Slovenská republika – 25 rokov štátu zbojníkov

Krátky politicky nekorektný komentár a anketa pre čitateľov k 25. výročiu vzniku Slovenskej Republiky. Hlavne o tom, ako náš formálne demokratický štát založený na cyrilometodských základoch slúži svojim občanom.

Od vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993 si Slovensko samo riadi vlastné záležitosti, a po 27 slobodných rokoch a 25 rokoch štátnej samostatnosti sa už nemôže na nikoho vyhovárať. Zamyslenie nad tým, ako sme to využili je pre budúcnosť užitočnejšie než oslavný ohňostroj.

Relatívny blahobyt

Väčšina obyvateľov Slovenska má dnes aspoň štatisticky vyššiu životnú úroveň ako kedykoľvek predtým. Otázne je, či je to vďaka štátnej samostatnosti, nezávisle od nej, alebo napriek tomu kto a ako ju budoval. Dôležité je nakoľko spravodlivo je toto bohatstvo rozdeľované. Toto kritérium však nie je jediné ani najdôležitejšie, a vytrhnuté zo súvislostí môže aj zavádzať.

Aj po desaťročiach komunistickej vlády tu bola materiálne vyššia životná úroveň než v r. 1948. Problémom je cena slobody, ktorú nám zobrali, a to že porovnateľné demokratické štáty ako napríklad Rakúsko nás aj v životnej úrovni tak predbehli, že ani za 27 slobodných rokov sme ich nedobehli. Náš priemerný príjem je stále približne tretinový pri takmer rovnakých nákladoch na základné životné potreby ako strava a bývanie. Rovnako treba dnešné Slovensko porovnať nie len s viac než miliardou ľudí na Zemi, ktorí sa majú omnoho horšie než my, ale hlavne s ostatnými štátmi Európy.

Štatistiky ukazujú, že v kvalite zdravotníctva patrí Slovensko do najhoršej tretiny Európy. (viac tu: https://www.postoj.sk/22033/ako-zachranit-slovensko-pred-extremizmom-a-demografickou-katastrofou) Podobne je to aj v iných oblastiach. V miere korupcie, kvalite justície a vymožiteľnosti práva, ktoré patria k hlavným kritériám demokracie patríme k úplne najhorším. Mnohomiliardové hodnoty sa rozkradli v privatizácii. Štvrtina výdavkov štátu, zmizne korupciou a tunelovaním v rukách malej vrstvy „vyvolených“, prevážne komunisticko-eštebáckeho pôvodu.

Nechcem však opakovať či rozvíjať moje analýzy príčin, súvislostí a dôsledkov. Ponúkam malý podklad na zamyslenie, aby čitatelia mohli sami zhodnotiť situáciu podľa podstatných kritérií, ktoré sú aj v preambule Ústavy SR: demokratická forma vlády a štátnosť v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva.

Akože demokracia

Demokracia má mnoho foriem. Jej podstatnou vlastnosťou je rovnosť všetkých občanov v slobode, právach a zodpovednosti. Napríklad aj v možnosti získať niečo od štátu, napríklad dobré zamestnanie či zákazku, a zodpovednosti za porušenie dopravných, daňových či iných predpisov.

Myslíte si, že na Slovensku táto rovnosť v dostatočnej miere platí ( A), neexistuje (B), alebo vás to nezaujíma (C)?

Demokracia je vláda ľudu, v realite 20. a 21. storočia prostredníctvom slobodne volených zástupcov. Myslíte si že vláda Slovenskej republiky, a väčšina jej ďalších orgánov pri rozhodnutiach a narábaní s financiami a majetkom štátu väčšinou dáva na prvé miesto záujmy ľudu (A) alebo záujmy svoje a spriaznených podnikateľov a oligarchov (B)? Alebo neviete posúdiť (C)?

Privatizácia

Prelomovým bodom transformácie komunistickej ekonomiky a základom štýlu narábania s majetkom novovzniknutého štátu bolo prenesenie kompetencií privatizácie národného majetku z vlády na Fond národného majetku (FNM) za vlády V. Mečiara, ktorý odhlasoval parlament vedený I. Gašparovičom. Do vedenia FNM dosadila vládna koalícia svojich ľudí, ktorí neniesli zodpovednosť verejných činiteľov, a ktorých verejnosť ani parlament nemohli kontrolovať.

V r. 1994-98 tak za 31 miliárd sprivatizovali majetok v účtovnej hodnote 109 miliárd korún. Myslíte že pri tom mali všetci občania rovnaké šance (A), alebo väčšinu nespravodlivo získala hŕstka „vyvolených“, zväčša komunistického pôvodu (B) alebo nemáte na to názor (C)? Myslíte že táto privatizácia priniesla Slovensku rozvoj, a rovnaký úžitok všetkým občanom (A), alebo rozvoju Slovenska a životnej úrovni väčšiny uškodila (B)? Alebo neviete posúdiť (C)?

Prvá Dzurindova vláda sprivatizovala majetok v účtovnej hodnote 70 miliárd korún a dostala zaň 256 miliárd, druhá dostala 37 miliárd za majetok v hodnote 28 mld. (Privatizácia - konečná bilancia, Aktuality.sk, 3.5.2008) Nikoho z predchádzajúcich tunelárov však nevzala na zodpovednosť, a aj banky oživila z daní všetkých občanov.

Reformy Dzurindovej vlády oživili ekonomiku. Myslíte že s reformou spojené náklady a záťaž, a potom úžitok z nej spravodlivo rozdelila medzi všetkých občanov? (A) Alebo záťaž niesli hlavne chudobnejší, a výsledkom bolo aj nespravodlivé zväčšenie sociálnych rozdielov? (B) Alebo nemáte názor? (C) Boli zlaté padáky niektorých jej členov spravodlivé? Áno (A), nie (B), neviete (C).

Spravodlivosť a právo

Kardinál Ratzinger charakterizoval nacionálno-socialistický a komunistický režim analýzou ich právneho systému, kde: „od občana sa mohla vyžadovať poslušnosť a podriadenosť štátnym autoritám, a zároveň sa mohli používať právne prostriedky ako nástroje na páchanie zločineckých cieľov. Právny poriadok, ktorý v každodennom živote sčasti naďalej platil, ako mal, sa stal súčasne mocou, ktorá ničila právo. Nastalo prevrátenie usporiadania, ktoré by malo byť v službe spravodlivosti, avšak upevnilo nadvládu bezprávia, ...čo spôsobilo ozajstnú dominanciu klamstva, ktoré zatemňovalo svedomie.“ Súhlasíte že to v mnohom platí aj pre súčasné Slovensko (A), alebo myslíte že neplatí (B), prípadne neviete posúdiť (C)?

Benedikt XVI. nazval komunistický a nacistický režim štátom riadeným bandou zbojníkov. (Berlín 2011) Základy právneho a politického systému SR kládla koalícia bývalých komunistov a nacionalistov pod vedením V. Mečiara. Ich nástupcom je podobná vládna koalícia exkomunistu R. Fica. Aj preto na Slovensku  „patrí oblasť práva medzi najviac zdiskreditované v našej spoločnosti."...    „Právo, pravda a spravodlivosť – druhý pilier cyrilometodského dedičstva, ku ktorému sme sa prihlásili v našej ústave, sa už veľmi nespomína ani z úst slávnostných rečníkov na cyrilometodských oslavách, nieto ešte v každodennom skutočnom živote." (arcibiskup C. Vasiľ, Terchová, 6.7.2013)

Podľa Biblie, učenia Cirkvi, i „Napomenutia vladárom" sv. Metoda k hlavným úlohám vlády a práva patrí presadzovanie spravodlivosti. „Vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku je základnou úlohou, ktorej musí znova čeliť každá generácia." (Benedikt XVI. v encyklike o láske) Patrilo úsilie o spravodlivosť k prioritám niektorej vlády SR? Je dnes Slovensko spravodlivejšie než pred 25 rokmi? Áno (A) Menej spravodlivé (B) rovnako nespravodlivé (C)?

Myslíte že je spravodlivé a pre budúcnosť Slovenska dobré, že bývalí eštebáci na súdoch vyhrávajú aj keď proti nim svedčia nimi podpísané dokumenty, a majú podstatne lepšie príjmy, dôchodky a postavenie ako ich obete? Áno (A) , nie (B), je mi to jedno (C)?

Korupcia a tunelovanie

Asi 20 i viac percent z výdavkov štátu, čiže našich daní, mizne v korupcii, tunelovaní, predražených nákupoch. Také úniky existujú všade, ale Slovensko patrí k rekordmanom v ich výške, aj v tom, že zodpovední politici a štátni úradníci za to nenesú žiadnu zodpovednosť.

„Nedostatok istoty sprevádzaný korupciou štátnych úradov, šírením nečestných prameňov obohacovania a ľahkého zisku spočívajúcich na ilegálnej a špekulatívnej činnosti, je jedna z hlavných bŕzd rozvoja a hospodárskeho poriadku.“ (Ján Pavol II., Centesimus annus) „Korupcia zapácha" (pápež František - https://blog.postoj.sk/26848/papez-frantisek-korupcia-zapacha-aj-na-slovensku ) Je na Slovensku po 25 rokoch štátnosti korupcia väčšia (A) menšia (B) rovnaká ako v r. 1992 (C)?

(http://spravy.pravda.sk/clanok/452136-korupcia-je-na-Slovensku-rozsirena-zvysuje-sa-ukazal-prieskum-podnikatelov/ SITA 21.12.2017)

„Úplatky dnes platia prakticky všetci“ ... „Keď hovoríme o mafiánskych príjmoch, nemôžeme zabudnúť na konkurzy verejného obstarávania. Dokonca si kladiem otázku, či to pre Cosa Nostru nie je ten najlukratívnejší obchod. Kontrola verejných konkurzov … v súčasnosti dosahuje nevídané rozmery.“ (Giovanni Falcone: Cosa Nostra) Súhlasíte, že to aj pre súčasné Slovensko, biznispartnerov vlády R. Fica, a narábaní s eurofondami platí podobne (A), neplatí (B) alebo neviete (C) ?

„Keďže finančné machinácie pri prepieraní špinavých peňazí nemôžu robiť úplne zainteresované organizácie,... zadávajú túto úlohu expertom medzinárodného finančníctva tzv. „bielym golierom“, ktorí vstupujú do služieb organizovaného zločinu, aby prevádzali nezákonne nadobudnutý kapitál do dobre známych „daňových rajov“. (Falcone) Podnikajú so štátom naše garážové firmy a spoločnosti ako Váhostav ex--eštebáka Širokého rovnako? Áno (A), nie (B), neviete (C) ?

Rovní a rovnejší

Je v demokratickom právnom štáte „normálne“, aby syn prezidenta a expredsedu parlamentu postavil ako čiernu stavbu supervilu na pochybne získanom pozemku? Aby jeden premiér dostal od dôchodcu v igelitke nezdokladované milióny na stavbu vily, a druhý si prenajímal luxusný byt od daňového podvodníka? Aby ministri „socialistickej“ vlády vykazovali popri ministerskom plate ročne ešte príjem 260-900 tisíc eur, a zdokladovali ich ako zisk z neurčitého podielu v nemenovaných eseročkách? Môže každý živnostník a podnikateľ takto „zdokladovať“ 6-20 násobok oficiálneho príjmu? Áno (A), nie (B), neviete (C).

Pri obsadzovaní vedúcich funkcií v štátnej správe na Slovensku je hlavným kritériom odbornosť, vzdelanie, kvalifikácia (A), alebo známosti, stranícka príslušnosť či komunistická minulosť (B), alebo neviete posúdiť (C) ??

Kultúra, vzdelanie, príroda

Sv. Cyril a Metod šírili s kresťanstvom aj kultúru a vzdelanosť. Demokratická ČSR priniesla Slovensku od r. 1918 za prvých 15-20 rokov existencie aj obrovský rast školstva a vzdelanosti. (Fakty napr. tu: https://www.postoj.sk/7313/tragicky-paradox-slovenskeho-katolicizmu ) V akom stave je slovenské školstvo a veda dnes? V lepšom než pred 25 rokmi (A), horšom (B) alebo rovnakom (C)?

„Mládež naša, tys´ buditeľka rána" napísal klasik. Odchádza dnes zo Slovenska natrvalo do zahraničia menej mladých a vzdelaných ľudí (A), viac (B) alebo rovnako (C) ako pred 25 rokmi? Ako sa rozdeľujú peniaze z našich daní a eurofondov určené na vedu a vzdelanie?

Slovensko je krásne. Je naša príroda, lesy a pamiatky množstvom a kvalitou lepšia ako pred r. 1993 (A) , v horšom stave (B), alebo v rovnakom (C) ?

Záver

Prvých 5 rokov (1992-98) štátnej samostatnosti SR vládla, a základy politického a právneho systému kládla koalícia HZDS, SNS a ZRS na čele s V. Mečiarom, s 9 mesačným prerušením slabej udržiavacej Moravčíkovej vlády. Potom necelých 8 rokov Dzurindova koalícia, pričom prvé 4 roky tvorila jej polovicu postkomunistická SDĽ, v ktorej bol pôvodne aj R. Fico.

Posledných 10 rokov, s prerušením necelých 2 rokov "pravicovej" vlády I. Radičovej, vládne SMER exkomunistu R. Fica. Od júla 2006 s HZDS a SNS. Potom po Radičovej 4 roky Fico sám. Od marca 2016 je hlavným koaličným partnerom Smeru, znova SNS ktorá má aj vedenie parlamentu, partiu dopĺňa SIEŤ a Most-Híd.

Sudcov menujú podľa návrhu vlády a parlamentu prezidenti, až po A. Kisku bývalí komunisti. Parlament, ktorý schvaľuje vládu i zákony slobodne volia občania. Vláda robí to, čo si želá, alebo jej dovolí väčšina občanov.

Dalo by sa písať a pýtať viac, ale myslím že podstatné tu je. Bolo by zaujímavé a užitočné, keby redakcia umožnila elektronické hlasovanie v tejto "ankete". Bol by to dobrý priestor na vyjadrenie názoru občanov, ktorí zväčša môžu len počúvať a čítať vyjadrenia politikov a iných "odborníkov", ktorí zväčša prakticky neriešia finančné, podnikateľské a úradné problémy obyčajných ľudí.

Ak sa to nepodarí, môžete aspoň v diskusii uviesť, či u vás prevažujú odpovede A, B, alebo C. Želám všetko dobré a zdravý rozum do Nového roka 2018.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo