Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017

Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017

Od roku 2018 vstúpime do 12. ročníka časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty, ktoré vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka. Časopis vychádza štvrťročne. Predplatné na 1 rok je 8,-Eur + poštovné. Usilujeme sa robiť tento časopis tak, aby tam neboli dlhé články a aby sme reagovali na spoločenské, teologické a iné aktuálne otázky. Budeme radi, ak nám napíšete aj svoje návrhy na niektoré témy, o ktorých by ste chceli niečo počuť a prečítať si. Tu prinášame informáciu o obsahu posledného tohtoročného čísla.

Nové horizonty, časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť (vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka), ročník XI., č. 4/2017, ISSN 1337-6535, počet strán 208. V tomto nádhernom predvianočnom období vyšlo posledné (štvrté) tohtoročné číslo časopisu  pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty. Chcem milých čitateľov informovať krátko o obsahu čísla.

V úvodníku pod názvom „Riešenie pre Európu...?“ (str. 159) Ján Duda pozýva k zamysleniu nad spoločenskou situáciou v Európe a poukazuje na jej možné riešenia na príkladoch troch rímskych diplomatov v období pádu Rímskej ríše - Boethia, Cassiodora a Benedikta z Nurzie. Riešenia pre zložité problémy sa nerodia ľahko ani v krátkodobom horizonte. Preto úvodník iba pozýva k zamysleniu.

Začiatkom septembra 2017 sa na Slovensku v Spišskej Kapitule konal kurz pre spovedníkov, ktorého sa zúčastnil kňaz a profesor morálnej teológie z Ríma José Noriega, pôvodom Španiel. Nové horizonty s ním prinášajú rozhovor na morálne témy súčasnej doby ako vzťah kňaza a manželov, problémy rodiny či sexualita a šťastie (str. 160-163).

V minulom čísle (3/17) bola zverejnená prvá časť prekladu pod názvom „Nervová anorexia“ a terajšie číslo časopisu prináša pokračovanie prekladu pod názvom „Nervová bulímia“. Obidve tému sú spracované s cieľom, ako tieto ochorenia môžu vplývať na platnosť manželského súhlasu v kauzách manželskej nulity (str. 166-169).

Nasleduje štúdia od odborného asistenta morálnej teológie zo Spišskej Kapituly ThDr. Martina Kolejáka, PhD. pod názvom „Desiate prikázanie“ (str.170-177). Autor v tejto štúdii vysvetlil Desiate Božie prikázanie.

Články

Článkov je v časopise viacero. Príbeh Charlieho Garda popísal a vysvetlil hovorca KBS kňaz Martin Kramara. Ide o príbeh chorého chlapca. Lekári to už vzdali, ale rodičia nie a riešili to britské súdy, ako aj Európsky súd pre ľudské práva. Príbeh bol medializovaný a vyjadrovali sa k tomu lekári, právnici, ľudia Cirkvi i ďalší ľudia (str. 178-181). Ďalším článkom je svedectvo Jozefa Straussa o jeho otcovi a lekárovi Pavlovi Straussovi (str. 182-183). K „Tajomstvu Fatimy a tajomstvu rodiny“ sa vyjadril Róbert Neupauer (str. 184-186) a k téme manželskej lásky a vernosti Martin Koleják (str. 187-190). Nasleduje informácia o Božom služobníkovi Alojzovi Chmeľovi (1913-1939). Proces jeho beatifikácie vedie Rehoľa bosých augustiniánov a je to momentálne na úrovni Kongregácie pre kauzy svätých (J. Duda, str. 191-192), potom nasleduje článok o Eucharistii (Koleják, str. 193-195), článok o kríze etiky v súčasnej rodine od Pavla Ondríka (str. 196-198), o možnosti odškodnenia (Koleják, str. 199-200) a požehnaní a posvätení kostola (Duda, str. 201).

Názory a recenzie

Juliana Gregorová napísala "Príspevok k polemike o interrupčnom zákone" (str. 202-203). V časopise sa nachádzajú aj dve recenzie. Ján Duda napísal recenziu na dielko kardinála Josepha Ratzingera „Cirkev jako společenství“ (Praha 1995) a František Trstenský na knihu „První kroky manželství. Pastorační doprovázení v tomto krásnem a náročném období“ (Brno 2017).

Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.novehorizonty.sk.

Foto: Ján Duda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo