Benedikt XVI. a arcibiskup Vasiľ o Slovensku a bande zbojníkov

Štát kde nefunguje právo, sa podľa Benedikta XVI. nelíši od bandy zbojníkov. Mafia má najväčšie zisky z korupcie a verejného obstarávania, napísal taliansky prokurátor G. Falcone. Korupcia podľa pápeža Františka zapácha. Podľa arcibiskupa Vasiľa Slovensko v oblasti práva a spravodlivosti koná proti odkazu sv. Cyrila a Metoda. Uviesť to v texte k 25. výročiu SR je vraj nemiestne, zlomyseľné a škodí to slovenskej veci.

V blogu „Slovenská republika – 25 rokov štátu zbojníkov" je niekoľko faktov o privatizácii, narábaní s majetkom štátu a vládach SR. Jeho väčšinu tvoria citáty a otázky, ktoré pomôžu čitateľovi, aby podľa vlastných skúseností zhodnotil ako náš štát slúži svojim občanom. Hlavným kritériom je spravodlivosť, demokracia, a štátnosť v zmysle cyrilo-metodského dedičstva. ( https://blog.postoj.sk/29561/slovenska-republika-25-rokov-statu-zbojnikov ) V diskusii za blogom bolo niekoľko postrehov a námietok, na ktoré treba reagovať aj preto, že hovoria o myslení časti našich voličov, a pri týchto témach sa dosť opakujú.

Nenávisť k slovenskej veci ?

Podľa niektorých „autor kladie správne otázky." Podľa iných v článku, ktorého podstatou sú kritéria, ako treba hodnotiť kvalitu štátu, „vidieť nenávisť k slovenskej veci." To je postoj, ktorý odsúdila encyklika Pia XI. proti nacionálnemu socializmu, lebo uctieva štát a jeho vládu, a robí ich hlavným meradlom všetkých ostatných hodnôt.

Každého, kto kritizoval ich chyby a zločiny odsudzovali komunisti ako nepriateľa štátu, socializmu a pracujúcich. Rovnako Mečiar, Slota a spol. označili každého kritika ich vlády ako nepriateľa Slovenska. Ale štátu, Slovensku, pracujúcim najviac škodia tí, čo im najprv zobrali slobodu, potom ich odučili poctivo, kvalitne a zodpovedne pracovať, a po r. 1989 zabrzdili demokratizačné reformy, rozkradli väčšinu národného majetku, ničia právny systém a dnes v tom pokračujú korupciou a tunelovaním.

Takým dobre odpovedal napr. „Elstrom": „Vám stále nedochádza, že neriešime otázku či samostatné Slovensko, ale aké má byť samostatné Slovensko .... vyzeráte, že by ste sa spojili aj s Luciferom, ak by hlasoval za samostatné Slovensko."

Štát zbojníkov

Niektorých rozhorčil nadpis: „Benedikt XVI. nehovoril o Slovensku ... štát nerobia predsa len vládni činitelia, ale štát tvoríme i my normálnu ľudia. To sme všetci zbojníci?" (A. B.)

Benedikt XVI. v r. 2011 v nemeckom parlamente ako bandu zbojníkov neoznačil každého obyvateľa konkrétnej krajiny, ale režim a štát, ktorý namiesto presadzovania spravodlivosti upevňuje nadvládu bezprávia a klamstva, ktoré zatemňuje svedomie. Z jeho iných vyjadrení je zrejmé, že takým je aj komunizmus a nacionálny socializmus, a tento princíp je zásadný a všeobecne platný.

Arcibiskup C. Vasiľ v Terchovej 6.7.2013 povedal, že základ dnešnej právnej biedy a „neúcty k majetku a osobe" je v tom ako Slovenský štát a komunistický režim v mene národa, pracujúcich a ideológie obral desaťtisíce vlastných občanov o majetok a slobodu. „Vyvezenie 65-tisíc Židov počas Slovenského štátu je desivé a odsúdeniahodné. Mieru zodpovednosti jednotlivých ľudí je však potrebné skúmať a posudzovať individuálne." (biskup J. Haľko, Postoj, 3.1.2018) Komunisti potom obrali o slobodu a majetok násobne viac ľudí. Od Novembra 1989 a odchodu sovietskych vojsk v r. 1990 máme takú slobodu a nezávislosť, akú od nástupu Hitlera k moci v r. 1933 nemal ani E. Beneš ani J. Tiso.

Štát, s mnohoročnými zbojníckymi tradíciami, ktorého štvrtina výdavkov sa rozkradne, kde väčšina občanov slobodne volí politikov so zbojníckou minulosťou, ktorí uctievajú zbojnícky režim a vládnu zbojníckym spôsobom, kde ani cirkev až na nepatrné výnimky zbojníkov nekritizuje, je štát zbojníkov. Nehovoriac o tom, že je tam zbojník národným hrdinom a zbojníci najpopulárnejšími politikmi.

Korupcia a spravodlivosť

„Samostatné Slovensko nie je príčinou korupcie a nikdy nebolo." To som ja nikdy netvrdil. Len som napísal, že veľká miera našej korupcie, rozkrádania a iných nespravodlivostí je dôsledkom toho kto, ako a kedy kládol základy samostatnej SR. Stotožňovať kritiku „vodcov národa", ich politiky a politického systému s bojom proti štátu je prax totalitných režimov a vodcov.

„Je Slovensko výnimočné v korupcii , zahraničné ambasády sa tak jednoznačne nevyjadrujú, je veľká korupcia ,alebo vnímanie korupcie?" Prieskumy už 25 rokov opakovane ukazujú, že v korupcii patrí Slovensko k najhorším. Citujem arcibiskupa Vasiľa: „Podľa nedávnej medzinárodnej štúdie Slovensko v oblasti vymožiteľnosti práva nielenže skončilo z krajín Európskej únie, samozrejme, ako úplne posledné, ale spomedzi 144 krajín sveta sa umiestnilo na obdivuhodnom 140. mieste. Naša spravodlivosť je ako blesk – nie že by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, že udrie len sem-tam, a kto má správne namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí veľmi báť. V niečom je zasa naša spravodlivosť pravým opakom blesku. Blesk totiž bije na vysoké miesta, kým naša slovenská spravodlivosť bije zväčša len na tie najnižšie miesta, ale takmer nikdy neudiera svojím trestom do tých páchateľov neprávostí, ktorí vytŕčajú a sú vysoko, ktorí sa tu roky beztrestne pretŕčajú, pretože čím je človek „vyššie“, tým menšia je pravdepodobnosť, že by ho zasiahla." (Šaštín 15. 9. 2015, https://www.postoj.sk/5863/arcibiskup-cyril-vasil-najvacsie-nebezpecenstvo-je-strata-nadeje )

Britský ambasádor M. Roberts: „Zvolenie Š. Harabína na čelo súdov by bolo v Británii nemysliteľné. ... Dvadsať percent sumy je stratených pri každom tendri. Mám podozrenie, že to môže byť ešte viac.“ ... „Na Slovensku je širší problém s vládou práva, nejde len o samotné súdnictvo. Ak sa pozriete, ako málo vážnych korupčných prípadov bolo dotiahnutých, je zrejmé, že niečo nefunguje." (Sme, 21.12.2010) http://www.sme.sk/c/5692408/na-uplatky-ide-20-percent-z-kazdeho-tendra.html )

Výstižný dialóg za článkom

…. „Úplne presné. Do bodky. Len odhad 20 % rozkradnutého z verejného obstarávania je asi polovičný. Realita bude niekde pri 40 %" .... moje bohaté skúsenosti s verejným sektorom do bodky potvrdzujú to, čo p. Martinický píše. Dokonca je to ešte horšie. Ak si myslíte, že podporovaním tých podvodníkov a zlodejov pomáhate Slovensku, ste vedľa. Priateľ je ten, kto vám povie pravdu, nie ten čo vám klame do očí, aby si vás získal." (Elstrom) - „Vy ste naivný keď si myslíte že verejný sektor by sa správal inak pri inom štátosprávnom usporiadaní" (Dominmik 6000) - „Vy ste fakt neuveriteľný. Kde Martinický a ja píšeme o zmene štátoprávneho usporiadania? Chceme, aby Slováci prestali tolerovať podvodníkov a zlodejov vo vlastnom štáte!!!"

