Pri šírení Kristovho evanjelia je potrebná kreativita

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pri šírení Kristovho evanjelia je potrebná kreativita

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele ponúka Podobenstvo o talentoch (Mt 25,14-30). Ešte aj dnes tretí sluha, ktorý s talentom neinvestuje a ukryje ho, je pre niektorých vzorom, podľa ktorého pristupujú k šíreniu evanjelia. Kristovo radostné posolstvo nie je muzeálny exponát, ktorý treba zakonzervovať.

Situácia, v ktorej žijeme

Podobenstvo O talentoch sa v hlavnej myšlienke podobá podobenstvu O mínach v Lukášovom evanjeliu (19,12-27). Je to zverenie istej peňažnej sumy sluhom s cieľom, aby ju zveľadili. V Matúšovi každý sluha dostáva rozdielnu sumu talentov podľa svojich schopností. Ide o obrovskú sumu, lebo 1 talent sa rovnal 6000 denárom, pričom 1 denár bola priemerná denna mzda. Teda aj tretiemu sluhovi „len“ s jedným talentom bola v skutočnosti zverená veľká zodpovednosť. Podobenstvo je vložené do Ježišovej reči o konci sveta a o jeho druhom príchode (Mt 24-25). Úloha podobenstva je dať odpoveď, akým spôsobom má človek očakávať druhý Pánov príchod. Podobenstvo sa začleňuje k výzve na bdelosť, kde patrí aj podobenstvo O múdrych a hlúpych pannách (Mt 25,1-13), čo bol evanjeliový úryvok predchádzajúcej nedele.  Ide teda o aktívny prístup veriaceho človeka. Myšlienka odcestovania vystihuje situáciu, v ktorej žijeme všetci kresťania od okamihu, keď Kristus vystúpil na nebesia až do jeho druhého príchodu. Skutočnosť, že pán zveril obrovský obnos peňazí, svedčí o jeho dôvere, ktorú vkladá do svojich sluhov. Pán nám aj dnes dôveruje, že budeme pracovať na šírení Jeho kráľovstva.

Osvojovať si Božie kritériá

Podobenstvo kladie dôraz na protiklad správania sluhov - verný a múdry sluha v protiklade so zlým sluhom. Ježišov poslucháč si má osvojiť správanie dobrých a múdrych sluhov. Podľa židovského učenia najbezpečnejším miestom pre peniaze je úkryt v zemi. Jozef Flávius (židovský historik, žil v rokoch 30 až 100 po Kr.) uvádza, že v čase židovskej vzbury proti Rimanom v rokoch 67-73 po Kr. ľudia zakopali peniaze do zeme, aby ich ochránili pre rabovaním.

Tretí sluha opisuje pána len ako bažiaceho po zisku. To však nehovoria prví dvaja. Ježiš podobenstvom mení ľudské zaužívané schémy. Núti poslucháča zamyslieť sa, komu bude dôverovať a kde leží pravda. Ktorú mienku o pánovi si osvojí poslucháč? Mienku, ktorú majú o pánovi prví dvaja alebo tretí sluha? Vždy zostane rizikom našej ľudskej slabosti, že našu slobodu zameníme za vlastnú svojvoľnosť, ktorú nazveme Božou vôľou.

Je zaujímavé počúvať slová pána: „Bol si verný nad málom.“ Podľa ľudských kritérií išlo o obrovský obnos peňazí, veď 1 talent bol 6000 denárov. To nás núti premýšľať, čo je v Božích očiach skutočnou hodnotou. Neraz môžeme pripisovať vážnosť veciam a skutočnostiam, ktoré pred Pánom neobstoja.

Aktualizovať, nie prispôsobovať

Neprítomnosť pána je pre sluhov skúškou. Pán nepovie sluhom, čo majú so zverenou čiastkou robiť. Z textu je však zrejmé, že len úzkostlivo strážiť zverenú zodpovednosť je nepochopením pánovej vôle. V Ježišovej dobe to bola snaha židov ochrániť Pánov zákon pred pohanmi, tzn. pred znesvätením. Dnes to môžu byť nesprávne snahy niektorých veriacich úplne sa uzavrieť a izolovať pred spoločnosťou. Čas Cirkvi do druhého Pánovho príchodu, ktorej sme súčasťou, je príležitosťou rozvíjať posolstvo evanjelia, aktualizovať ho na dnešnú dobu (nie prispôsobovať!), čeliť novým výzvam, získavať pre Krista nových učeníkov. Nestačí len udržiavať jestvujúci stav.

Čo ak by prvý sluha nezískal ďalších 5 talentov, ale len 2 alebo 3 talenty? Sluhovia nie sú hodnotení podľa výkonu. Evanjeliový úryvok zdôrazňuje, že pán zveril talenty podľa schopností každého sluhu (porov. Mt 25,15). Nehľadať nové riešenia a aktivity pri šírení Kristovho evanjelia, bedákať nad terajšou situáciou a nostalgicky spomínať nad minulosťou znamená prepadnúť postoju tretieho sluhu, ktorému Pán Ježiš hovorí: „Zlý a  lenivý sluha!“

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo