Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. novembec 2017

V ústrety župným voľbám....

Dobrá voľba je taký predseda kraja, poslanec kraja, ktorý spĺňa morálne, aj odborné predpoklady pre prácu v regionálnej samospráve.
V ústrety župným voľbám....

V sobotu, 4. novembra, budeme po piaty raz voliť predsedov a poslancov našich krajských zastupiteľstiev. Viem, že o týchto voľbách sa už popísalo mnoho, boli spomenuté dôvody prečo voliť či nevoliť toho ktorého kandidáta, padli odporúčania či názory významných osobností a pod. Ja by som sa chcel hovoriť o odbornosti, skúsenostiach a predpokladoch kandidátov, zastaviť sa pri témach, v ktorých by mali byť kandidáti zorientovaní, a na ktoré by mali mať názor, prípadne návrh riešenia. Znalosť týchto tém bude tvoriť minimálne polovicu môjho rozhodnutia na základe, ktorej si vyberiem aj ja svojich kandidátov ktorých zakrúžkujem.

Často sa hovorí, že samosprávne kraje vlastne nič neriešia, či je tomu tak, si každý z vás odpovie na záver môjho blogu. Jednotlivé politiky spravované krajmi som si dovolil rozdeliť do dvoch kategórií : veľmi dôležité ( týkajúce sa skoro každého obyvateľa kraja a každodenného života v kraji ) a dôležité. V prípade, že kandidát vo svojom programe nezaujal stanovisko k žiadnej z týchto veľmi dôležitých tém, stojí za zváženie, či takéhoto kandidáta podporiť, rovnako je potrebné vedieť, aké postoje kandidát zaujíma aspoň k jednej z veľmi dôležitých politík.

Medzi veľmi dôležité patria :

Doprava:

  • zabezpečenie verejnej dopravy – dostupná, cenovo prístupná verejná doprava v kraji, v tom bratislavskom vrátane integrovaného dopravného systému,
  • údržba ciest – pravidelná, celoročná údržba ciest, oprava či výmena celých častí povrchov komunikácií, križovatiek, mostov a pod, rozširovanie či budovanie nových ciest.

Stredné školy:

Inzercia

  • podpora všetkých typov škôl v kraji, vrátane koordinácie všetkých zriaďovateľov stredných škôl,
  • udržateľné financovanie, vrátane investícií do župných škôl, do vybavenia, budov, internátov a pod.,
  • osobitnú pozornosť si vyžaduje stredné odborné školstvo všetkých typov a zameraní.

Zdravotníctvo a farmácia:

  • rovnomerné a dostupné rozloženie ambulancií v kraji, vrátane odborných a lekární,
  • podpora a investície do župných polikliník a nemocníc, prípadne budovanie nových.

Sociálne služby :

  • rovnomerné a dostupné rozloženie sociálnych zariadení v kraji, budovanie nových deinštitucionalizovaných sociálnych služieb, rekonštruovanie a obnova existujúcich zariadení,
  • financovanie, podpora a koordinácia ostatných sociálnych služieb.

Za dôležité považujem všetky ostatné politiky riešené Krajmi, od kultúry, cez cestovný ruch, cyklotrasy, podporu regionálneho rozvoja, eurofondy, podporu malého a stredného podnikania, poľnohospodárstva až po územné plánovanie, životné prostredie.

K samozrejmej kvalifikácii kandidáta, by okrem znalosti kraja, mala patriť schopnosť uvažovať v medziach rozpočtu kraja a aspoň v základných informáciách vedieť o hospodárení samosprávy a verejnom obstarávaní.

Dobrá voľba je taký predseda kraja, poslanec kraja, ktorý spĺňa morálne, aj odborné predpoklady pre prácu v regionálnej samospráve.

Inzercia

Posledných dvadsať rokov pôsobím v samospráve, regionálnej samospráve a regionálnej štátnej správe. Mojou vášňou je poľnohospodárstvo, hlavne vinohradníctvo, ovocinárstvo, sem tam aj zeleninárstvo, vrátane finalizácie plodín, územný a regionálny rozvoj, doprava... Som stále na ceste a stále mám veľa otázok.

Inzercia

Odporúčame