Hodnoty

Hodnoty

Minule ma upútala jedna veta v časopise: „Kto sa nerozviedol, akoby v slovenskom šoubiznise ani nebol.“ Žiaľ je to pravda a nejedná sa len o manželské páry, ale aj o rozchody s partnerom po dlhoročných vzťahoch. Otázka ani tak neznie prečo, lebo každá dvojica má svoj vlastný dôvod, skôr, čo je skutočnou prapríčinou rozpadu.

Tento problém sa netýka len všeobecne známych ľudí, ale aj bežných ľudí, nevynímajúc kresťanské páry.

Stoja za tým pokrivené názory a hodnoty spoločnosti? Možno. Ale kto ich pokrivil? Zvykneme sa posťažovať: Dnes je už taká spoločnosť, taká doba.

Ale kto tvorí spoločnosť? Či nie my všetci, ja a ty? A kto tvorí dobu? Či nie my?

Prúd pseudohodnôt prezentovaný Hollywoodom a západným konzumným a na peniaze orientovaným spôsobom života nemusíme akceptovať. Hoci všetci sa nachádzame vo víre vymývania mozgov a hodnôt zo sŕdc ľudí. Chcú z nás urobiť neustále sa zabávajúcu a len na seba mysliacu masu ľudí, ktorí dosť zarábajú, aby to potom míňali a stále pracovali len na svojom komforte, ohlušení médiami zabúdajúc na skutočné hodnoty a zmysel života.

 

Iná veta, ktorá ma upútala v médiách: „Urobte si radosť a kúpte si...“

 

Presne o tom je dnešná doba. Kedysi, pred pár rokmi sme mohli vidieť a čítať, ako urobiť radosť druhým. Ako ich potešiť. Dnes, ako urobiť radosť sebe.

Ale keď my sme také chúdence, sme tak zdeptaní z tejto uponáhľanej doby, robíme v práci častokrát až do noci, nemáme čas na priateľov, nemáme čas na zoznamovanie, zostal nám len internet, čas na osobný rozhovor face to face sa zmenil na face to facebook. No nezaslúžime si urobiť radosť?

 

Niektoré veľké a nadnárodné spoločnosti začali ponúkať v rámci „benefitov“ pre ženy možnosť zmraziť si vajíčko, aby mohli pokojne budovať svoju kariéru a neskôr po 40-ke otehotnieť a nemať starosti o biologické hodiny.

 

Iné kozmetické firmy do omladzujúcich krémov miešajú zárodočné bunky novorodencov, ktorých mamy išli na umelé prerušenie tehotenstva.

 

Do tejto zmätočnej doby stále zaznieva pevný a láskavý hlas Boha: Milujem ťa. Aj keď ťa tento svet odvrhne, ja ťa neodvrhnem. Príď ku mne a ja napojím tvoju smädnú dušu. Napojím ju svojím slovom, ktoré ti dá život. Napojím ju láskou, mojou láskou a naplním ťa hlbokým šťastím, ktoré tento svet nemôže dať, ale ani vziať.

 

Keď sa vrátime k našej otázke z úvodu, čo je prapríčinou rozpadu vzťahov, môžeme konštatovať, že je to hriech. Hriech telesnosti, sebeckosti, svojvôle a pýchy.

Za každým hriechom stojí diabol, nepriateľ ľudskej duše a ľudského rodu.

Pojem lásky bol zdegradovaný len na telesnú príťažlivosť a vášeň. Ak na tomto budujeme vzťah, dlho nevydrží. Lebo ako zamilovanosť príde, tak časom aj odíde. Láska nie je ani zoznam spoločných záľub a koníčkov. Je dobré mať spoločné záľuby, ale ani na tom sa nedá stavať dlhodobý a vážny vzťah. Inteligencia, múdrosť, rozvaha, zodpovednosť? Inteligencia nie je múdrosť. Môžme mať tri vysoké školy a tituly a zároveň nežiť rozumne. Múdrosť je niečo viac, správne a rozumne konať, správne rozlišovať a rozhodovať. Písmo hovorí, že počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom. (Prísl. 9, 10) (Ž 111, 10)

Čo je láska nám zase píše Pavol vo svojom 1. liste Korinťanom. (1.Kor 13, 1 - 7)

Láska je predovšetkým rozhodnutie niekoho milovať a zostať s ním. O tom je aj manželstvo. O tom je aj skladanie večných sľubov rehoľných sestier. O tom je aj náš vzťah s Bohom.

 

Jedno dievča mi hovorilo: Mám teraz priateľa, chodíme spolu vyše mesiaca, bol už aj u nás doma. Mama mi ho schválila. On chce, aby som sa k nemu nasťahovala, ale nechcem to urýchliť. Najskôr o dva mesiace. Vieš, ja nie som taká, že by som s niekým bývala po krátkej známosti. A potom, vieš, ja doma kde bývam, nemám televízor. Tak keď sa k nemu nasťahujem, budem mať aj televízor. On má taký veľký televízor.

 

Iné dievča povedalo: Načo budeme bývať osobitne, veď aj tak sa takmer denne stretávame. Budeme bývať spolu a ušetríme na nájomnom. 

 

Ďalšie dievča, katolíčka, býva s chlapcom v spoločnej domácnosti a v nedeľu číta na omši nedeľné čítania.

 

Iné dievča, bývala katolíčka, sa dala dokopy s jedným mužom z hnutia Krišna. Nielenže opustila svoju kresťanskú vieru, ale teraz čistí oltár Krišny v ich svätyni a zapaľuje vonné tyčinky. Aká to bola viera?

 

To je len malá vzorka...  nie všetci žijeme takto.

 

Božie slovo hovorí jasne, že mať sex pred manželstvom je nesprávne. Prečo? Boh mi chce niečo zakazovať? Nie. Len ťa chce ušetriť od bolestí a sklamania pri rozchode. Ak ten partner nie je ten pravý. Každý rozchod spôsobuje zranenie a škodu v oblastiach, ktoré sme do vzťahu vložili. Citové, duševné, duchovné a neraz aj telesné.

 

Sex s partnerom pred manželstvom je hriech smilstva. Takisto sex s iným partnerom mimo ustanoveného manželstva je nesprávne, je to hriech cudzoložstva.

 

Hodnota čistoty a panenstva sa dnes pokladá skôr za hanbu ako za čnosť. Mnohokrát sú tomuto tlaku vystavovaní mladí ľudia aj teenageri na strednej škole. Netreba však podľahnúť hlúpym rečiam. Múdry človek neprodukuje hlúpe reči a naopak. Každý zo svojho srdca vynáša svoje reči, lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. (Lk 6, 45)

 

Jedno dievča bolo raz obkľúčené spolužiačkami na strednej škole a vysmievali sa jej, že je ešte stále panna. Povedala im: Ja, v ktorýkoľvek deň a v ktorúkoľvek hodinu, môžem byť ako ste vy. Vy však už nikdy nebudete ako som ja.

Zabralo to a mala od nich pokoj.

 

Nie je dôležité, čo si myslí o tebe svet alebo kamarát. Svet je vrtkavý. Raz kričí hosana a inokedy ukrižuj! Dôležité je to, čo si myslí o tebe Boh a ako ťa On vidí.

 

Nedávna štúdia vypracovaná podľa vedcov z Denverskej univerzity tvrdí, že dvojice žijúce spoločne už pred sobášom sa rozvádzajú častejšie ako tie, ktoré spolu začnú žiť až po svadbe.

 

https://zdravie.pravda.sk/zdrava-rodina/clanok/14295-spolocne-byvanie-pred-svadbou-zvysuje-pravdepodobnost-rozvodu/

 

Diskusia z Bratislavských Hanusových dní na túto tému:

 

http://zastolom.sk/spoluzitie-nadivoko-alebo-preco-spolu-pred-svadbou-nebyvat-a-nespat/

 

Niektoré dievčatá povedia: „Ale môj partner ma opustí, ak sa v partnerskom vzťahu nepodvolím mať s ním sex.“

 

Ak máš takého partnera, ktorý by stratil o teba záujem, ak mu nevyhovieš v oblasti sexu, za takým partnerom nemusíš ľutovať, nech si ide. Nie je to správny muž pre teba, ktorý si nevie vážiť ženu a jej hodnotu. Ide mu len o tvoje telo. Nie je to ani správny a spravodlivý muž pred Bohom, ktorý tak uvažuje.