Katastrofa alebo druhé Švajčiarsko?

„Myslíš si, že keby ostalo ČSR, tak by sme si tu žili všetci ako na zámku?" Iste nie. Ale keby sme najprv dokončili demokratické reformy štátnej správy, politického systému a justície, keby nestačilo, aby bývalý komunista začal mávať slovenskou zástavou, aby sme mu odpustili a tolerovali všetky neprávosti, možno by sa ČSFR rozdelila a možno nie. Ale iste by u nás bola menšia korupcia a väčšia politická kultúra, vymožiteľnosť práva i plnšia štátna kasa, ktorej výdavky by sa rozdeľovali spravodlivejšie. S dôsledkami na kvalitu zdravotníctva, školstva, a iného.

„Nesplnili sa hrôzostrašné predpovede...". Niektoré z najhorších nie. Ale nesplnili sa ani sľuby a predpovede, že po rozdelení Československa („keď nás Česi prestanú okrádať") bude zo Slovenska druhé Švajčiarsko. Raj na zemi majú hlavne „národne a sociálne cítiaci“ politici ako Mečiar, Slota, Fico, a spol., a ich biznispartneri presúvajúci peniaze od slovenských občanov do daňových rajov.

Hrubé čiary, Česko a Slovensko

Blog je o tom ako Slovensko využilo 25 rokov štátnej samostatnosti. Napriek tomu niektorí v diskusii opakovane spomínali ČSR, Česko a iné štáty. Preto u jednej z hlavných príčin problémov uvádzam malé porovnanie.

Niektorí opakujú, že politika hrubých čiar za minulosťou začala už „za Havla“, krátko po Novembri 1989. Súhlasím. Zo Slovenska však vtedy nikto nenamietal a po vzniku SR tu tieto ešte zhrubli.

Prezident Havel uvoľnil I. Gašaparoviča z funkcie federálneho prokurátora, lebo v nej pomáhal bývalým eštebákom. Gašparovič potom ako Mečiarov partner viedol parlament, a ako národom zvolený prezident a Ficov kumpán menovaním sudcov a prokurátorov betónoval ducha komunizmu v našej justícii.

Český zákon o protiprávnosti komunistického režimu pravdivo uvádza, že KS riadila porušovanie ľudských práv a slobôd. Slovenský, prijatý o 2 roky neskôr, zavádzajúco tvrdí že týmto zločinom iba „nezabránila.“ V ČR sa lustračný zákon dodržiaval viac ako v SR, a boli aj snahy súdne potrestať najhoršie zločiny. V SR nič.

Klausova privatizácia mala chyby. Mečiar a spol. v 2. kole jej systém výrazne zhoršil v neprospech spravodlivosti a obyčajných ľudí.

V českej TV i Katolickom týdeníku je násobne viac diskusií a informácií o moderných dejinách ako v slovenských. V Česku nebola taká podpora cirkevných predstaviteľov nedemokratickým politikom vrátane exkomunistov ako na Slovensku.

Presadzovaním hrubých čiar, ktoré spôsobuje hrubé mravy (C. Vasiľ) bolo aj ničenie archívov ŠtB za Mečiara a nedávna Ficova „reforma" ÚPN.

Božia vôľa ?

Aj arcibiskup Vasiľ povedal, že jednou hlavných príčin súčasných problémov je politika hrubých čiar za minulosťou. Niektorí ju však obhajujú ako prejav kresťanskej lásky a odpustenia. Sú hrubé čiary prejavom spravodlivosti, ktorú Benedikt XVI. označil za prvoradú politickú úlohu každej generácie?

Je prejavom lásky ku gaunerovi dobrovoľne mu dať moc, a uľahčiť aby si svedomie zaťažoval ďalšími neprávosťami, napríklad okrádaním chudobných? Je to prejav lásky k jeho obetiam? Je kresťanské umožniť mu to, ak nám či národu niečo sľúbi, alebo dá podiel z takého nespravodlivého zisku?

„Ako štát funguje - silno súvisí s tým kto, kedy ako ho zakladal, aké hodnoty a morálku prakticky vyznával ...opäť súhlas, ale pripomínam jednu vec zo SZ (Starý Zákon): Pán Boh pre smerovanie a výchovu Izraela a dejiny spásy používal aj pohanských kráľov, verím teda že nemal problém použiť aj Mečiara a ďalších politikov pre večnú spásu Slovákov a ostatných národnosti na Slovensku." (Misojogi)

Áno, ale to neznamená, že Boh schvaľuje zlé skutky, v mene čohokoľvek. To, že spravodlivým v istom zmysle slúžil na dobré aj pobyt v komunistickom väzení neznamená, že komunistická diktatúra bola dobrá. „Starozákonný" Boh pre výchovu Izraela používal aj pohanských kráľov - často ako trest a posledné riešenie, keď nepomohli jeho dobré rady, požiadavky formulované v Desatore a slová prorokov. Tých izraelskí vodcovia a národ občas likvidovali ako „nepriateľov národa". (S rovnakým odôvodnením ukrižovali Krista.)
Okrem toho Boh zväčša nepoužíva zázraky, ale prirodzené prostriedky. „Nešťastie" často nie je nadprirodzeným trestom, ale prirodzeným dôsledkom konania. (napríklad automobilová búračka pri jazde pod vplyvom alkoholu.) Čiže aj Mečiar, Fico a dôsledky ich vlády môžu byť pre národ aj trestom za hlúposť a uctievanie falošných hodnôt a vodcov. ... Sodoma a Gomora bola zničená, lebo sa nenašiel ani minimálny počet spravodlivých.....

Cirkev a štát zbojníkov

Keďže 3/4 obyvateľov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu, ktoré je podstatnou súčasťou jeho dejín a kultúrnej identity, je aj štátom kresťanským. Korupciu však väčšina cirkevníkov nepovažuje za problém o nič viac ako neveriaci. Napriek tomu, že poslední traja pápeži ju jasne a dôrazne odsudzujú. ( https://blog.postoj.sk/26848/papez-frantisek-korupcia-zapacha-aj-na-slovensku ) Za 25 rokov SR si na tú tému pamätám jedno dobré vyhlásenie KBS - pred voľbami v r. 2012, a jeden článok v Katolíckych novinách. Okrem toho hrubé čiary, korupciu a justíciu pár krát jasne kritizoval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý pôsobí v Ríme. Milan Lach ako jediný domáci biskup jasne napísal, že na Slovensku „rastúca morálna aj materiálna bieda, zapríčinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných ... dosiahli neúnosné rozmery." ... „Zároveň sa obraciam na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci, ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej krajiny, vrátane tzv. veľkej politiky: v mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam: prestaňte považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku!" ( https://www.postoj.sk/10178/biskup-lach-ficovi-prestante-zastrasovat-sestricky )

Biskup Lach svoje konanie zdôvodnil: „Pretože ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slovenska, nedovoľujú zodpovedným kresťanom, tobôž kňazom a poverenému biskupovi, ďalej mlčať." Premiér Fico reagoval podráždene v duchu príslovia „trafená hus zagágala". KBS biskupa Lacha o niekoľko mesiacov poslala pôsobiť za oceán.

Počas prenasledovania sme v r. 1985 na Velehrade skandovaním a pískaním, ktoré počula celá Európa komunistickému ministrovi pripomenuli, že sv. Cyril a Metod nám s kultúrou priniesli hlavne kresťanskú vieru. Pripomínali naši cirkevní predstavitelia za 27 slobodných rokov dostatočne vládam a politikom, aby v duchu odkazu sv. Cyrila a Metoda viedli Slovensko podľa pravdy a spravodlivosti?

Slovensko je krásne, ale rozkradnuté. Žije tu aj mnoho dobrých, vzdelaných a šikovných ľudí, ale v zmysle slov Benedikta XVI. sme štátom zbojníkov. Naša cirkev robí mnoho záslužnej práce v zdravotníctve, školstve a službe sociálne slabým, ale v spoločensko-politickej sfére svoju učiteľskú a prorockú úlohu nesplnila.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo