Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
30. november 2017

Pripravme sa na Pánov tretí príchod

Slávenie Adventu, do ktorého práve vstupujeme, zahŕňa až tri Pánove príchody.
Pripravme sa na Pánov tretí príchod

Evanjeliový úryvok prvej nedele Adventu (Mk 13, 33-37) vyjadruje to, čo je zmyslom tohto liturgického obdobia. Obsahuje Ježišovo usmernenie pre obdobie medzi jeho prvým príchodom na svet v Betleheme a druhým príchodom v sláve na konci čias.

Boh nám zveril starosť o svoj dom, ktorým je Cirkev a svet. Čas druhého Kristovho príchodu nepoznáme, ale vieme, čo sa od nás očakáva. 

Začíname sláviť Advent

Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvorí dátum 17. december. 

Prvá časť Adventu sa výberom liturgických čítaní a modlitieb zameriava na druhý príchod Krista a úlohu veriaceho o taký život, aby obstál pri jeho príchode.

Druhé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na bezprostrednú oslavu prvého príchodu Božieho Syna na tento svet pred 2000 rokmi.

Liturgické texty a modlitby ponúkajú tie starozákonné úryvky, ktoré hovoria o očakávanom mesiášovi a novozákonné texty prinášajú udalosti, ktoré predchádzali a sprevádzali narodenie Ježiša Krista v Betleheme.

Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril o troch príchodoch Pána: „Pri svojom prvom príchode náš Pán prišiel v našom tele a slabosti. Pri svojom druhom príchode prichádza v duchu a v moci. Pri svojom poslednom príchode bude videný v sláve a vznešenosti."  

Slávenie Adventu, do ktorého práve vstupujeme, zahŕňa všetky tieto tri Pánove príchody. Chcem vyzdvihnuť ten „tretí“ – terajší príchod, keď Pán k nám prichádza denne vo sviatostiach, predovšetkým v Eucharistii, v liturgickom zhromaždení veriacich, vo Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlitbe, v službe druhým, najmä tým najbiednejšim. Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, rodiny, vzťahy, priateľstvá... 

Neprepadnúť duchovnej otupelosti

Obraz pána, ktorý odchádza na istý čas z domu a zverí svoj majetok sluhom, je v evanjeliách obľúbenou témou. Nachádza sa v podobenstvách O vernom a múdrom sluhovi, O talentoch, O mínach, O zlých vinohradníkoch.

Inzercia

Ježiš adresuje toto podobenstvo svojim učeníkom. Je napomenutím, aby tí, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista, neprepadli duchovnej otupelosti a aby ich svetské starosti nepohltili natoľko, žeby pozabudli na pravý zmysel svojho poslania. V hluku reklám a nákupného zhonu v predvianočnom čase je to pre nás mimoriadne aktuálne upozornenie.

"Pán nám dôveruje. Život kresťana nie je ničnerobením. Má byť vyplnený prácou pri šírení Kristovho evanjelia." Zdieľať

Podobenstvo je súčasťou Ježišovej eschatologickej reči v 13. kapitole Markovho evanjelia, v ktorej za pomoci obrazov o povstaní falošných mesiášov, prírodných pohromách, prenasledovaní veriacich Ježiš vyzýva k neustálej duchovnej bdelosti až do druhého príchodu Syna človeka. Jednoznačne to potvrdzujú záverečné slová “Bdejte!” (Mk 13,37).

Toto povzbudenie je pre nás záväzkom, aby sme do našej prítomnosti už teraz mali Boha vo svojom živote.

Marek zachoval osobitnú zmienku o vrátnikovi. Jeho úlohou bolo strážiť vchod, aby sa nikto nepovolaný nedostal do domu a nespôsobil nejakú škodu. Vrátnik však musel bdieť aj preto, ak by sa pán vrátil nečakane v noci, aby mu hneď otvoril.

Tým je zvýraznená myšlienka neustálej duchovnej bdelosti Ježišových učeníkov. Zmienka o štyroch častiach noci - večer, o polnoci, za spevu kohúta, ráno - zodpovedá rímskemu rozdeleniu noci na štvrtiny od šiestej hodiny večer po šiestu hodinu ráno. To zodpovedá tradícii, podľa ktorej Markovo evanjelium bolo zostavené v Ríme.

Pán Ježiš v evanjeliu hovorí: „Každému určil prácu.“ Pán nám dôveruje. Život kresťana nie je ničnerobením. Má byť vyplnený prácou pri šírení Kristovho evanjelia.

Pamätáme na to, že aj nás Pán poveril prácou šíriť jeho evanjelium a plníme toto poslanie?

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Pocta Mery

Pocta Mery

Krátko po „Nežnej“ (asi začiatkom roku 1990) zaklopala na moje dvere Mery a priviedla návštevu ...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.