Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. december 2017

Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017

Od roku 2018 vstúpime do 12. ročníka časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty, ktoré vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka. Časopis vychádza štvrťročne. Predplatné na 1 rok je 8,-Eur + poštovné. Usilujeme sa robiť tento časopis tak, aby tam neboli dlhé články a aby sme reagovali na spoločenské, teologické a iné aktuálne otázky. Budeme radi, ak nám napíšete aj svoje návrhy na niektoré témy, o ktorých by ste chceli niečo počuť a prečítať si. Tu prinášame informáciu o obsahu posledného tohtoročného čísla.
Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017

Nové horizonty, časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť (vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka), ročník XI., č. 4/2017, ISSN 1337-6535, počet strán 208. V tomto nádhernom predvianočnom období vyšlo posledné (štvrté) tohtoročné číslo časopisu  pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty. Chcem milých čitateľov informovať krátko o obsahu čísla.

V úvodníku pod názvom „Riešenie pre Európu...?“ (str. 159) Ján Duda pozýva k zamysleniu nad spoločenskou situáciou v Európe a poukazuje na jej možné riešenia na príkladoch troch rímskych diplomatov v období pádu Rímskej ríše - Boethia, Cassiodora a Benedikta z Nurzie. Riešenia pre zložité problémy sa nerodia ľahko ani v krátkodobom horizonte. Preto úvodník iba pozýva k zamysleniu.

Začiatkom septembra 2017 sa na Slovensku v Spišskej Kapitule konal kurz pre spovedníkov, ktorého sa zúčastnil kňaz a profesor morálnej teológie z Ríma José Noriega, pôvodom Španiel. Nové horizonty s ním prinášajú rozhovor na morálne témy súčasnej doby ako vzťah kňaza a manželov, problémy rodiny či sexualita a šťastie (str. 160-163).

V minulom čísle (3/17) bola zverejnená prvá časť prekladu pod názvom „Nervová anorexia“ a terajšie číslo časopisu prináša pokračovanie prekladu pod názvom „Nervová bulímia“. Obidve tému sú spracované s cieľom, ako tieto ochorenia môžu vplývať na platnosť manželského súhlasu v kauzách manželskej nulity (str. 166-169).

Nasleduje štúdia od odborného asistenta morálnej teológie zo Spišskej Kapituly ThDr. Martina Kolejáka, PhD. pod názvom „Desiate prikázanie“ (str.170-177). Autor v tejto štúdii vysvetlil Desiate Božie prikázanie.

Články

Inzercia

Článkov je v časopise viacero. Príbeh Charlieho Garda popísal a vysvetlil hovorca KBS kňaz Martin Kramara. Ide o príbeh chorého chlapca. Lekári to už vzdali, ale rodičia nie a riešili to britské súdy, ako aj Európsky súd pre ľudské práva. Príbeh bol medializovaný a vyjadrovali sa k tomu lekári, právnici, ľudia Cirkvi i ďalší ľudia (str. 178-181). Ďalším článkom je svedectvo Jozefa Straussa o jeho otcovi a lekárovi Pavlovi Straussovi (str. 182-183). K „Tajomstvu Fatimy a tajomstvu rodiny“ sa vyjadril Róbert Neupauer (str. 184-186) a k téme manželskej lásky a vernosti Martin Koleják (str. 187-190). Nasleduje informácia o Božom služobníkovi Alojzovi Chmeľovi (1913-1939). Proces jeho beatifikácie vedie Rehoľa bosých augustiniánov a je to momentálne na úrovni Kongregácie pre kauzy svätých (J. Duda, str. 191-192), potom nasleduje článok o Eucharistii (Koleják, str. 193-195), článok o kríze etiky v súčasnej rodine od Pavla Ondríka (str. 196-198), o možnosti odškodnenia (Koleják, str. 199-200) a požehnaní a posvätení kostola (Duda, str. 201).

Názory a recenzie

Juliana Gregorová napísala "Príspevok k polemike o interrupčnom zákone" (str. 202-203). V časopise sa nachádzajú aj dve recenzie. Ján Duda napísal recenziu na dielko kardinála Josepha Ratzingera „Cirkev jako společenství“ (Praha 1995) a František Trstenský na knihu „První kroky manželství. Pastorační doprovázení v tomto krásnem a náročném období“ (Brno 2017).

Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.novehorizonty.sk.

Foto: Ján Duda

Odporúčame

Blog
Liturgické oblečenie kňaza

Liturgické oblečenie kňaza

Pod názvom „liturgické oblečenie kňaza“ rozumieme oblečenie, ktoré kňaz nosí pri bohoslužbách (liturgických úkonoch). Toto oblečenie je predpísané liturgickými predpismi, ktoré sa nachádzajú v príslušných liturgických knihách (napr. Rímsky misál, Ordo baptismi čiže Kniha vysluhovania sviatosti krstu atď.). To znamená, že k liturgické úkony kňaz nemôže vykonávať bez predpísaného liturgického oblečenia a nemôže si zvoliť oblečenie podľa svojej ľubovôle.

Blog
Horúci adrenalín

Horúci adrenalín

Každé dve hodiny otváram dvere na balkón. Skontrolujem, či horí plamienok Betlehemského svetla na dvoch sviečkach a v jednej petrolejke. Pravidelne vymieňam vyhorené sviečky za nové a do lampy dolievam petrolej. Manžel tiež pestuje tento dobrodružný šport. Trvá len týždeň, ale stoj čo stoj musíme svetlo ustrážiť. Betlehemské zápalky totiž nie sú povolené. A tie obyčajné by boli neospravedlniteľným útokom na našu skautskú česť.

Blog
Máme otvorené oči pre príchod Svetla?

Máme otvorené oči pre príchod Svetla?

Každoročne sme pred Vianocami svedkami veľkého zhonu, keď sa každý rozličným spôsobom pripravuje na vianočné sviatky. Obchodné domy sa predbiehajú v ponúkaní predvianočných zliav, banky poskytujú predvianočné úvery, vďaka neustálym reklamám by azda aj slepý videl, že sa blíži niečo nevšedné. Pre každého z nás advent naozaj znamená niečo mimoriadne, hoci to vnímame a prežívame rozličným spôsobom. Pre členov našej organizácie Federácia skautov Európy je obdobím očakávania opätovného príchodu Pána. Opýtal som sa Adama Žilineka, lekára a národného komisára pre roverov (dospelých skautov nad 17 rokov), Janky Hrušovskej, ekonómky a generálnej komisárky FSE na Slovensku a Andreja Horníka, maturanta a vedúceho svorky vĺčat (malých skautov vo veku 7-11 rokov) v Trnave, ako vnímajú tieto týždne oni: