Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. december 2017

Ako štát (ne)pomáha zamestnávateľom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce , sociálnych vecí a rodiny v súčasnosti realizuje viacero projektov na podporu rastu zamestnanosti.

Na tomto fakte by nebolo nič zlé, veď podporovať rast zamestnanosti a podporovať zamestnávanie evidovaných nezamestnaných na trhu práce je základnou úlohou týchto inštitúcií. Podstatné však je akým spôsobom to ministerstvo robí. A tu je zásadný problém. Dnes všetci zamestnávatelia vedia, že hlavným problémom na trhu práce je nedostatok ľudí ochotných pracovať. Zamestnávatelia majú veľký počet voľných pracovných miest a majú aj finančné prostriedky na mzdy pre týchto chýbajúcich zamestnancov ale chýbajú im zamestnanci. Tento problém sa týka tak súkromného aj verejného sektora.

V tejto situácií prichádza ministerstvo práce s ponukou vytvorenia nových pracovných miest u zamestnávateľov aj s finančným príspevkami na ich vytvorenie. Inými slovami to znamená, že ministerstvo práce ponúka zamestnávateľom vytvorenie ďalších pracovných miest aj keď už zamestnávatelia voľné pracovné miesta majú. Ponúkajú im na tento účel finančné príspevky aj keď tieto finančné príspevky zamestnávatelia nepotrebujú.

Zamestnávatelia dnes potrebujú ľudí ochotných nastúpiť do práce. Takýchto ľudí však úrady práce nemajú, resp. nemajú ich v počte  v akom ich zamestnávatelia potrebujú. Vzniká tým paradoxná situácia. Ministerstvo práce ponúka nové pracovné miesta aj s príspevkami avšak zamestnávatelia tieto nové pracovné miesta aj s príspevkami nepotrebujú. Zamestnávatelia potrebujú ľudí ochotných pracovať, tých však úrady práce nemajú.

Táto situácia sa týka napr. Národného projektu – „Šanca na zamestnanie“ a Národného projektu – „Šanca na zamestnanie pre Bratislavský samosprávny kraj.“ V rámci týchto projektov ponúkajú vytvorenie pracovných miest pre obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie a pre organizácie tretieho sektora. V týchto subjektoch je už dnes veľký počet voľných pracovných miest ako napr. zdravotná sestra, opatrovateľ, sanitár, upratovačka, kuchár, pomocný kuchár a mnoho iných. Na tieto pracovné miesta zamestnávatelia vhodných zamestnancov na úradoch práce nenájdu, lebo ich nemajú. A ak majú tak len veľmi nízky počet napr. ak zamestnávatelia potrebujú v Bratislave 80 opatrovateliek do zariadení sociálnych služieb, v evidencií majú 2 opatrovateľky, ktoré nevedno či budú mať záujem nastúpiť do práce.

Na tieto dva uvedené projekty má ministerstvo práce vyčlenených 51,9 mil. Eur. Ak vezmeme v úvahu súčasné tempo rastu ekonomiky a vychádzame z makroekonomických prognóz o pokračujúcom raste aj počas budúceho kalendárneho roka, sú tieto finančné príspevky iba plytvaním peňazí všetkých daňovníkov, ktorí poctivo platia dane. Tieto finančné príspevky by sa mohli ušetriť a zamestnávatelia by o nič neprišli alebo by sa mali použiť na skutočnú prípravu existujúcich nezamestnaných evidovaných na úradoch práce nastúpiť do práce a na udržanie si pracovného miesta.             

Inzercia

Zaujímam sa o sociálnu politiku, v súčasnosti som riaditeľom Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Bratislave - Rači. Okrem sociálnych služieb sa venujem predovšetkým problematike zamestnanosti a trhu práce.

Odporúčame

Blog
Božie zázraky. Včera, dnes, až do skončenia sveta.

Božie zázraky. Včera, dnes, až do skončenia sveta.

Na začiatok definícia niektorých pojmov, o ktorých bude reč v článku. Zázrak – udalosť, jav nadprirodzenej povahy, ktorý nie je možné vysvetliť na základe prirodzených javov a fyzikálnych zákonov, častokrát je s nimi v rozpore. Uskutočnený na základe vôle samotného Pôvodcu zázraku, niekedy vyprosený a vymodlený aj obyčajným človekom. Účinok zázraku je nejaké dobro a jeho dosah a dôsledky ďaleko prevyšujú samotný zázrak. Dôkaz o pravosti zázraku – vedecké skúmanie nezávislých odborníkov, svedectvá účastných zázraku, spôsob a svedectvo života človeka alebo ľudí, s ktorými bol spojený zázrak, čas počas ktorého sa skúma pravosť zázraku, iné zázraky sprevádzajúce pôvodný zázrak, duchovné ovocie a vplyv zázraku na vieru ľudí, obrátenia a hlboké premeny hriešnikov. Pôvodca zázraku – ten komu je daná všetka moc na Nebi aj na Zemi, Pán nad všetkým tvorstvom, Večný Boh. Ten od koho pochádza všetko Dobro a je Láska a Milosrdenstvo. Pretože dobrom a požehnaním sú aj samotné zázraky a ich účinky v živote kresťanov. Účel zázrakov – oslava Boha, dôkaz Jeho lásky k ľuďom a posilnenie vo viere v Neho.

Blog
Radostná hudba adventu

Radostná hudba adventu

Kresťanská adventná hudba, najmä chválospevy a chorály, sú nádherné, potešia dušu a pripravia srdce na radostnú udalosť narodenia Krista a to sa dá stihnúť aj v zhone predvianočných nákupov, upratovania a vypekania koláčov.

-10%
Vojna a trest
24,90 22,41

Novinka Michaila Zygara / Vojna a trest

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky. V knihe sa zamýšľa nad koreňmi ruskej nenávisti voči Ukrajine, z ktorej vyvrela najhoršia vojna tohto storočia.

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.