 

Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva (1. Tes 4, 1 – 3)

 

Iné páry sa môžu pýtať: „A čo teda môžeme robiť?“

Môžete sa objímať, môžete sa bozkávať. Aj telesná stránka patrí do vzťahu. Ak by to tak nebolo, mohlo by to znamenať niečo čudné. Ale stanovte si hranice. Muž by mal mať hranice, ktoré neprekročí, takisto žena. Vo vzťahu, ak naberie vážnejší ráz, by ste sa mali o týchto hraniciach aj porozprávať. 

Keď muž posúva svoj vzťah stále ďalej a ďalej, stále by mal mať na mysli hranicu, ktorú nikdy neprekročí. Podobne žena. Pozvite Ježiša do stredu vášho vzťahu. Nech vás vedie.

Nie je dobré ani zostávať doma s partnerom sám, lepšie je chodiť von, medzi ľudí. Nevystavujete sa tak pokušeniu.

 

Keď som chodil so svojou snúbenicou na predmanželskú prípravu, bolo nás asi 10 párov. Neviem, koľkí zachovali čistotu do manželstva, my sme zachovali. Boli tam však aj dva páry, ktoré sa verejne priznali k predmanželskému spolužitiu a taktiež dva páry, ktoré už mali deti. Ak je toto bežná prax, asi niečo nie je v poriadku.

 

Nie jedna žena je pekná, inteligentná, vzdelaná, darí sa jej v práci a pritom jej osobný život je v troskách. Chcela by si založiť rodinu, ale sa jej to nedarí. Jedna mladá herečka sa nedávno rozišla so svojím partnerom po 3,5 ročnom vzťahu. Je to verejne známe tajomstvo z médií. Hovorila, že rodičia sa jej snažili dať najlepšie vzdelanie. Okrem toho krúžky spevu, klavír, balet. Hoci ju to ani nebavilo. Robili to preto, aby ju lepšie pripravili do života.

Nejeden mladý muž, či žena študujú na vysokej škole v zahraničí, absolvujú niekoľkomesačné jazykové kurzy v zahraničí, to všetko rodičia platia, aby ich deti boli pripravené do života aj po jazykovej stránke a mali čo najlepšie uplatnenie.

Ale pýtam sa, stačí to? Kde sa naučia skutočné hodnoty potrebné pre život? Kto ich a nás naučí žiť? Žiť múdro a spravodlivo, rozlišovať medzi dobrom a zlom? Či nie hodnoty založené na kresťanských základoch, ktoré neprišli len tak z ničoho, ale o nich hovorí Boh sám vo svojom slove – Biblii?

Potrebujeme našim deťom vštepovať hodnoty, založené na mocnom Božom slove, na kontinuálnej kresťanskej tradícii nášho národa a nezabúdať pritom na ľudskosť. Potrebujeme vychovať zodpovedných mladých mužov pre otcovstvo a rodinu, prirodzené autority, ktoré povedú svoje rodiny správnym smerom. Mladé ženy, ktoré sa budú vedieť postarať o chod domácnosti, deti a zabezpečia pokojný a láskyplný domov.

Rodičia, nedávajme svojim deťom len materiálne hodnoty, alebo nesnažme sa len zabezpečiť svojmu dieťaťu dobrú kariéru, ale naučme naše deti milovať Boha a zachovávať jeho slovo. Tým najlepšie pripravíme svoje deti pre život.

 

Dovolím si zakončiť blog myšlienkou sv. Augustína: Miluj a rob čo chceš.

Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa, sa nemôže narodiť nič iné iba dobro.

 

 

 

 

 

 

©Mgr. Dario Máček

 

 

Užitočné linky:

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/4-velke-klamstva-o-tom-preco-zit-spolu-pred-svadbou

 

https://www.everystudent.sk/

 

https://hladamboha.sk/

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo