Chudoba ,, na cti netratí .......................“

Chudoba ,, na cti netratí .......................“

,,Najzhubnejšia forma násilia je chudoba“ - Mahátmá Gándí. Chudoba zabila oveľa viac ľudí, než všetky vojny v dejinách.

Predmet:

Re: Žiadosť o zmenu fotografie

Zobraziť podrobnosti

Od:

Juraj Chlebik ‌

Komu:

Lukas Obsitnik  ‌

Dátum:

Dnes 21:00

 

Zobraziť správu ako text

fotografia je zmenená, tak teraz si to domyslite, kto asi je nastavený na to, aby škodil ? 

https://blog.postoj.sk/27431/chudoba-na-cti-netrati

 

po otvorení článku sa o tom presvedčíte

______________________________________________________________
> Od: Lukas Obsitnik <obsitnik@postoj.sk>
> Komu: Juraj Chlebik <juraj-chlebik@centrum.sk>
> Dátum: 11.10.2017 10:36
> Predmet: Žiadosť o zmenu fotografie
>

Dobrý deň,

žiadam Vás o nahradenie úvodnej fotografie v blogu:

https://blog.postoj.sk/27431/chudoba-na-cti-netrati

Do redakcie nám niekoľko čitateľov zaslalo svoje výhrady k výberu fotografie, ktoré považujeme za oprávnené vzhľadom na charakter našej webstránky. 

Za porozumenie ďakujeme.

Lukáš Obšitník

postoj.sk)

 

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/463972/politici-si-nevedia-poradit-s-ukradnutymi-temami-tak-tu-je-riesenie.html,

Jednotný parlament a slobodné voľby, je síce téma, ktorá môže súčasnej riadiacej moci naháňať strach, ale spôsob riadenia pod kontrolou občanova zodpovednosť všetkých, teda každého občana, ochráni aj materiálne aj duševné bohatstvo celého národa a nemusí to byť len národ Slovensky. Ako to celé docieliť? Po slobodnom výbere kandidátov z radov občanov do jednotného parlamentu !


Postup: 
Spoločnou témou slobodných volieb, by mala byť myšlienka naplniť spoločenské potreby každého občana a všetkých rezortov. ,,príjem, za prácu poctivú a vzťahy medzi ľuďmi“, všetko navyše je len bonus alebo benefit kandidátov, nie sľuby, ale občanmi kontrolované plnenie riešení, ktoré tému slobodných volieb zastupujú a realizujú.


Občania si v každom meste, obci, zvolia kandidáta, ktorému dôverujú, aby zastupoval ich problémy a dosiahol ich realizáciu. Kandidát sa má právo slobodne rozhodnúť, či takúto zodpovednosť príjme a chce občanov zastupovať na základe občanmi vytvorenej dôvery.

 
Za každý okres sa z vybraných kandidátov zvolí len jeden kandidát, ktorý nesmie byť členom žiadnej politickej strany, či hnutia, takýto občan sa stáva poslancom parlamentu. (Z administratívneho hľadiska je Slovenská republika rozdelená do 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov a 79 okresov. )
Zo všetkých politických strán, ktoré pôjdu kandidovať do slobodných volieb, sú samofinancovateľné, nesmie byť nikto z nich kandidátom za okres. Aj keby bolo politických strán tisíc, až podľa počtu dosiahnutých hlasov, len prvé tri politické strany, či hnutia odovzdajú po jednom vybranom kandidátovi za poslanca jednotného parlamentu. Takto sa v jednotnom parlamente vytvoria ďalšie 3 poslanecké miesta.

 
Podnikatelia, živnostníci, cechy, si taktiež určia svojich kandidátov a 1 z nich sa stáva poslancom jednotného parlamentu. Ten zastupuje taktiež potreby v prvom rade občanov a podnikateľov.

 
Z cirkevných hodnostárov akejkoľvek cirkvi, si tiež vyberú vlastného kandidáta a do jednotného parlamentu pošlú jedného zástupcu cirkvi na Slovensku, ktorý obsadí 1 miesto poslanca jednotného parlamentu, ktorý taktiež v prvom rade zastupuje potreby občanov a spoločne cirkev na Slovensku.
Posledné 1 miesto v jednotnom parlamente je pre poslanca, ktorý bude zastupovať Slovákov v zahraničí. Je však na zahraničných Slovákoch, či takúto možnosť využijú a skontaktujú sa medzi sebou, aby našli kandidáta, ktorý by tu pomáhal potreby slovenských občanov riešiť a informoval o tom krajanov v zahraničí. 
Takto by jednotný parlament mal 85 poslancov, ktorí by si zvolili predsedu, vládu a zástupcu Slovenska, či už prezidenta. Poslanecký sľub sa skladá pre občanov a tak by sa musel aj parlamentný inštitút zmeniť a podriadiť kontrole občanov v štáte.


Ani jedna vláda do teraz nemala chuť, vôľu ľuďom pomáhať, nový spoločenský systém tvorí nové podmienky pre ľudí :


,,Štát si váži a ctí občana, občan si váži a chráni štát !“
Ak chce stavať občan dom, dostane na výber pozemok, lebo stavať sa môže tam, kde sa nedá siať a pestovať. Pozemok občan neplatí, ale dostáva užívacie právo, ktoré môže byť dedičné , podlieha to nedotknuteľnému zákonu.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/391040/pani-ritomska-ak-by-sme-pripustili-vasu-zalobu-takych-zalob-by-sme-tu-mali-tisice.html,
Nad – ústavný zákon:


1.moc v krajine patrí občanom,


2.voda, pôda, nerastné bohatstvo patrí občanom na území štátu,


3.vlastenecká povinnosť,


4. antimobbingový zákon


Politické strany, hnutia, aktivisti a rôzne občianske združenia, máte ešte návrhy, pripomienky k bodom, ktoré chcete vylepšiť v prospech občana ? Alebo by ste chceli niečo z návrhov zakázať, či odobrať ? Prečo ? 


Ciele:
Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify
Spoločnosť budujeme od najchudobnejšieho a najnevedomejšieho občana, aby sa všetci mali konečne dobre, a preto nikomu neberieme právo na život a taktiež rešpektujeme všetky potreby každého a to zdôrazňujem KAŽDÉHO občana v našej krajine.

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/453617/sprava-pre-150-nul-v-parlamente.html,

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/465123/odborna-previerka-advokatov-a-pravnikov-na-urso.html,

V mene Inštitútu ochrany ústavných práv dovolím si Vás pozvať na                   3.medzinárodnú vedeckú konferenciu,

s názvom: ,,Téma, v ktorej žijeme“

deň 15. novembra 2017

miesto konania: Bratislava

čas: od 10, oo hod do 15, oo hod.

Tešíme sa na každého občana

Inštitút ochrany ústavných práv , JUDr. Mária Ritomská,

 
Nebojte sa!

 

Píšte na ioupriesenia@gmail.com 

číslo účtu SK8365000000000020560144                                                             

  kód banky 6500

Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.


https://blog.postoj.sk/27237/psychicka-vojna,

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo