Bráňte našu Ústavu!

Bráňte našu Ústavu!

Pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha prípad Coman et al, v ktorom sa rozhoduje či  definícia pojmu "manžel" a  "členovia rodiny" v smernici EP a Rady o slobodnom pohybe osôb zahŕňa aj "manželov" rovnakého pohlavia. Ak súd rozhodne, že zahŕňa aj páry rovnakého pohlavia, potom táto interpretácia bude záväzná pre všetky členské štáty EÚ. V praxi to znamená, že štáty budú nútené uznať "manželstvo" osôb rovnakého pohlavia  uzatvorené v cudzine, hoci je to v rozpore s ich domácim a ústavným právnym poriadkom.

Do 9. novembra 2017  sa môžu štáty prihlásiť k ústnej intervencii na Súdnom dvore Európskej únie v tejto veci. U nás táto kompetencia patrí pani zástupkyni SR pred súdmi EÚ JUDr. Ricziovej  na Ministerstve spravodlivosti SR.

Vyzývame pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú, aby nezanedbala ochranu  našej Ústavy a intervenovala v pred Súdnym dvorom EÚ v prospech zachovania suverenity Slovenska v oblasti ústavnej ochrany manželstva.

Bohužiaľ  na medzinárodných fórach sa o nás verejne šíri chýr, že Slovensko  je neochotné brániť svoju Ústavu  a suverenitu vo veciach manželstva muža a ženy. Mali by sme však brániť našu možnosť slobodne rozhodovať čo manželstvo je  a čo nie je.

Za krátky čas sa dozvieme, či sa Súdny dvor Európskej únie rozhodne obetovať na tom predivnom súdnom oltári  to najcennejšie čo v našich Ústavách máme – manželstvo muža a ženy. Ale práve teraz ministerstvo spravodlivosti a  zástupca nášho štátu rozhodne, či sa ako štát budeme len nemo prizerať, ako sa to deje.

A čo my? Môžeme sedieť so založenými rukami, prečítať si ďalší blog, alebo môžeme:

-         ešte dnes napísať krátky osobný mail pánovi premiérovi Robertovi Ficovi, pánovi predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a pani ministerke spravodlivosti  Lucii Žitňanskej a požiadať ich, aby nezanedbali ochranu suverenity Slovenska a zabezpečili intervenciu SR v prípade Coman na adresy:

Predseda vlády SR: premier@vlada.gov.sk

Predseda NR SR: tlacove@nrsr.sk

Ministerka spravodlivosti: tlacove@justice.sk; minister@justice.sk;

-   podpísať petíciu „Bráňte Ústavu SR“ na tomto linku.

-   zatelefonovať svojim známym politikom, aby zavolali pani ministerke spravodlivosti SR a jej nadriadeným.

Urobíme to, alebo sa budeme tiež len nemo prizerať?

Anton Chromík 
Predseda Aliancie za rodinu

 

PS: V Rumunsku viac ako 3 milióny ľudí podpísalo petíciu, ktorou žiadali, aby sa do Ústavy Rumunska zakotvilo manželstvo muža a ženy ako u nás. Práve prebieha legislatívny proces a do toho padne žaloba dvoch mužov, ktorí sa zosobášili v zahraničí a žiadajú uznať manželstvo v Rumunsku. Otázka sa dostala až na Súdny dvor Európskej únie. V Rumunoch narastá frustrácia zo sabotovania a zasahovania do demokratického procesu prijímania Ústavy. Túto informáciu som sa dozvedel pred pár hodinami.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo