvo pre človeka je, že Boh sa o človeka zaujíma. Boží Syn chce, aby človek bol čistý, aby bol svätý, ako je On  svätý. Neznižujme v sebe tento Boží ideál. Ježišov súcit je príkladom pre nás. Odstraňujme alebo aspoň zmierňujme zranenia a bolesti iných. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Uzdravenie pre službu

Uzdravenie pre službu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1,29-39) je plynulým pokračovaním textu z minulej nedele. Je to Ježišovo pozvanie k službe, ktorá nehľadá vlastný prospech, ale dobro blížneho, pričom je potrebné čerpať silu v každodennej modlitbe.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.