Radostná hudba adventu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Radostná hudba adventu

Kresťanská adventná hudba, najmä chválospevy a chorály, sú nádherné, potešia dušu a pripravia srdce na radostnú udalosť narodenia Krista a to sa dá stihnúť aj v zhone predvianočných nákupov, upratovania a vypekania koláčov.

Pred pár dňami som mala možnosť počuť v jednej z londýnskych katedrál Biberovu sonátu Radostného ruženca a bol to vskutku silný zážitok. Repertoár adventnej hudby je veľmi pestrý, s koncentráciou na organ, ale často nie veľmi známy, okrem tradičných skladieb, ktoré môžeme počuť v kostole. Pritom kresťanská adventná hudba, najmä chválospevy a chorály, sú nádherné, potešia dušu a pripravia srdce na radostnú udalosť narodenia Krista a to sa dá stihnúť aj v tom zhone predvianočných nákupov, upratovania a vypekania koláčov  

Rada by som sa preto podelila o krátky výber adventnej hudby s komentárom laika.

Prvé zmienky o vianočných piesňach pochádzajú zo 4.storočia. Dvaja najstarší autori kresťanských chválospevov alebo hymien (z gréckeho hymnos) - sv. Hilarius z Poitiers a sv. Ambróz si boli vedomí dôležitosti adventu a spevu ako súčasť modlitby a adorácie. Podľa dostupných zdrojov sa zachovali slová 4 chválospevov, ktoré sa prisudzujú autorstvom sv. Ambrózovi. Najznámejší je latinsky chválospev, v preklade Príď Vykupiteľ, ktorý sa stal súčasťou tradičných gregoriánskych chorálov Veni, redemptor gentium – Sv. Ambróz (gregoriánsky chorál)

Adventné obdobie je predovšetkým obdobím o Márii. Napr. Glória sa spieva počas sviatku Nepoškvrneného počatia. K adventu patria aj Ružencové sonáty. Ružencové sonáty (Rosary sonatas alebo Mystery sonatas) sú kolekciou 15 krátkych sonát pre husle a organ, podľa ružencovej tradície. Biberova hudba vyžadovala vysoké technické zručnosti huslistu a preto bola známa iba v úzkom kruhu hudobníkov. Predpokladá sa, že Sonáty boli dokončené okolo roku 1676 ale verejnosti boli nedostupné až kým neboli publikované v roku 1905. Sonáty sú oceňované pre virtuózny vokálny štýl, ladenie a programovú štruktúru. Ružencové sonátyHeinrich Ignaz Franz Biber

Palestrina bol taliansky renesančný skladateľ a organista (1525 – 1594). Mal obrovský vplyv na tvorbu a rozvoj katolíckej sakrálnej hudby a jeho skladby sú hodnotené ako renesančná polyfónia. V roku 1577 ho pápež Gregor XIII. poveril reformovať Gregoriánsky chorál podľa pravidiel Tridentského koncilu. Jeho skladby sú charakteristické pokojom a vyváženosťou. Palestrina použil text Alma Redemptoris Mater, v preklade Milujúca matka nášho Spasiteľa, ktorý sa pôvodne recitoval počas liturgie. Za jej autora sa pokladá bl. Herman z Reichenau (1013 – 1054), ktorý údajne vytvoril túto modlitbu na základe písomných zbierok cirkevných otcov Fulgentiusa, Epifaniusa a Irenaeusa. Alma Redemptoris Mater sa v napr. v anglickej katolíckej tradícií spieva na konci liturgie na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Alma Redemptoris Mater - Giovanni Pierluigi da Palestrina

Roráty (z latinského rorate, v preklade „rosu dajte“) predstavujú specifickú podobu rannej mariánskej omše  počas adventu. Pre roráty je príznačné striedanie chorálneho zpevu a menzurálnych piesní ako komentárov chorálnéj témy. Slová pochádzajú z knihy Izaiáša, 45:8 “Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju stvoril.“

Palestrina nebol jediný, kto zložil skladbu na tieto slová, avšak práve jeho skladba patrí medzi najznámejšie motetá. Táto verzia je v podaní Regensburgského katedrálneho zboru a dirigentom je Georg Ratzinger, brat emeritného pápeža Benedikta XVI. Rorate CoeliGiovanni Pierluigi da Palestrina

Veľmi populárna adventná pieseň v anglickom prostredí je Oh Come, Oh Come Emmanuel, v preklade Príď, príď Emanuel, bola zložená škótskym skladateľom Jamesom McMillanom v roku 1992 na základe textu chorálu pochádzajúceho z 12.-13.storočia. Existuje niekoľko verzií. Oh Come, Oh Come Emmanuel - James McMillan

Pravoslávna liturgia má tiež svoje adventné skladby aj keď sa na ne nekladie taký dôraz. Troparion alebo tropar je krátky chválospev v byzantskej cirkevnej tradícii. Kontakion (kondak) je druh tematického chválospevu, ktorý sa spieva po tropary. Narodenie Krista - Troparion & Kontakion

Začiatok adventného obdobia v pravoslávnom kalendári (15. november - Začiatok Roždestvenského pôstu) nie je liturgicky spojený so žiadnym špeciálnym chválospevom ale 5 dní potom, pri sviatku Predvečera Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu sa spieva deväť  veršov tzv. "irmoi" vianočného kánona “Narodil sa Kristus, oslavujme ho!” Irmos je spievaný zborom, je to prvý verš každej ódy kánonu, patrí tiež k tradícii byzantských chválospevov. Irmos Narodenia Krista

Prajem príjemné adventné hudobné načúvanie.

A na záver:

 

Zdroje: YouTube

Music for Advent: A playlist

Advent and Christmas

Wikipedia

Images: Clipart-Library; Pinterest

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo