Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. december 2017

Boh je vždy na ceste k človeku

Treťou nedeľou Adventu vstupujeme do jeho druhého obdobia, v ktorom výber biblických textov zohľadňuje blížiace sa sviatky narodenia Božieho Syna. Prostredníctvom postavy Jána Krstiteľa nás Božie slovo (Jn 1,6-8. 19-28) pozýva odstrániť všetky prekážky, ktoré nám bránia stretnúť sa s Pánom.
Boh je vždy na ceste k človeku

Svedok svetla

Jánovo evanjelium začína oslavným hymnom, ktorý obsahuje dôležité pravdy o Ježišovi Kristovi: Jeho večnú (pre)existenciu; jeho božskú prirodzenosť; jeho prijatie ľudskej prirodzenosti. Slávnostný hymnus je však zrazu prerušený dvoma veršami, ktoré sa zmieňujú o Jánovi Krstiteľovi: „Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.(Jn 1,6-8) Po prvý raz a hneď trikrát sa stretávame s výrazom, ktorý  patrí medzi kľúčové pojmy Jánovho evanjelia – svedok resp. vydať svedectvo. Kým z ostatných evanjelistov grécke sloveso martyréo - vydať svedectvo používa iba Matúš a Lukáš po jednom raze, v Jánovom evanjeliu sa nachádza až 33 krát.  Kto prijal Ježiša Krista ako svetlo svojho života,  nenecháva si ho pre seba, ale svedectvom životného štýlu ho prináša spoločnosti. Svedectvo sa opiera o skúsenosť. Je to skúsenosť toho, čo človek videl, počul alebo zažil. Pritom si máme byť vedomí, že Kristus je svetlom sveta, my sme jeho nositeľmi.

Byť nositeľom Slova

Ján Krstiteľ nepodľahol pokušeniu uchmatnúť si niečo zo slávy mesiáša. Aby neodviedol pozornosť a aby neprišlo k nedorozumeniu, radikálne odmieta akúkoľvek podobnosť ani len s niektorým zo starozákonných prorokov. Vyznáva svoju nehodnosť rozviazať čo i len remienok na obuvy, čo bola úloha otroka. Všetka sláva patrí Mesiášovi, ktorým je Ježiš Kristus. On je centrom, na neho je potrebné sa sústrediť. Ak úvodný hymnus bol oslavou Krista, ktorý je večným slovom Otca, teraz Ján vyhlasuje svoje poslanie. Dáva hlas, aby mohlo zaznieť toto Slovo.

V starozákonných textoch prorokov čítame ich veľmi jasne rozlíšenie: „Čujte slovo Pánovo“; „Toto hovorí Pán“ a pod. Proroci si boli vedomí, že slovo, ktoré ohlasujú, nie je ich, ale Božie. Oni sú nositeľmi slova, vďaka ktorému Božie slovo môže účinne zaznieť uprostred izraelského národa. Túto charakteristiku používa aj Ján Kristiteľ.

Pánova cesta pre človeka

Ján Krstiteľ cituje výrok proroka Izaiáša 40,3, ktorý doslova znie: „Vyrovnajte cestu Pána“. Spojenie „hodos kyriu – cesta Pána“ môžeme preložiť dvoma spôsobmi. Ten prvý preklad kladie dôraz na to, že je to cesta, ktorou Boh prichádza k človeku. Pán je jej pôvodcom a prorok je ten, ktorý mu robí akýsi predvoj. Druhý možný preklad je ten, že my v našom živote máme odstrániť prekážky, ktoré nám bránia prísť k Pánovi, lebo z Božej strany niet žiadnej zábrany. Prorok je ten, kto napomína a usmerňuje človeka, aby nezišiel z tejto cesty k Bohu. Nech prijmeme ktorúkoľvek interpretáciu, pravdou vždy ostáva,  že Boh má neústale vykročené na stretnutie s človekom. Boh rešpektuje slobodu človeka a aj jeho voľbu opustiť túto cestu. Avšak aj po odmietnutí ide v ústrety človeku ako milujúci otec v podobenstve O márnotratnom synovi. Keď zablúdi a stratí sa, hľadá ho ako dobrý pastier v podobenstve O stratenej ovci. Keď sa doráňa, láskavo mu obviaže rany ako milosrdný Samaritán. Vianoce, ktoré sa pripravujeme sláviť, sú oslavou tejto neustálej Božej otvorenosti pre človeka. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Pápež mení Otčenáš? Senzácia sa nekoná

Pápež mení Otčenáš? Senzácia sa nekoná

V posledných dňoch médiami zarezonovala téma možnej zmeny predposlednej prosby modlitby Otčenáš, ktorá znie „a neuveď nás do pokušenia“. Svätý Otec František v rozhovore, ktorý s ním urobil don Marco Pozza pre TV2000 sa pozitívne vyjadril o preklade, ktorý zaviedli vo Francúzsku: „Nenechaj nás vojsť do pokušenia.“ Na mieste je otázka, či je vôbec možné robiť takého zmeny. Veď predsa ide o text zo samotného Svätého písma.

Blog
Kláštor prijatia a zázrakov

Kláštor prijatia a zázrakov

Ukážte mi kláštor, kde by bolo napísané: „Nechajte nás modliť sa len za seba!“ „Chceme sa modliť len my sami.“ Taký kláštor neexistuje. Niekde napíšete na papierik, aby sa za Vás modlili, inde poprosíte osobne. Prečo nežiadať o modlitbu tam, kde sa modlia? Nám na takúto návštevu stačilo 20 min. počas firemného večierka.

Blog
Uzdravená Božou mocou

Uzdravená Božou mocou

Písala mi rôzne otázky, ktoré ju trápili. Napríklad: „Milujem Ježiša a dokážem ho vidieť v ľuďoch s dobrým srdcom; ako to, že u tých so zlým ho nedokážem vidieť? Je Ježiš aj v zlých ľuďoch?“ „Čo chce odo mňa Boh?“ „Ako mám vedieť, čo je moja odpoveď a čo jeho? Ako mám vedieť, čo je jeho vôľa a čo moja?“ „Na toľko otázok by som chcela odpovede: Prečo sa Boh s nami nerozpráva otvorene? Priamo?“ „Máme všetko v Biblii?“ „Prečo nemá každý Ducha Svätého, kto ho prijal? Alebo: nekoná podľa toho?“ A ďalšie a iné.